Stefan Verwer verlaat Lokaalmondiaal & Coolpolitics

Directeur Stefan Verwer vertrekt eind dit jaar bij Lokaalmondiaal en Coolpolitics. Vanaf januari 2015 zal hij bij Oxfam Novib een internationale campagne opzetten voor landrechten van inheemse volken. Ter afscheid schreef hij dit hartstochtelijke pleidooi voor onafhankelijke Nederlandse berichtgeving over ‘de rest van de wereld’.

Met ongelofelijk veel plezier en passie heb ik mij jarenlang ingezet voor Lokaalmondiaal en Coolpolitics. Samen met mijn collega’s heb ik een grote variëteit aan mooie projecten ontwikkeld en uitgevoerd, en daarmee veel invloed uitgeoefend op het debat over ontwikkelingssamenwerking en mondiaal burgerschap in Nederland.

Van lokaal naar mondiaal

Om de relatie tussen ons handelen hier en het effect dat wij hebben op het leven van miljoenen armen in ontwikkelingslanden voor het voetlicht te brengen, richtte ik in 1999 met twee studiegenoten Lokaalmondiaal op. We begonnen als vrijwilligersorganisatie maar groeiden binnen twee jaar uit tot een professionele mediastichting. We maakten reportages over de vraag waar onze koffie precies vandaan komt, wat de impact van het Europese landbouwbeleid is op boeren in ontwikkelingslanden, en wat Nederlandse particuliere initiatieven allemaal doen voor een betere wereld. We begonnen op lokale en regionale omroepen en bereikten zo miljoenen Nederlanders met een verrassende insteek voor buitenlandnieuws. Onder het motto ‘De rest van de wereld begint hier’ gaven we de kijker een nieuw handelingsperspectief: we legden uit hoe je met praktische, kleine stappen zelf kunt bijdragen aan een betere wereld. Van de lokale en regionale omroep groeiden we uiteindelijk naar internationale omroepen als Al Jazeera en BBC World, waarvoor we prachtige documentaires maakten. Zo toonden we een krachtige en positieve kant van Afrika met een documentaire over Afrikaanse voetballiefde, en met beelden uit El Salvador vertelden we hoe een Spaanse priester verandering bracht in de uitzichtloze situatie van jongeren, die anders vaak verstrikt raken in het web van gewelddadige jeugdbendes.

Lokaalmondiaal slaagde er ook in vakblad Vice Versa uit zijn subsidieafhankelijke bestaan te redden. We creëerden een journalistiek platform, waarin soms op kritische, maar altijd op een opbouwende manier bericht wordt over wat er speelt in en rond de Nederlandse ontwikkelingssector. Dit jaar hebben we onder de noemer LM Publishers ook de uitgeverij van het Koninklijk Instituut voor de Tropen overgenomen. Tegen de stroom van de tijdsgeest in proberen we de enige onafhankelijke uitgeverij voor het verspreiden van kennis over ontwikkelingsvraagstukken, ‘verre’ landen en wereldwijde kunst- en cultuuruitingen voort te zetten. En dat lukt!

Buitenlandjournalistiek

Maar we hebben nog veel meer gedaan wat in de ontwikkelingssector soms over het hoofd wordt gezien. We organiseerden tientallen debatten en ontwikkelden met Coolpolitics innovatieve projecten om mondiaal burgerschap onder jongeren te bevorderen. Met Lowlands University, het televisieprogramma Kunstpiloten en online games toonden we aan dat onder jongeren wel degelijk interesse gewekt kan worden in Europa, (inter)nationale politiek en kunst, cultuur en wetenschap.

Onze activiteiten gingen verder dan Nederland. We maakten ons zorgen over het feit dat verhalen over het Afrikaanse continent veel te vaak verteld worden vanuit het perspectief van een buitenstaander. Om daar verandering in te brengen trainden we in de aanloop naar het WK in Zuid-Afrika in 2010 een grote groep Afrikaanse journalisten, aan wie we een platform boden om hun eigen verhalen en foto’s internationaal te kunnen verkopen.

Met het Beyond Your World-programma gaf Lokaalmondiaal ruim 700 jonge journalisten de kans hun eerste buitenlandervaring op te doen en boeiende verhalen te maken over de rest van de wereld. De studenten probeerden we een belangrijke les mee te geven, namelijk dat reportages meer diepgang krijgen als ze in samenwerking met lokale journalisten worden gemaakt.

Onafhankelijke berichtgeving

Maar al te vaak wordt vergeten hoe belangrijk kritische en onafhankelijke journalistiek is voor elke democratische samenleving. Goed functionerende media kunnen machthebbers kritisch volgen en burgers de informatie geven die nodig is om zich beter te organiseren. In een wereld die, letterlijk en figuurlijk, steeds meer met elkaar gelinkt is hebben wij continu aandacht gevraagd voor het belang van de buitenlandberichtgeving voor de Nederlandse samenleving. En met uitwisselingsprogramma’s als Beyond Your World zijn we er ook echt in geslaagd om Nederland verder te laten kijken dan onze eigen dijken.

Natuurlijk zijn er ook zorgen, bijvoorbeeld over de onveilige omstandigheden waaronder buitenlandjournalisten hun werk moeten doen en het gebrek aan tijd en middelen om diepgaande reportages te maken. In het kader van het Dick Scherpenzeel-programma discussiëren we jaarlijks over hoe Nederlandse journalisten nog beter en objectiever kunnen berichten over de rest van de wereld. Dit debat heeft aan terrein gewonnen: bij steeds meer journalistieke prijsuitreikingen en lezingen is veel aandacht voor het buitenland en ook op televisie blijft er aandacht voor vergeten continenten, conflicten en verhalen die het 8 uur Journaal niet halen.

Mede door onze journalistieke debatten, de uitreiking van de Dick Scherpenzeel Prijs en door programma’s als Beyond Your World kan met recht gesteld worden dat de Nederlandse buitenlandjournalistiek leeft. Ik ben ervan overtuigd dat de reportages die onze deelnemers voor o.a. de Volkskrant, NRC, Radio1 en Nieuwsuur maakten, hebben bijgedragen aan de heropleving van de buitenlandjournalistiek, die we nu oogsten. Recent onderzoek toont aan dat zowel in de hoeveelheid buitenlandreportages als in de interesse van het Nederlandse publiek voor het buitenland een stijgende lijn zit (zie .

Afscheid

Het voelt dan ook tegenstrijdig om afscheid te nemen, maar na al die jaren ben ik toe aan een nieuwe stap. Die nieuwe uitdaging heb ik gevonden bij Oxfam Novib, waar ik vanaf januari 2015 aan de slag zal gaan om als campagneleider een mondiale campagne voor landrechten op te zetten. Aan het begin van mijn carrière heb ik al eens bij (toen nog) Novib gewerkt en ik verheug me erop om me binnen deze organisatie in te zetten voor een belangrijk doel als rechtvaardige landverdeling.

Afscheid nemen van mijn collega’s bij Lokaalmondiaal en Coolpolitics is niet makkelijk en ook mijn samenwerkingspartners zal ik missen. Mijn naaste collega’s, Marc Broere in het bijzonder, wil ik bedanken voor hun steun in roerige tijden: zij hielpen mij als het tegenzat en inspireerden mij met hun ideeën. Samen bouwden we een prachtige organisatie die het gevoel had de hele wereld aan te kunnen: geen plan was te groot, geen uitdaging gingen we uit de weg.

Door bezuinigingen en afnemende subsidies is de druk op veel organisaties als de onze groter geworden. Bij Lokaalmondiaal en Coolpolitics lukte het ons – met kunst- en vliegwerk en vooral ook met de hulp van mensen en organisaties die ons werk bleven ondersteunen – om door te gaan in onze rol als platform voor discussie en burgerschap en als kraamkamer van journalistiek talent. Toch is het onvermijdelijk dat de organisatie de komende tijd zal moeten krimpen. Met mij vertrekken ook anderen: collega’s verliezen hoogstwaarschijnlijk hun baan omdat een groot deel van onze projectsubsidies ophouden en we hun contract niet kunnen verlengen. Wat mij steekt is dat deze collega’s die zich jarenlang hebben ingezet niet eens op weg kunnen worden geholpen naar een nieuwe baan. Voor organisaties als Lokaalmondiaal bestaat namelijk geen afbouwsubsidie, en zonder een toereikende reserve is het bieden van een sociaal plan onmogelijk. Waarom denkt u? Het antwoord is simpel: omdat een organisatie die projectsubsidie krijgt, geen reserves mag opbouwen: elke subsidie moet tot op het laatste dubbeltje worden verantwoord: reserveopbouw is winst en die wordt eenvoudigweg niet toegestaan.

Oproep

Nu de langdurige subsidies wegvallen moet ook Lokaalmondiaal de markt op. Een markt waarin andere ontwikkelingsmedia, zoals OneWorld, steeds meer subsidie ontvangen van de Nederlandse overheid. Jaren lang heb ik geprobeerd een breed mediahuis op te zetten, waarin diverse media die berichten over ontwikkelingslanden en globalisering, zouden samenwerken. Van een dergelijk mediahuis zal het helaas niet meer komen. Het is te hopen dat een sterk gesubsidieerde organisatie als OneWorld haar ongesubsidieerde conculega’s van Vice Versa en LM Publishers niet de markt uit zal drukken. Want de ontwikkelingssector kan toch niet zonder een kritisch en onafhankelijk klankbord?

Ik ben ervan overtuigd dat het belangrijke werk van Lokaalmondiaal krachtig zal worden voortgezet. Dat kan echter alleen met de steun van de lezers, kijkers en volgers van onze organisatie. Mensen die bereid zijn te betalen voor het werk dat wij doen. Daar hebben we er meer van nodig nu diverse projectsubsidies ten einde lopen, waarmee we zo veel bijzondere initiatieven mogelijk hebben mogelijk gemaakt en tegelijkertijd onze onafhankelijke positie hebben gehandhaafd. Steun ons daarom: koop een boek van onze uitgeverij of neem een abonnement op Vice Versa. Dat is de enige manier om onafhankelijke journalistiek over ontwikkelingssamenwerking en opbouwende, kritische berichtgeving over de rest van de wereld blijvend te stimuleren.

Auteur
Stefan Verwer

Datum:
18 november 2014
Categorieën: