Van MDG naar SDG

Naar een nieuwe mondiale agenda voor armoedebestrijding

Datum: vrijdag 17 oktober
Tijdstip: 14-17 uur, inclusief borrel
Locatie: Humanity House, Den Haag

Regeringsleiders van de 189 lidstaten van de VN  committeerden zich in 2000 aan de ambitieuze Millenniumontwikkelingsagenda (MDGs): in 2015 zou de armoede in de wereld gehalveerd moeten worden. Terwijl die datum steeds dichterbij komt lijkt het zeker dat die doelstellingen niet gehaald gaan worden. In de VN wordt inmiddels druk gewerkt aan nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen: de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDGs) moeten nieuw elan brengen in de mondiale strijd tegen armoede.

Aan de vooravond van het jaar 2015 kijken we terug op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN), die vorige maand in New York plaatsvond. Hier is onder andere gesproken over de opvolgers van de Millenniumdoelen: de Post 2015 Agenda. De nieuwe agenda zal volgend jaar (2015) definitief vastgesteld worden.

Koen Davidse, directeur Multilaterale Instellingen en Mensenrechten en tevens Speciaal Gezant Post 2015 Agenda van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, was in New York aanwezig: met hem nemen we de stand van zaken rondom de MDGs en de SDGs door: hoe ziet het proces er tot en met september 2015 uit? Wat zijn de verwachtingen van verschillende landen en partijen met betrekking tot de nieuwe agenda en hoe ziet het Financing for Development-proces eruit.

Het debat wordt geleid door Stefan Verwer (directeur van lokaalmondiaal) en wordt georganiseerd door Partos en Vice Versa.