Rutte wil bezuinigingen op OS niet terugdraaien

In zijn toespraak vandaag voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bepleitte premier Rutte veel meer aandacht voor het bedrijfsleven als motor achter de SDG’s. Alleen door samen te werken met bedrijven, ‘schuift de wijzer verder op van ‘liefdadigheid’ naar ‘winstgevendheid’.

En dan, op 26 september, half twaalf Amerikaanse tijd, spreekt premier Mark Rutte in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij prijst de Millenniumdoelen als een ‘groot succes’ en benoemt de wereldwijd gehalveerde extreme armoede, de gehalveerde moedersterfte, de vrijwel gehalveerde kindersterfte, het feit dat 90 procent van kinderen in ontwikkelingslanden nu naar de lagere school kunnen en dat niet minder dan 2,3 miljard mensen toegang kregen tot schoon water. ‘De successen van de Millenniumdoelen, geven ons het vertrouwen dat ook de nieuwe Duurzaamheidsdoelen zullen slagen’

Van liefdadigheid naar winstgevendheid

Vervolgens zet Rutte de Nederlandse agenda uiteen. En dat doet hij met een kort en krachtig pleidooi voor een grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven in het nastreven van de nieuwe doelen. ‘Nederlandse bedrijven en de Nederlandse overheid, hebben op dit terrein al een mooie staat van dienst’, zegt de premier. Inspirerend noemt Rutte het ‘Post 2015-verdrag’ waarin onder meer zestig Nederlandse bedrijven en universiteiten hebben verklaard een bijdrage te leveren aan de SDG’s.

Als voorbeelden van de betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven noemt Rutte onder meer Heineken. De bierbrouwer heeft zich voorgenomen om zestig procent van zijn grondstoffen in Afrika en Midden-Oosten bij lokale boeren in te kopen. De Nederlandse overheid helpt een handje door de boeren te trainen. ‘En dat werkt’, zegt Rutte. ‘In Burundi, bijvoorbeeld, heeft deze samenwerking al 18.000 boeren aan een stabiel inkomen geholpen.’ Ook noemt hij het Nederlandse ‘Health Insurance Fund’, een publiek-private onderneming die alleen al in 2014 tegen de 460.000 mensen in sub-Sahara Afrika aan een verzekering hielp die hen beschermt tegen hoge ziektekosten en tegenvallende resultaten in de landbouw.

Het zijn, aldus Rutte, aansprekende voorbeelden van publiek-private samenwerking. Veel bedrijven verlangen ernaar deel uit te maken van de nieuwe ontwikkelingsagenda. Ze geloven dat de ‘S’ van Sustainability – duurzaamheid – hen unieke mogelijkheden biedt voor nieuwe innovaties en investeringen. En het is nu aan overheden en de Verenigde Naties om de bijdrage van deze bedrijven de faciliteren en te stimuleren. Rutte heeft er alle vertrouwen in dat dit soort samenwerkingsverbanden veel handel en investeringen in de arme landen kan vrijmaken, waardoor de wijzer verder opschuift van ‘liefdadigheid’ naar ‘winstgevendheid’.

Haalbaarheid

Een dag eerder sprak Vice Versa kort met met premier Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders over de Nederlandse inzet rond de SDG’s. Hoe denken beide mannen over de haalbaarheid van het enorme pakket aan doelen? Kunnen 17 doelen en 169 subdoelen überhaupt wel worden gehaald? Is er geen reden tot terughoudendheid? Allerminst, meende minister Koenders. Hij herinnerde zich hoe sceptisch velen in 2000 waren over de Millenniumdoelen. Alleen al het feit dat die scepsis vervolgens ongegrond bleek, is al een reden om optimistisch zijn. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het ‘goed dat de SDG’s er zijn. Nederland staat helemaal achter deze doelen’.

En hoe denken de bewindslieden over de betaalbaarheid van de SDG’s? Volgens de meest voorzichtige berekeningen kosten ze twintig tot zestig keer meer dan de MDG’s. Is Nederland van plan de bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking weer terug te draaien om de nieuwe doelen mogelijk te maken? ‘We hebben geen voornemens om dat te doen’, antwoordde Rutte. Hij wees erop dat Nederland in absolute bedragen nog steeds de zevende of achtste donor ter wereld is en daarmee nog steeds ver voor ligt op alle andere rijke landen. Koenders vult aan dat de financiering van de nieuwe doelen niet meer exclusief bij overheden komt te liggen. ‘Er zijn nu veel meer spelers dan in 2000.’

Wat gaat de Nederlandse overheid nog meer doen om de SDG’s tot succes te maken, los van het faciliteren van duurzame investeringen in de Derde Wereld? Rutte en Koenders kijken elkaar aan. ‘Het bevorderen van vrede en veiligheid’, zegt Koenders. ‘Dat past helemaal in onze 3D-benadering van Defense, Development en Diplomacy.’ ‘En watermanagement’, zegt Rutte. Het Nederlandse koninkrijk bestaat ook uit een aantal eilanden in de Cariben, die bedreigd worden door de zeespiegelstijging. De SDG’s zijn ook in ons belang.’

Bekijk hier de toespraak van premier Rutte in de Algemene Vergadering van de VN op 26 september 2015 (vanaf 1.59.00).

Auteur
Ralf Bodelier

Datum:
27 september 2015
Categorieën: