De wekelijkse tip van Ellen en Marc: ‘Voer spraakmakende campagnes’

In het boek ‘Minder hypes, meer Hippocrates’  uit december 2013 duiden ontwikkelingseconoom Ellen Mangnus en Vice Versa hoofdredacteur Marc Broere de discussie over ontwikkelingssamenwerking en spreken ontwikkelingswerkers moed in om het plezier in -én de zin van- hun werk weer terug te vinden. Het boek eindigt met 20 concrete tips voor een vitale sector met geïnspireerde werknemers. Iedere woensdag zetten we een van de tips van Ellen en Marc online. Met vandaag tip 1: voer spraakmakende campagnes.

Tip 1: Voer verrassende campagnes

De gezamenlijke campagnes waarmee de ontwikkelingsssector tijdens Rutte-I protesteerde tegen de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking waren verdedigend en deden de reputatie van de sector daarom geen goed. Critici riepen immers: ‘Zie je wel, ze komen alleen maar voor hun eigen belangen op. Pas als hun subsidies in gevaar komen, gaan ze de straat op.’

Het is belangrijk dat de sector gezamenlijk weer inhoudelijke campagnes gaat voeren: confronterende campagnes over de ongemakkelijke waarheid van armoede. Succesvolle voorbeelden zijn de acties met de ‘Groene Sint’ van Oxfam Novib en Tony Chocolonely van De Keuringsdienst van Waren, die beide de discussie over eerlijke en oneerlijke chocoladeproductie op gang brachten. Ook de campagne van Tax Justice over de voor multinationals zeer gunstige belastingverdragen van Neder land was succesvol en bracht het onderwerp prominent op de politieke agenda. Iedere Nederlander kan zich hier nu iets bij voorstellen.  Voer dus campagne om een aansprekend mondiaal probleem aan te kaarten, en richt je op oplossingen waarmee in Nederland concrete verandering in gang kan worden gezet.

Om daarbij de schijn van opkomen voor je eigen belangen te vermijden, is het goed om eens te kijken hoe de ontwikkelingssector in België is georganiseerd. Daar zijn inhoud en belangen namelijk uit elkaar getrokken: er is een brancheorganisatie die puur en alleen voor de belangen van de sector opkomt, en daarnaast is er voor de gezamenlijke campagnes het ‘portaal van de Vlaamse Noord-Zuid beweging’ 11.11.11.

Vergelijk het met de journalistiek, waarin een bewuste scheiding bestaat tussen de uitgever, die de commerciële belangen van het bedrijf moet bewaken, en de redactie, die onafhankelijke journalistiek moet bedrijven. Het is geen gek idee om het ook in Nederland zo te gaan organiseren. Een lobbyorganisatie die voor de belangen van de sector opkomt. En een overkoepelende organisatie op campagnegebied, die permanent campagne voert rondom een aantal mondiale thema’s maar ook kan inspringen op de actualiteit (bijvoorbeeld rondom internationale bijeenkomsten van de Wereldhandelsorganisatie) om met ruggensteun van de leden bliksemacties te organiseren, zoals Amnesty International dat met mensenrechten doet.

Volgende week woensdag tip 2:  Kijk goede praktijken van onze buurlanden af

Het hele boek lezen? Bestel Minder hypes, meer Hippocrates via

Auteur
Marc Broere

Datum:
21 januari 2015
Categorieën: