Buitenlandjournalistiek in de Nederlandse media

Op ieder moment van de dag houden de Nederlandse media ons op de hoogte van verschillende gebeurtenissen over de hele wereld.Innovatie op het gebied van informatietechnologie biedt media de mogelijkheid meer en sneller nieuws te brengen dan ooit tevoren en door de toenemende internationale samenwerking op het gebied van handel, migratie en andere mondiale thema’s zijn mensen in de wereld in toenemende mate met elkaar verbonden.

Op basis van deze ontwikkelingen is het een aannemelijke gedachte dat buitenlandse nieuws een steeds prominentere plaats in de Nederlandse media zal krijgen.Toch blijkt de realiteit complexer en heerst erbij veel partijen die werkzaam zijn in de buitenlandjournalistiekhet vermoeden dat nieuws over het buitenland juist afneemt. Deze afname zou volgens sommigen komen door een dalende interesse van het Nederlandse publiek en de afnemende middelen bij media voor internationale nieuwsgaring.

In 2013 besloot Lokaalmondiaal in samenwerking met de Nederlandse Nieuwsmonitor, de Buitenlandredactie en Ruigrok Netpanel onderzoek naar deze aannames en de stand van zaken van de buitenlandjournalistiek in de Nederlandse media. Met dit onderzoek wil Lokaalmondiaal de discussie over buitenlandjournalistiek stimuleren en daarmee een bijdragen leveren aan de kwaliteit van de buitenlandberichtgeving in de Nederlandse media. Dit onderzoeksrapport duidt de veranderingen die plaatsvinden in de buitenlandjournalisitek in Nederland en brengt in kaart hoe het beste op deze veranderingen  kan worden ingespeeld om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de buitenlandjournalistiek gewaarborgd blijft en tegelijkertijd een groter publiek wordt bereikt.

Lees hier het volledige Onderzoeksrapport Buitenlandjournalistiek