De wekelijkse tip van Marc en Ellen: ‘Accepteer kritiek en blijf ook zelf kritische vragen stellen’

In het boek ‘Minder hypes, meer Hippocrates’ duiden ontwikkelingseconoom Ellen Mangnus en Vice Versa hoofdredacteur Marc Broere de discussie over ontwikkelingssamenwerking en spreken ontwikkelingswerkers moed in om het plezier in -én de zin van- hun werk weer terug te vinden. Het boek eindigt met 20 concrete tips voor een vitale sector met geïnspireerde werknemers. Iedere woensdag zetten we een van de tips van Ellen en Marc online. Met vandaag tip 5: ‘Accepteer kritiek en blijf ook zelf kritische vragen stellen.’

Iemand die een kritische vraag stelt is niet per definitie een zeikerd, cynicus, of wars van verandering. Toch worden mensen die met enige vastberadenheid de vinger op de zere plek leggen in de sector soms op deze maner afgeschilderd. Het zou beter zijn om deze kritische betrokkenen te koesteren omdat ze hun nek durven uit te steken en de sector met hun constructieve kritiek zijn voordeel kan doen. Het gaat niet alleen om individuen, maar ook om organisaties als SOMO en het Transnational Institute.

Het is belangrijk dat ontwikkelingsorganisaties opkomen voor wie ze aanspoort scherp te blijven. De rol van het bedrijfsleven bij internationale samenwerking is in dit boek al vaker tegen het licht gehouden. De hoeveelheid geld en potjes voor het Nederlandse bedrijfsleven om in ontwikkelingslanden te investeren nemen toe, en bedrijven hoeven daarbij aan minder regels en eisen op het gebied van verantwoording te voldoen dan ngo’s.

Privatesectorontwikkeling wordt in de strijd tegen armoede als wondermiddel gepresenteerd. Het is de taak van de ontwikkelingssector om daarover aan de overheid kritische vragen te stellen. Wat tonen wetenschappelijke evaluatierapporten bijvoorbeeld over de effectiviteit aan? Is een bepaalde beleidsmatige keuze wel gebaseerd op bewijzen dat er gunstige resultaten mee worden behaald? Kijk ook naar het taalgebruik van de overheid, want met taal wordt vaak geprobeerd belangen te verbloemen. Wat betekenen woorden als ‘modernisering’ nu precies? Eis helderheid over de werkelijke intentie

Volgende week woensdag tip 6: Koester je vakmensen

Het hele boek lezen? Bestel Minder hypes, meer Hippocrates via

Auteur
Marc Broere

Datum:
18 februari 2015
Categorieën: