Raising the Game – Wie betaalt de nieuwe ontwikkelingsagenda?

AANKONDIGING – In september worden de Sustainable Development Goals gelanceerd in New York. Maar wie gaat de nieuwe ontwikkelingsdoelen betalen, en hoe gaan we dat doen? Op die cruciale vraag proberen de wereldleiders in juli een antwoord te vinden tijdens de Finance for Development conferentie in Addis Abeba, Ethiopië. In aanloop naar deze conferentie organiseert Vice Versa in samenwerking met Oxfam Novib het online debat ‘Raising the Game – Wie betaalt de nieuwe ontwikkelingsagenda?’ Komende woensdag gaat het debat van start. 

2015 is een cruciaal jaar voor de toekomst van internationale samenwerking. Maar liefst drie toppen staan er op de agenda die de toekomst van internationale samenwerking voor het komende decennium sterk zullen gaan bepalen: de klimaattop in december in Parijs, de top voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) september in New York en in juli de Finance for Development conferentie in Addis Abeba. In New York zullen de wereldleiders bepalen wat er gedaan moet worden. Maar in Addis Abeba staat een even zo cruciale vraag op de agenda: hoe gaan we dat doen? Want zonder het benodigde geld, en een goed plan waar dat geld vandaan gehaald moet worden, hebben de SDG’s weinig kans van slagen. Een tegenvallende top in Ethiopië zal het humeur in New York beïnvloeden – en de spirit van New York en Addis Abeba zijn bepalend voor de sfeer in Parijs. In Addis Abeba wordt de toon dus gezet.

De vraag hoe ontwikkeling gefinancierd moet worden is niet de meest simpele, en de agenda is dan ook omvangrijk. Belastingen, investeringen, publiek-private partnerschappen, handel, illegale geldstromen, hulp, klimaatfinanciering, , schulden, het financiële systeem, capaciteitsopbouw en data: over al deze onderwerpen zullen de afgevaardigden zich in Addis Abeba gaan buigen.

De issues zijn belangrijk genoeg, maar de aandacht voor Addis Abeba laat nog wat te wensen over. Op de Vice Versa-website gaan we de komende tijd het vuurtje opstoken. Zes weken lang gaan we debatteren over de issues die er in Addis op het spel staan. Dat doen we met experts, civil society, wetenschappers, het bedrijfsleven en overheden uit binnen-én buitenland. We geven inzichten, achtergronden, prikkelende meningen en concrete tips voor het uitkomstdocument in Addis Abeba.

Zes weken, zes thema’s 

Om er even in te komen, beginnen we deze week met een introductie over de post-2015 agenda en de Finance for Development agenda. Daarvoor spreken we onder andere met Koen Davidse, directeur van de directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten van Buitenlandse Zaken en Neven Mimica, de eurocommissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling. Daarna staat er iedere week een thema op het menu:

11 mei tot 15 mei: De private sector

Van de private sector moet het komen, horen we overal. Regeringen hebben immers bij lange na niet genoeg geld om de ontwikkelingsdoelen te financieren. Maar onder welke voorwaarden draagt de private sector ook daadwerkelijk bijdraagt aan ontwikkeling? Wat zijn de do’s en don’t van public-private-partnerships? En over welke private sector hebben we het eigenlijk, de internationale of de nationale private sector? 

18 mei tot 22 mei: Het financiële systeem en schulden

De financiële crisis in 2008 confronteerde de wereld met de fouten in ons financiële systeem. Hoe zit ons huidige financiële systeem in elkaar en wat is de plaats van ontwikkelingslanden daarin? En, terug van geweest: schulden. Hoe ziet de schuldencrisis er anno 2015 uit? 

25 mei – 29 mei: Belastingen

De mobilisatie van eigen middelen speelt een cruciale rol in het financieren van de ontwikkelingsdoelen. Het is ook een van de meest duurzame vormen van financiering. In het ophalen van belastinggelden kunnen ontwikkelingslanden nog een hele slag slaan. Vooral het tegengaan van belastingontwijking door multinationals zal jaarlijks miljarden dollars  schelen. 

1 juni – 5 juni: Handel

Minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zal de eerste zijn om het belang van handel voor ontwikkeling te onderstrepen. Maar over wat voor handel hebben we het? Hoe eerlijk is de handel georganiseerd? Waar zit beweging in Addis Abeba om op dit thema een verschil te kunnen maken? 

8 juni  – 17 juni: Hulp en klimaatfinanciering

In deze extra lange week kijken we naar hulp en klimaatfinanciering. Wat voor rol speelt ontwikkelingshulp nog als we kijken naar al die andere financieringsstromen van de afgelopen weken? Hoe verschilt dat per land en per thema? Armoedebestrijding en duurzaamheid raken bovendien steeds meer verweven. Hoe hoesten we het benodigde bedrag voor klimaatfinanciering op en gaat dat ten koste van het ontwikkelingsbudget? 

17 juni – 19 juni: Hoe nu verder?

We maken de balans op, trekken conclusies uit de debatten en geven antwoord op de vraag: hoe zorgen we ervoor dat het in Addis Abeba niet slechts een “ja” en “amen” sessie wordt?

Live debat

We gaan niet alleen online, maar ook offline debatteren, en wel op woensdag 10 juni in De Balie. Alvast voor in de agenda. 

Discussieer mee!

Welk inzicht moeten we vooral niet vergeten? Discussieer mee op ons platform door een reactie te geven op onze artikelen, of mail naar redactie[a]viceversaonline.nl om zelf een idee in te brengen, of een opiniestuk in te sturen.

Ook op twitter (#raisingthegame) en op Facebook kun je mee discussiëren. 

Volg het debat en discussieer mee!

Foto: Adam Adamus (Flickr)

Auteur
Vice Versa

Datum:
04 mei 2015
Categorieën: