Voorlopige lijst voorstellen strategische partnerschappen

Morgen wordt bekend welke organisaties door de drempeltoets zijn gekomen voor de strategische partnerschappen. Wie heeft nu wat ingediend en met wie? De afgelopen weken heeft Vice Versa voorstellen voor de strategische partnerschappen verzameld. Vandaag presenteren wij de voorstellen die we hebben kunnen achterhalen.

Begin dit jaar maakte minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar nieuwe subsidiekader voor het maatschappelijk middenveld bekend. Vanaf 2016 zal zij met 25 partners (hetzij allianties, hetzij individuele ngo’s) een strategisch partnerschap aangaan voor een periode voor vijf jaar. Centraal staat daarin de bepleitende en beïnvloedende rol van ngo’s. Zij heeft daar voorlopig 185 miljoen euro per jaar voor gereserveerd. Voor 1 september moesten alle organisaties hun voorstel hebben ingeleverd. Morgen wordt besloten welke organisaties de drempeltoets hebben gehaald, waarna verder wordt gesproken over de uiteindelijke selectie.

Vice Versa heeft de afgelopen weken organisaties gebeld met het verzoek te laten weten welk voorstel ze hebben ingediend en met wie. De meeste organisaties gaven gehoor aan dit verzoek, sommigen ook niet. Vandaag publiceren we een voorlopige lijst. Een volledige lijst kon wegens een te krappe bemensing van de redactie niet achterhaald worden.

Uit het overzicht  valt onder andere op dat de meeste organisaties ervoor hebben gekozen samen met andere organisaties in te dienen. Enkele organisaties hebben zonder andere partners ingediend, waaronder Cordaid, UTZ Certified en Solidaridad.

Ook valt op dat er gebruik gemaakt is van de mogelijkheid om zuidelijke organisaties mee te laten dingen. Zoals het ministerie al eerder bekend maakte, zijn er zes voorstellen bekend gemaakt met een Zuidelijke organisatie al penvoerder. Daaronder BRAC uit Bangladesh, die samen met IRC in een alliantie zit, CUTS International die met SPARK een aanvraag indiende, en de Nicaraguaanse organisatie Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM), die samen met Both Ends en Mama Cash in de ‘Green Alliance for Gender Action’ zit, dat gaat over het snijvlak tussen gender en milieu.

Van de 56 allianties zijn er 28 die bestaan uit een combinatie van Nederlandse organisaties en organisaties uit lage- en lage- middeninkomenslanden. Van alle geïnteresseerde organisaties is 15 % afkomstig uit een lage- of middeninkomensland. African Child Policy Forum en het African Centre for Global Health and Social Transformation (Oeganda) zijn daar voorbeelden van.

Een kleurrijke alliantie is bijvoorbeeld de alliantie voor het verbeteren van seksuele en reproductieve rechten voor jongeren. Met Rutgers WPF als penvoerder, zitten hier naast de Nederlandse organisaties Dance4Life, CHOICE en Hivos, ook Arrow in uit Azië, International PlannedParenthoodFederation (IPPF) uit Afrika en het Latin American and CarribeanWomen’s Health Network.

Een aantal allianties die ook tijdens het vorige subsidiekader, het Tweede Medefinancieringsstelsel, samen hebben ingediend, zien we weer terug, waaronder de Fair, Green and Global Alliance met Both Ends (penvoerder), ActionAid (het voormalige NiZa), Clean Clothes, Milieudefensie, SOMO en het TransnationalInstitute. Ook zitten het Rode Kruis (penvoerder), Cordaid, het Rode Kruis Klimaatcentrum, Wetlands International en Care wederom samen in een alliantie (‘Partners forResilience’) over de impact van natuurrampen op kwetsbare gemeenschappen.

Pax, wiens alliantie tijdens MFSII het hoogste aantal punten kreeg, gaat verder met Amnesty International in de Freedom from Fear alliantie, waar tijdens MFSII ook nog het GPPAC (Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict) en het toenmalige PressNow (nu opgegaan in Free Press Unlimited) aan meededen. De ICCO alliantie gaat in vernieuwde vorm verder met ICCO, Wilde Ganzen, CoPrisma, Edukans, Kerk in Actie en CNV International met als thema Food &Nutrition en Inclusive Businesses& Human Rights.

Hieronder vindt u de lijst (NB: Deze lijst is niet compleet en wordt in de loop van de tijd aangevuld. Staat uw organisatie er nog niet bij? Mail dan naar redactie[a]viceversaonline.nl). 

Door op de afbeelding te klikken verschijnt er een grotere versie.

 

 

 

Auteur
Vice Versa

Datum:
30 september 2014