Aankondiging: Wotro zet in op jonge garde op 50ste verjaardag

SOAS Newsroom

Niet achteruit, maar vooral vóóruit kijken is goed voor de ontwikkelingssector, vindt WOTRO Science for Global Development. Hoe ziet de toekomstige onderzoeksagenda er uit? Dat staat centraal tijdens de vijftigste verjaardag van de organisatie. Voor de conferentie ‘Wotro 50 Years – Forward Thinking’ op 15 oktober heeft de organisatie bewust een groot thema gekozen. Daarbinnen wordt vooral gericht op sociale innovatie: hoe kan dat bijdragen aan de grote problemen? 

WOTRO wil op de dag van de conferentie de kleinere vragen van vandaag breder trekken naar de toekomst. Juist uitzoomen naar het grotere geheel in plaats van inzoomen op een bepaalde kwestie. Twee keynote speakers  moeten hiervoor zorgen: Hoogleraar Duurzaam Ondernemen Jan Jonker, die ingaat op sociale innovatie, en Heide Hackmann, directeur van de International Social Science Council, die sociale innovatie wil koppelen aan de ontwikkelingsproblematieken. Samen zullen zij de basis van de dag bespreken: hoe kunnen we de problemen op een nieuwe manier te lijf gaan? Hoe kan onderzoeksfinanciering beter ingericht worden? Zorgt de manier waarop we nu onderzoek financieren daadwerkelijk voor de juiste antwoorden? Ondanks de slogan ‘forward thinking’ zal er dus ook gereflecteerd worden. ‘Je moet jezelf ook een spiegel voorhouden. Alleen moet je daar niet te lang bij stil blijven staan, maar direct verder kijken’, zegt organisator en communicatieadviseur Domien Huijbregts.

De nieuwe garde

Verder kijken dan de gebaande paden dus. Daar is volgens Huijbregts een nieuwe garde voor nodig.  ‘De jonge onderzoeker die net in het wereldje komt kijken heeft altijd een andere, frisse blik. Dat geldt natuurlijk overal, en ook de ontwikkelingssector kan hier beter van worden.’ Om dit te stimuleren werd het parallel lopende programma ‘Battle of Ideas’ opgezet: een studentencompetitie waarbij HBO- en WO-studenten nadenken over een nieuwe creatieve oplossing voor een bepaald, zelf te kiezen ontwikkelingsvraagstuk. Daarbij wordt diversiteit in de teams sterk aangemoedigd. ‘Problemen in de ontwikkelingssector zijn enorm ingewikkeld. Die kun je alleen oplossen door met verschillende invalshoeken te kijken. Met alleen een econoom of politicoloog kom je niet ver. Verschillende disciplines kunnen elkaar aanvullen en versterken. Samen kom je op creatievere ideeën’, zegt Huijbregts. Die visie komt ook terug in de aangemelde teams: studenten van uiteenlopende studies hebben zich aangemeld. Zo zit er een team bij van studenten met een achtergrond in bedrijfskunde, neuroscience & cognition, engineering and policy analysis en geneeskunde/global health. Ook een heel divers internationaal team heeft zich aangemeld, met studenten uit Nederland, Finland, China en Ivoorkust.

Tijdens de Battle of Ideas is de afgelopen maanden een bulk aan ideeën verzameld, waarna een selectie van 3 teams door mag naar de finale op 15 oktober. Op die dag wordt de druk wat verhoogd. In denktanksessies worden de teams aan de tand gevoeld door wetenschappers, beleidsmakers en mensen uit het bedrijfsleven en ngo’s. Gezamenlijk gaan ze aan de slag om de ideeën verder uit te werken.

Vissenkom-discussies

De Battle of Ideas loopt naast het reguliere programma van de dag, dat niet zo regulier zal verlopen.  Via een ‘vissenkom-model’ zullen interactieve discussies plaatsvinden. Het publiek wordt in vier groepen verdeeld.  In een kringgesprek, een vissenkom, bespreken zes of zeven mensen een bepaald thema. Daaromheen staat het publiek. Als iemand iets wil toevoegen of niet eens is met wat er gezegd wordt, kan een gast op een spreker zijn rug tikken, zijn of haar stoel overnemen en zo in de discussie deelnemen. Richting het einde van de dag zal een presentatie gegeven worden door minister Ploumen. Daarna pitchen de studenten van de Battle of Ideas hun ideeën aan het publiek, dat beslist wie de uiteindelijke winnaar is.

De conferentie ‘Wotro 50 years – Forward Thinking’ vindt plaats op 15 oktober in het Museum voor Communicatie in Den Haag. Aanmelden kan hier

Auteur
Caroline van Slobbe

Datum:
12 september 2014
Categorieën: