Roelof van Laar vraagt om duidelijkheid over proces strategische partnerschappen

Roelof van Laar vraagt om duidelijkheid over proces strategische partnerschappen. De woordvoerder Ontwikkelingssamenwerking van de PvdA, Roelof van Laar, heeft schriftelijke Kamervragen gesteld aan minister Ploumen naar aanleiding van het bericht gisteren op de website van Vice Versa waarop stond dat het ministerie de spelregels voor de Strategische Partnerschappen eenzijdig zou hebben veranderd.

Van Laar vraag aan de minister of ze kan toelichten waarom er sprake is van maximaal een maand uitstel voor de beoordeling of organisaties aan de drempelcriteria voldoen. Ook is het Kamerlid benieuwd of de minister de mening deelt dat in een gelijkwaardig partnerschap beide partijen zich aan gemaakte afspraken moeten houden.

Daarnaast vraagt Van Laar, die de initiatiefnemer was van een motie in de Tweede Kamer om ook zuidelijk penvoerderschap toe te staan, of Ploumen de mening deel dat zuidelijke penvoerders door de zeer strakke tijdplanning rond de pitches, waarbij organisaties slechts een week van te voren een uitnodiging krijgen, benadeeld worden ten opzichte van andere penvoerders. Als de minister deze mening deelt, vraag hij om meer flexibiliteit te  betrachten ten opzichte van penvoerders als zij niet in de aangegeven week in Nederland kunnen zijn.

En tot slot vraagt Van Laar of de minister kan garanderen dat verdere vertraging niet op zal treden in dit proces, zodat voldoende tijd overblijft om goede afspraken te maken en voorbereidingen te treffen voor de start van het partnerschap.

Auteur
Marc Broere

Datum:
02 oktober 2014