Hoe maakt u uw project aantrekkelijk voor private financiers?

Banken en bedrijven tonen steeds vaker interesse in het financieren van groene projecten of ontwikkelingsprogramma’s. Tegelijkertijd is er onder maatschappelijke organisaties steeds meer behoefte om nieuwe financieringsbronnen aan te boren, zeker nu de publieke fondsen teruglopen. Het is de uitdaging om de link te leggen tussen private financiering en groene projecten, schrijft Maxime Eiselin van de IUCN NL.

Welkom in een nieuw financieringsmodel van natuurbescherming. Het rapport Investing in Conservation liet zien dat private investeerders – zoals vermogende personen, pensioenfondsen en andere institutionele investeerders, maar ook particuliere beleggers – een steeds grotere interesse hebben om hun kapitaal te stoppen in groene projecten. Zo staat er meer dan USD 1.5 miljard aan privaat kapitaal geparkeerd in private equity fondsen om te investeren in duurzame landbouw en bossen, waterkwaliteit, leefomgeving van dieren, en andere natuurbeschermingsprojecten. Er wordt verwacht dat het aanbod van privaat kapitaal voor natuurbescherming in de komende vijf jaar zal stijgen tot USD 5.6 miljard. Volgens een rapport van Credit Suisse, WWF, en McKinsey & Co. kan het aanbod van privaat kapitaal potentieel stijgen tot  een bedrag van USD 200-300 per jaar – een significant deel van de geschatte USD 300-400 miljard dat per jaar nodig is voor het beschermen van wereldwijde natuur.

Tegelijkertijd wordt het ODA budget door de overheid teruggeschroefd. De klassieke maatschappelijke organisaties die van deze subsidies afhankelijk zijn, komen hierdoor in financiële problemen. Zo moesten de vier grote hulporganisaties Oxfam Novib, Cordaid, Hivos en ICCO een kwart tot de helft van hun personeel ontslaan nadat minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) had aangekondigd dat de organisaties met ingang van 2016 tot 80 procent van hun subsidie kwijt raken.

Een hoop meer geld

Hoewel voor groene projecten het overheidsbudget afneemt, kan er dus vanuit private investeerders een hoop meer geld beschikbaar worden gemaakt. Hoe kan het zijn dat private investeerders en maatschappelijke organisaties elkaar nog niet hebben kunnen vinden? Het antwoord ligt in de opzet van de projecten. Om mee te komen in het nieuwe financieringsmodel van natuurbescherming moet een project investeerbaar zijn. Dit betekent dat het opschaalbaar moet zijn en ontworpen moet worden tot een business case met een adequate risico-winst ratio.

Om capaciteit op te bouwen bij maatschappelijke organisaties in het ontwerpen van aantrekkelijke projecten voor private investeerders, hebben IUCN NL, Nyenrode Business Universiteit en Alterra Wageningen UR de Green Finance Academy opgericht. In de masterclasses die de Academy geeft, word je geleerd hoe je nieuwe, private financieringsbronnen kan aanboren. Door middel van interactieve sessies word je getraind om nieuwe projecten te ontwikkelen of jouw huidige projecten te transformeren tot een interessante investering voor private partijen. De eerste masterclass vindt plaats op 23 t/m 27 november. Voor meer informatie en registratie, bezoek www.nyenrode.nl/gfa.

Auteur
Maxime Elselin

Datum:
23 oktober 2015
Categorieën: