Exclusief: groen en inclusief

Vlnr: Edwin Huizing (Hivos), Jeroen Roodenburg (MinBuza), Josien Sluijs (NpM)

VERSLAG – Op dinsdag 22 september vond in Den Haag de Green Inclusive Finance Conference plaats. Deze conferentie werd georganiseerd door het Platform for Inclusive Finance (NpM), dit keer in samenwerking met Hivos en de Nederlandse ontwikkelingsbank, FMO.

‘Green’ en ‘Inclusive’ zijn twee thema’s die niet altijd aan elkaar gekoppeld worden. Sterker nog, voor een betere toekomst zou dit veel vaker het geval moeten zijn. We zien graag dat lokale ondernemers in ontwikkelingslanden geholpen worden met hun business. Niet voor niets wordt er al jaren gewezen op de kracht van het midden- en kleinbedrijf voor een groeiende economie en werkgelegenheid. Ook staan maatregelen tegen klimaatverandering hoog op de politieke agenda. Maar deze twee doelen staan elkaar soms in de weg omdat economische ontwikkeling, vooral in landen met verouderde technologie, bijna altijd gepaard gaat met een zwaardere belasting van het milieu.

Het grote vraagstuk van de conferentie op dinsdag was dan ook hoe economische groei bewerkstelligd kan worden terwijl bescherming van het milieu gewaarborgd blijft. ‘Hoe creëer je meer banen voor de allerarmsten terwijl je tegelijkertijd minder CO2 uitstoot teweeg wilt brengen?’, stelde Nanno Kleiterp, CEO van FMO, als niet lichtzinnige openingszin van de dag.

Benadrukt werd dat juist de combinatie van de twee issues een sterkere uitkomst kan bieden. Het is bekend dat klimaatverandering momenteel vooral de allerarmsten raakt. Zij staan onbeschermd tegenover droogte en overstromingen terwijl kennis van preventie of verbetering van dergelijke situaties vaak ontbreekt. Daarom is het van belang dat juist zij in staat worden gesteld om zich aan te passen aan klimaatverandering. Daarnaast kunnen zij ook op een meer duurzame wijze gaan produceren. Dit laatste draagt niet alleen bij tot het vertragen van de klimaatverandering maar ook tot zakelijk succes. Denk maar eens aan de vraag naar duurzame voeding in Europa. Deze boodschap klinkt logisch, maar de organisatoren legden bloot dat het helaas nog ontbreekt aan veel goede voorbeelden uit de praktijk.

Veel van de sprekers op de conferentie wezen op de urgentie van de problematiek, en gaven ook inspiratie om samen aan oplossingen te werken. Er is immers een noodzaak om snel te handelen. Steeds vaker al zien we armen die te maken hebben met aangetaste, onvruchtbare ecosystemen en daardoor verslechterende leefomstandigheden.

Kleine initiatieven alleen gaan het verschil niet maken. Om grootschalige verandering teweeg te brengen is er niet alleen een omschakeling in denken nodig maar ook in de financiële stromen die uiteindelijk bepalen waarin geïnvesteerd wordt. De leden van NpM hebben daarom een intentieverklaring aangeboden aan minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In deze verklaring committeert elk lid zich aan het groen en inclusief maken van haar financieringen met daarbij de oproep aan de overheid om de private sector hierin te faciliteren.

We zullen ons economische systeem meer moeten baseren op de ecologische functionaliteit van onze aarde. Groener hoeft helemaal niet minder winstgevend te zijn. Groene sectoren zijn ook groeisectoren met winstpotentie. En winst zou op meer gelijkwaardig niveau terug te vinden moeten zijn. Milieu en economie zijn vandaag de dag teveel met elkaar verbonden om nog los van elkaar te kunnen worden gezien. Willen we namelijk de meest benadeelden van klimaatverandering echt een helpende hand bieden, dan zullen we ze moeten betrekken – op zowel economisch als milieu vlak.

Auteur
Josien Sluijs

Datum:
02 oktober 2015