Voices of the South in the Media

Mondiale thema’s, zoals internationale samenwerking, het klimaat en handel staan niet vaak op de voorgrond in de westerse media en als het al voorkomt is het zelden vanuit het perspectief van het Zuiden. Dit komt deels doordat er niet veel journalisten gespecialiseerd zijn in internationale ontwikkeling. Deze ondervertegenwoordiging van het zuidelijke perspectief kan ervoor zorgen dat mondiaal nieuws verkeerd gepresenteerd wordt in de westerse media en dat lokaal nieuws de bevolking niet bereikt, wat het onmogelijk maakt om het maatschappelijk middenveld te versterken.

Naar aanleiding van deze conclusie ontwikkelden Oxfam Novib en Lokaalmondiaal in 2009 het project ‘Voices of the South in the Media’ met het doel om de journalistiek wat betreft internationale ontwikkeling te versterken. Dit op twee manieren, ten eerste het creëren van een platform voor lokale journalisten uit het Zuiden om hier rapporten over te schrijven maar ook het stimuleren van journalisten om hun kennis te delen over ontwikkelingssamenwerking in de westerse media. Op deze manier wil het project een bijdrage leveren aan de opbouw en versterking van het maatschappelijk middenveld en het genereren van meer informatie over ontwikkelingsprocessen.

De vraag die centraal staat in het rapport is: What challenges need to be taken into account when creating a new international project about international development journalism and what oppurtunities will arise?

Lees hier het Research Report Voices of the South in the Media.