Blog vanaf de Financing for Development conferentie 1: Graduation Day

BLOG – Komende week vindt de derde Financing for Development conferentie plaats in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa, volgend op eerdere rondes in Doha (2008) en Monterrey (2002). Hoe gaan we de toekomstige ontwikkelingsdoelen betalen?  In de aanloop naar de conferentie organiseerde Vice Versa in samenwerking met Oxfam Novib het online- en live debat Raising the Game. Reinier van Hoffen maakt deel uit van de Nederlandse delegatie in Addis en doet dagelijks via een blog verslag. Vandaag blog nummer 1.

Op weg van het vliegveld in Addis Ababa naar mijn hotel viel ik met m’n neus in de boter. Alle straten waren volgestroomd. Ik was het even vergeten, maar ook in Ethiopië loopt het schoolseizoen op z’n einde en tellen de scholen zeer veel geslaagden. Velen ontvingen gisteren hun diploma en lieten zichzelf op allerlei plekken fotograferen in hun academische outfit en met een bosje rozen. De Nederlandse en Ethiopische rozenkwekers deden ongetwijfeld goede zaken met hun lokale afzet.

En na een bezoek aan Kaldi’s (de Ethiopische Starbucks) voor koffie en cake bracht het Orthodoxe smaldeel van de studenten en hun familie ook een bezoek aan een van de vele Orthodoxe kerken waar de stad rijk aan is, om daar God te danken voor het behaalde resultaat.

Twee betekenissen

Graduation. Het heeft in Ethiopië twee betekenissen. Het woord wordt gebruikt voor het behalen van een diploma. Maar ook voor het overgaan van chronische armoede met gebrek aan alles naar een situatie waarin wat productieve middelen ter beschikking staan om in eigen onderhoud te kunnen voorzien. Het is een belangrijke indicator van succes voor de safetynet programma’s die nu al jarenlang door de Wereldbank, DFID en ook met steun van Nederland worden vormgegeven. In beide gevallen gaat het om een resultaat. En dat woord heeft zeker ook de afgelopen jaren het ontwikkelingsdebat gedomineerd. Concrete doelen werden vastgesteld om armoede te halveren, moedersterfte terug te brengen en de honger de wereld uit te krijgen. Maar wat staat er na 15 jaar nog op de balans?

Eén ding is duidelijk, in de aanloop naar nieuwe doelen gaat het niet meer alleen over ontwikkelingssamenwerking (het idee dat een aantal landen nog wat achter loopt op de rest van de wereld en erbij gehouden moet worden). Het gaat naast die toekomst voor iedereen ook op de korte termijn om internationale stabiliteit, vrede en veiligheid. Want het ontwikkelingsgeld is niet de enige valuta dat grenzen passeert. Er is ook veel ander geld dat over de wereld heen en weer schiet. Winsten vertrekken op die manier uit landen waar ze gemaakt worden. En ook als ze niet verdwijnen dragen ze niet vanzelfsprekend bij aan het in stand houden van publieke diensten.

Paal en perk stellen

Dit is iets waar Nederland door haar eigen positieve en stabiele vestigingsklimaat ongewild aan bijdraagt, maar waar datzelfde Nederland nu ook wat paal en perk aan wil stellen. En dat is zeker te prijzen in de inzet van minister Ploumen. Met de wetenschap dat het Nederland mogelijk zelf ook offers zal kosten, maakt ze zich sterk voor betere belastingverdragen. Daarnaast is er gewerkt aan een nieuw initiatief om belastingregimes beter op elkaar afgestemd te krijgen.

Vreedzaam samenleven, duurzame productie en consumptie en klimaatsverandering in relatie tot oceanen en biodiversiteit komen nadrukkelijk naar voren in de voorbereidende kamerbrief die Minister Ploumen heeft geschreven voor de top.

Beleidscoherentie

Samen met de inzet op betere belastingwetgeving wat mij betreft een goede poging om beleidscoherentie nu eens echt van de grond te krijgen. Het gaat daarbij in feite om een cultuurverandering, een andere manier van denken, misschien wel een andere manier van zaken doen. Daarbij zou het niet over de eeuwig falende “politieke wil” moeten gaan, maar over ‘morele verantwoordelijkheid’. Het is de vraag of die toon ook zo gezet zal worden de komende dagen. Onder de dreiging van een wereldwijde “tragedy of the commons” is het wel de hoogste tijd om tot actie te komen. Hoe financiële middelen daartoe het beste kunnen worden ingezet is inzet van de conferentie deze week. Via #FFD3 en #innocap en deze blog hoop ik een beetje te kunnen delen van wat ik hier hoor en zie.

Reinier van Hoffen is namens EP-Nuffic aanwezig op de Finance for Development conferentie. Hij is als regional liaison officer actief  voor innovatie in capaciteitsopbouw in Oostelijk en Zuidelijk Afrika.

 

Auteur
Marc Broere

Datum:
12 juli 2015