Stuur uw scriptie naar Vice Versa

Er worden jaarlijks velen tientallen scripties over ontwikkeling en globalisering geschreven. Vice Versa gaat een platform bieden door deze in een speciaal dossier op de website te plaatsen. Ook zal een panel onder leiding van oud-minister Jan Pronk scripties gaan bespreken op de site en in het blad.

Als vakblad ziet Vice Versa het als haar taak om de meest relevante wetenschappelijke kennis op het gebied van internationale samenwerking op een toegankelijke en journalistiek prikkelende manier aan haar lezers kenbaar te maken. Hiermee beogen wij wetenschappelijk onderzoek dichter bij de professionals te brengen die werkzaam zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en mondialisering.  Er bestaat een goudmijn aan informatie van masterstudenten, promovendi en onderzoekers die op dit moment lang niet altijd hun weg vinden naar de praktijk. Dit terwijl het werk van professionals zou kunnen verbeteren als zij weten wat er aan onderzoek wordt gepubliceerd.  Op dit manier kan beleid bijgestuurd worden, gebaseerd op kennis en feiten. Wetenschappers hebben er tegelijkertijd belang bij dat hun werk wordt opgepikt zodat hun werk uiteindelijk ook in de praktijk weerslag kan hebben.

Meer aandacht aan wetenschap

Vanaf dit jaar besteedt Vice Versa al veel meer aandacht aan wetenschap dan voorheen. Middels een samenwerking met WOTRO- Science for Global Development staat er ieder nummer een uitgebreid stuk over wetenschap in het blad. We schreven dit jaar al over hoe ngo’s en wetenschappers meer met elkaar kunnen samenwerken en hoe ze elkaars werk kunnen versterken. In het afgelopen nummer staat een groot portret van de Nederlandse ‘Duflo-groep’, de vakgroep ontwikkelingseconomie van de Wageningse professor Erwin Bulte. In het volgende nummer neemt Vice Versa de verschillende kennisplatforms onder de loep en kijkt hoe het daarmee gaat.

Ook hebben we sinds dit jaar een kennisdossier ‘Wetenschap’ op onze website. We schrijven bijvoorbeeld uitgebreid over promotieonderzoeken op het gebied van ontwikkeling, zoals die van Kellie Liket en recentelijk Jelmer Kamstra. Dit kennisdossier willen we gaan uitbreiden door een platform te creëren waarop mensen hun scriptie of onderzoek kunnen plaatsen. Daarnaast zal een wetenschappelijk panel op initiatief van oud-minister Jan Pronk de meest relevante scripties selecteren, lezen en kort bespreken. Pronk kwam enkele jaren geleden al met dit idee dat nu geconcretiseerd gaat worden. De oud-bewindsman leest veel masterscripties en is naar eigen zeggen zeer onder de indruk van de hoge kwaliteit daarvan. ‘Ik lees zelden een slechte scriptie’, aldus Pronk.

Pronk geeft jaarlijks de Coolpolitics Masterclass Ontwikkelingssamenwerking en heeft veel met twintigers te maken. ‘Ze zijn open, nieuwsgierig en kijken over de grens. Ze zijn veel kosmopolitischer dan ik op die leeftijd was. Al die energie, initiatiefrijkheid en openheid: daar heb ik veel bewondering voor.’ In zijn Masterclass gaat het Pronk niet zozeer om het overbrengen van zijn kennis en ervaring, maar meer om het stimuleren van ‘kritisch denken.’

Stuur uw scriptie of onderzoek op naar redactie[a]viceversaonline.nl ovv scriptie

Auteur
Marc Broere

Datum:
27 augustus 2014
Categorieën: