De wekelijkse tip van Marc en Ellen: ‘Kijk goede praktijken van onze buurlanden af’

In het boek ‘Minder hypes, meer Hippocrates’ uit december 2013 duiden ontwikkelingseconoom Ellen Mangnus en Vice Versa hoofdredacteur Marc Broere de discussie over ontwikkelingssamenwerking en spreken ontwikkelingswerkers moed in om het plezier in -én de zin van- hun werk weer terug te vinden. Het boek eindigt met 20 concrete tips voor een vitale sector met geïnspireerde werknemers. Iedere woensdag zetten we een van de tips van Ellen en Marc online. Met vandaag tip 2: kijk goede praktijken van onze buurlanden af.

Het kan geen kwaad om wat vaker de blik op onze buurlanden te richten om te kijken hoe zij bepaalde dingen aanpakken. Dat kan tot nieuwe inzichten leiden waar de Nederlandse ontwikkelingssector zijn voordeel mee kan doen.

In Zweden wordt ieder jaar een coherentiebarometer opgesteld. Het Zweedse ontwikkelingsbeleid wordt door de sector langs de coherentiemeetlat gelegd: hoe pakt het Zweedse beleid uit voor ontwikkelingslanden en wordt met de ene hand niet teruggenomen wat met de andere wordt gegeven? Zo laten de Zweden per beleidsterrein concreet zien waar vooruitgang en waar achteruitgang wordt geboekt. Dit is vervolgens helder te communiceren naar de Zweedse bevolking. Het kan bovendien leiden tot positieve beïnvloeding van het beleid. Zo paste de Zweedse regering haar beleid op het gebied van wapenhandel en visquota aan nadat uit de coherentiebarometer bleek dat het land hierop slecht scoorde.

In Denemarken werden met de campagne The World’s Best News de successen van internationale samenwerking benadrukt. Campagnevoerders gingen de straat op om een inhoudelijk gesprek met mensen aan te gaan over de resultaten van ontwikkelingssamenwerking. Het heeft het draagvlak in Denemarken goed gedaan.

En wat te denken van Engeland, waar ontwikkelingssamenwerking een belangrijk thema is voor de conservatieve regering van David Cameron. Waarom is het daar wél gelukt om ontwikkelingssamenwerking te vrijwaren van het etiket ‘linkse hobby’ en in Nederland niet? Goede voorlichting heeft ervoor gezorgd dat de meeste Britten ervan overtuigd zijn dat hulp een vitale rol speelt in het aanpakken van mondiale problemen die ook Engeland raken, zoals besmettelijke ziekten, migratie, conflicten en instabiliteit.

Ambtenaren die zich met ontwikkelingssamenwerking bezighouden worden in Engeland getraind in het te woord staan van de pers en geleerd hoe ze hun verhaal moeten overbrengen. En terwijl we in Nederland eens in de twee jaar een resultatenrapportage uitbrengen, staat de website van het Britse Department for International Development vol met evaluatierapporten, nieuwsberichten, achtergrondverhalen en case studies. Er is constant aandacht voor het zichtbaar maken van resultaten. Daarom is het debat krachtig en besteden invloedrijke media als de BBC, The Financial Times en The Guardian doorlopend aandacht aan armoedebestrijding. De berichtgeving is daarbij doorgaans ook rijker, diepgaander en grondiger dan in Nederland.

Volgende week woensdag tip 3: Werk aan een wederkerige relatie met je achterban 

Het hele boek lezen? Bestel Minder hypes, meer Hippocrates via

 

Auteur
Marc Broere

Datum:
28 januari 2015
Categorieën: