Jaar: 2014

  

Abel Rodríguez, winnaar Prins Claus Prijs: ‘Zonder oerwoud is er niets’

Vandaag krijgt Abel Rodriguez de grote Prins Claus Prijs uitgereikt uit de handen van Prins Constantijn. Met zijn tekeningen legt de Colombiaanse kunstenaar eeuwenoude kennis over de Amazone vast. Ook beschrijft hij de relaties tussen planten, dieren, vogels, insecten en inheemse gemeenschappen. Merel Rumping zocht de kunstenaar en Amazone-kenner op in Colombia en maakte deze reportage voor Vice Versa.

>

VV#5: Amazone-kenner Abel Rodríguez, winnaar Grote Prins Claus Prijs: ‘Elke boom heeft een verhaal’

Deze maand in een extra dikke Vice Versa: een openhartig interview met Daniëlle Hirsch, directeur van Both Ends – hoe vergaat het Mali na de crisis? een reportage van Manon Stravens – portret van Amazone-kenner en kunstenaar Abel Rodríguez uit Colombia, die morgen de Prins Claus Prijs ontvangt – lobby and advocacy in Oeganda – en nog veel meer.

>

Psychologie vormt belangrijk onderdeel van ontwikkelingssamenwerking

Psychologie en ontwikkelingssamenwerking lijken twee zeer verschillende disciplines, maar ze hebben meer met elkaar gemeen dan je op het eerste gezicht zou denken. Door meer inzicht te krijgen in menselijke gedrag en besluitvorming, kunnen problemen zoals armoede en klimaatverandering op een positieve manier beïnvloed worden. Het ‘World Development Report 2015: Mind, Society and Behavior’ besteedt aandacht aan de psychologische en sociale kant van menselijk gedrag.

>

Ban-Ki Moon’s ambitieuze visie op een betere wereld

‘The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet’. De Secretaris-Generaal van de VN, Ban-Ki Moon (BKM), legt de lat hoog. Althans, als je afgaat op de titel van het zogenaamde ‘Synthese Rapport’ dat vorige week werd gepresenteerd. Synthese, omdat BKM een poging doet samen te vatten waar vanaf juni 2012 (de Rio+20 conferentie over duurzame ontwikkeling) binnen en buiten VN kringen intensief over is gesproken. Volgens Paul van den Berg, politiek adviseur van Cordaid, staat er weinig nieuws in het rapport, maar is de framing wel sterk.

>

Analyse Kamerbrief “Nederlandse inzet voor wereldwijde voedselzekerheid”

Morgen gaat de Tweede Kamer over voedselzekerheid praten. Danny Wijnhoud (senior onderzoeker) en Barbara van Paassen (beleidsadviseur) van ActionAid en Tjerk Dalhuizen (zelfstandige en mede-organisator van Voedsel Anders) blikken vooruit.

>

Vice Versa leert – over wereldwijde trends op het gebied van democratie

De wereldwijde trend richting meer democratie lijkt onmiskenbaar. Een democratie op papier is alleen nog geen democratie die bloeit. Democratisering is complex, maar de vraag daarnaar is universeel. Hoe staat het met democratisering wereldwijd, en hoe kan Nederland bijdragen aan democratiseringsprocessen? In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD) geeft Vice Versa in deze speciale uitgave meer inzicht in in de dynamische processen van democratisering.

>

Boek ‘Reframing the Message?’: Beeldvorming rond OS moet genuanceerder

Zielige beelden van kinderen met hongerbuikjes; je ziet het regelmatig in campagnes van ontwikkelingsorganisaties. Aan de ene kant levert het veel donaties op, maar aan de andere kant wordt er een ongenuanceerd beeld neergezet van de mensen die geportretteerd worden. Dit dilemma wordt beschreven in het nieuwe boek ‘Reframing the Message?’ van Wilde Ganzen en Vice Versa. De discussie over beeldvorming rond ontwikkelingssamenwerking wordt hierin uitgebreid besproken en geanalyseerd. Een interview met samensteller Siri Lijfering.

>

Vrijdagmiddagborrel: Herinneringen aan Ger van Vlijmen

Precies een week geleden vond er een nationale inzamelingsactie plaats voor de slachtoffers van Ebola. Marc Broere moest denken aan Ger van Vlijmen, de eerste directeur van de Novib die met de ‘Actie Novib 1957’ en ‘Eten voor India’ (1966) de pionier in Nederland was op het gebied van
dit soort grote inzamelingsacties. Een terugblik op een bijzonder mens die er niet voor terugschrok om op onorthodoxe wijze aandacht voor zijn acties te vragen.

>

Blog Evert-Jan Brouwer: Boerenondernemerschap en het naderende Kerstdiner

Wat staat er komende dinsdag 9 december op het menu van de Kamerleden? Het voedsel op de beleidsagenda van ons kabinet. Staatssecretaris Dijksma en Minister Ploumen schuiven dan aan, om voor Kamerleden duidelijk te maken hoe eensgezind en goed afgestemd zij zich inzetten. Voor een goede voedselvoorziening in Nederland en elders op deze wereld. Evert-Jan Brouwer blikt vooruit op het overleg.

>

Vice Versa selecteert: top vijf wetenschappelijke artikelen van november 2014

Ook in de maand november is er weer genoeg geschreven op wetenschappelijk gebied. Vice Versa ging wederom verscheidene databases af op zoek naar vijf interessante artikelen. Deze maand viel de keuze op een alternatieve visie op aids problematiek, het migratie en ontwikkelingsdebat, de impact van ontwikkelingsprojecten, de betekenis van duurzaamheid en selectiviteit van hulp aan fragile staten.

>

Ondernemen in fragiele landen: waar te beginnen?

Wat hebben fragiele en door conflict geteisterde landen nodig om stabiliteit te creëren? Veiligheid en ondernemerschap? Maar waarom zouden ondernemers een bedrijf willen opzetten als het niet veilig is? Waar begin je dan? Vice Versa probeerde de antwoorden te vinden op de Ignite! Conferentie van SPARK. Volgens SPARK is het creëren van banen de sleutel tot een economisch en politiek stabiele maatschappij.

>

Geen bank die in de wapenindustrie investeert; een utopie?

Banken investeren ons geld, al dan niet bewust, in bedrijven die de wapenindustrie steunen of die Afrikaanse boeren hun land afnemen. De Eerlijke Bankwijzer geeft consumenten inzicht in deze problematiek. Daarmee is iets in gang gezet, maar we zijn er nog lang niet, is de conclusie van het debat ‘Zit jouw geld goed?’ van de Fontys minor Global Development Issues van afgelopen week. Het is namelijk ook voor banken niet zo gemakkelijk als het lijkt. Is het een utopie dat geen enkele bank in de wapenindustrie, landroof of kinderarbeid investeert?

>

Ontwikkeling en migratie: daar blijven of terugkeren!

Op de kop af twee dagen voorafgaand aan het Algemeen Overleg van 2 december presenteerden minister Ploumen en staatssecretaris Teeven nog snel even een actualisering van het Nederlandse beleid voor migratie en ontwikkeling uit 2008. Een ‘actualisering’ die eerder lijkt op een aanscherping. Aanleiding is de ‘verdrievoudiging van migratie naar Europa en de verdubbeling van het aantal asielzoekers in Nederland’. En de toenemende mensensmokkel, die ook steeds grotere groepen mensen onze kant opbrengt. Daarom willen beide bewindslieden zich beperken tot die terreinen waar de ‘behoeften het grootst zijn’ en waar in het verleden de beste resultaten zijn geboekt. Bob van Dillen (Cordaid, tevens voorzitter van de CONCORD werkgroep Migratie en Ontwikkeling) annuleerde een maandagochtend vergadering om de nota door te nemen en van een aantal kanttekeningen te voorzien.

>

Nederlandse bijdrage aan Groen Klimaatfonds valt tegen

De VN-klimaatonderhandelingen in Lima beginnen vandaag. Het Groen Klimaatfonds is een essentieel onderwerp op de agenda. Eerder hebben ontwikkelde landen beloofd om tot een gezamenlijke bijdrage van 100 miljard dollar per jaar te komen om het fonds te financieren. Nederland heeft 100 miljoen euro toegezegd. Dit bedrag is aanzienlijk minder in verhouding tot andere Europese landen. Oxfam Novib vindt dat Nederland veel meer moet bijdragen.

>

Aankondiging: De Avond van de Buitenlandjournalistiek

Op donderdag 4 december organiseren onze collega’s van Lokaalmondiaal in Het Huis te Utrecht, de Avond van de Buitenlandjournalistiek. Een avond die in het teken staat van Beyond Your World (BYW): het journalistieke trainingsprogramma van Lokaalmondiaal, dat dit jaar afloopt. Deze gelegenheid grijpen we aan om samen terug te blikken op de mooiste verhalen, maar ook om samen nieuwe verhalen te creëren. Nog eenmaal dit jaar iedereen bij elkaar te brengen en de successen te vieren die met dit programma behaald zijn. Kortom: create, connect and celebrate!

>

Meet je impact

Uitgebreid onderzoek doen naar de impact van je organisatie? Voor de meeste particuliere initiatieven komt het daar niet van. Te duur, te tijdrovend. Harambee Holland deed het wel. Resultaat: verrassende inzichten en concrete verbeterpunten. En voor impactevaluaties hoeven PI’s heus niet altijd hun spaarpot om te keren.

>

Vrijdagmiddagborrel: Het gaat niet om Piet, het gaat om zwart

Wanneer je als zwarte Afrikaan of Surinamer dag in dag uit hoort dat zwart staat voor nare dingen en wit voor mooie, dan wil je wel eens terug schelden. Dat ze nu net het leukste en het meest kwetsbare zwart als doelwit kiezen is wel erg makkelijk, vindt Hans Beerends die deze week de Vrijdagmiddagborrel voor zijn rekening neemt. Persoonlijk had hij liever een actie gezien tegen bankiers en andere fraudeurs die permanent bezig zijn hun bij elkaar gegraaide zwarte geld wit te wassen.

>

Klimaatverandering: van de regen in de drup?

Op woensdag 26 november organiseerde het HIER Klimaatbureau de ‘7th Conference on Climate and Development Countries’. De aanwezigheid van de vele verschillende kooktoestellen doet vermoeden waar volgens het bedrijfsleven de oplossing ligt om de negatieve gevolgen klimaatverandering tegen te gaan. Het was een interactieve bijeenkomst, waarbij de aanwezigen op een originele manier konden ervaren hoe moeilijk investeren in landbouw kan zijn wanneer klimaatverandering roet in het eten gooit.

>

Effecten spaargroepen in Mali relatief klein

De discussie over het effect van microkredieten duurt voort. Onlangs publiceerde het National Bureau of Economic Research een evaluatie heeft uitgevoerd over Oxfams ‘Saving for Change’ programma in het rapport ‘Saving for a (not so) Rainy Day: A Randomized Evaluation of Savings Groups in Mali’. Hoewel het programma zorgde voor meer voedselzekerheid en verhoogd spaargedrag, zijn er geen bevindingen dat microkredieten een positieve werking hebben op het bereiken van een hoger inkomen. Daarnaast concludeert het rapport dat er geen verbeteringen plaatsvinden op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, sociaal kapitaal of beslissingsbevoegdheid voor vrouwen.

>

Motie Smaling; ‘het kleine verschil met de grote gevolgen’

Er is beroering ontstaan rondom het business model en opstelling van de NCDO. De uitgever van Vice Versa, Lokaalmondiaal, is van mening dat er geen eerlijk speelveld bestaat voor media die in ontwikkeling en globalisering zijn gespecialiseerd. Maar er is meer aan de hand: NCDO gaat in toenemende mate de markt op. Geen probleem natuurlijk, behalve als hiervoor subsidies van overheid gebruikt wordt: het mixen van subsidies en commerciële activiteiten kan leiden tot ongewenste marktverstoring en dat dient voorkomen te worden, aldus Fons van der Velden, oprichter en directeur van Context international cooperation, en Harmen van Doorn, oprichter en directeur van PIF-WORLD. Wat is er aan de hand?

>

Mededeling van de uitgever van Vice Versa

Op de website van Lokaalmondiaal reageert directeur Stefan Verwer vandaag op een aantal dingen die minister Ploumen afgelopen donderdagavond heeft gezegd over de positie van Vice Versa ten opzichte van OneWorld. Bij het ontraden van een motie van SP-Kamerlid Eric Smaling -die Ploumen vroeg om niet 1 partij nadrukkelijk te bevoordelen in haar subsidiebeleid- lijkt de minister zich op feitelijk onjuiste informatie te hebben gebaseerd. Om een correct beeld te geven zet Verwer de precieze financiering van beide journalistieke platforms op een rij en wil hij laten zien waarom volgens Lokaalmondiaal, de uitgever van Vice Versa, er sprake is van een ongelijk speelveld en dat de grote subsidie van OneWorld en haar uitgever NCDO leidt tot marktverstoring waarvan Vice Versa en andere sociaal ondernemers in Nederland grote hinder hebben.

>