BrandOutLoud: Eigen branding maakt lokale partners minder afhankelijk

Lokale hulporganisaties leunen vaak te sterk op fondsen vanuit internationale ngo’s. De aangekondigde bezuinigingen in Nederland zullen aanleiding zijn om na te gaan denken over de vraag hoe internationale ngo’s met minder geld hun lokale partners kunnen blijven helpen. BrandOutLoud stelt een nieuwe benadering van ontwikkelingshulp voor: lokale hulporganisaties zelfstandiger maken door branding en communicatie. Dit artikel verscheen eerder op Vice Versa en is opnieuw relevant in het kader van het Change the Game debat. 

Verandering voor duurzame ontwikkeling

Dat bezuinigingen ook ruimte kunnen bieden voor positieve verandering, is een geluid dat langzaam terrein begint te winnen in de wereld van ontwikkelingssamenwerking. Ook op viceversaonline is deze discussie gestart door ondermeer Michel Groenenstijn, Marloes Tap en Gaston Schmitz. Directe financiering is een optie, zoals ook decentralisatie onderdeel van een nieuwe benadering kan zijn. Er is lef nodig om inspiratie te halen uit nieuwe hoeken, de controle los te laten, en te leren uit bijvoorbeeld management en brandingtheorieën. Maar verandering is hoe dan ook nodig om duurzame ontwikkeling te garanderen; bezuinigingen of niet.

Zelfstandig draagvlak creëren en fondsen werven 

Deels is en blijft financiële steun natuurlijk noodzakelijk. Tegelijkertijd wordt het meer dan ooit duidelijk hoe belangrijk het is dat lokale hulporganisaties zelfstandig in staat zijn draagvlak te creëren en fondsen te werven. Alleen op die manier zullen zij hun goede werk op langer termijn kunnen continueren, los van bezuinigingen in bijvoorbeeld Nederland, om in allerlei opzichten een duurzamere organisatie te worden.

Een eigen stem 

De realiteit is echter anders. Terwijl internationale ngo’s vaak gebruik kunnen maken van interne of externe communicatie experts, hebben veel lokale hulporganisaties niet die mogelijkheid en ook de kennis niet in huis. Hoe vaak worden ze niet afgespiegeld als ‘de projecten van..’ of zijn ze alleen te vinden op ‘de site van…’? Maar iedere lokale hulporganisatie -hoe klein ook- heeft een eigen verhaal. Dat is hun stem. Hun merkidentiteit.

De vorm van het verhaal is voor BrandOutLoud een bewuste keuze. Geen portretten van zielige schrijnende gevallen, maar een positieve benadering. Waarbij sterk beeldmateriaal centraal centraal staat. Focus ligt op de kracht en de kansen van de mensen die geholpen zijn door de hulporganisatie. Als inspiratiebron voor anderen.

Kennis en ‘tools 

Uitgaande van hun verhaal en de kennis die al aanwezig is, ondersteunt BrandOutLoud lokale hulporganisaties met hun branding en communicatie. In nauwe samenwerking met de lokale organisatie zorgt BrandOutLoud, op locatie, voor een op maat gemaakte merk- en communicatiestrategie, inclusief visuele merkidentiteit en direct toepasbare communicatie tools. Overdragen van kennis en direct toepasbare ‘tools’ zijn hierin de sleutel voor meer duurzame ontwikkelingssamenwerking. Waarbij ‘empowerment’ van lokale hulporganisaties voorop staat. Een sterke uitstraling en professionele communicatie stellen de lokale hulporganisaties in staat om op eigen kracht meer mensen te bereiken, samenwerkingen aan te gaan en hun fondswerving te verspreiden. Er worden niet alleen uitingen ontwikkeld, zoals een website en ander promotie materiaal, maar de organisatie wordt door  tutorials en clinics ook  bewust van hun eigen identiteit, waarbij ze tegelijkertijd wegwijs worden gemaakt in de inzet van communicatie. Uiteindelijk volgt uiteraard ook een follow-up en evaluatieperiode.

Een voorbeeld

Sinds de start werkt BrandOutLoud wereldwijd met lokale hulporganisaties. Zo werkte het team in 2010 met een lokale organisatie in Cambodja. In samenwerking met hun financierende partner CBM CEARO in Bangkok ontwikkelde BrandOutloud met hen hun branding, design en communicatie. Met als doel dat deze lokale hulporganisatie zich sterker kan profileren en op eigen kracht internationale donors en donateurs kan aanspreken. De organisatie heeft nu de mogelijkheid om zich zelfstandig en trots te promoten, door een professioneel imago en de juiste tailor-made communicatiemiddelen,  waaronder een website en krachtig beeldmateriaal.

Lokale groepen verwachten dat internationale organisaties en donoren uiteindelijk hun financiering terugtrekken, vertelt Nhip Thy, CEO van CDMD in een interview bij Fast.Co.Exist. “Een lokale nonprofit organisatie moet voorbereid zijn om dan het te kunnen overnemen,” zegt Thy. CDMD zag een eigen merk en communicatie als onderdeel van die voorbereiding. “Echter vele internationale donoren financieren geen organisatie ontwikkeling als branding en communicatie.”

Daarentegen, CBM ziet wel branding van lokale partners als investering voor meer financiele duurzaamheid. Een sterke profilering en branding van een lokale partner zorgt er immers voor dat zij hun doelen kunnen bereiken, en daarmee indirect die van CBM zelf.

Kansen 

BrandOutLoud kiest voor een positieve benadering. En gaat uit van kansen en eigen kracht. Ontwikkelingssamenwerking is toe aan verandering. Het wordt tijd dat lokale hulporganisaties hun stem kunnen laten horen. Door ze los te laten en te verzelfstandigen. Immers if nothing ever changed, thered be no butterflies.

Stay tuned!

Binnenkort een voorbeeld uit Sierra Leone, waar begin dit jaar BrandOutLoud en de lokale organisatie One Family People samenwerkten – mede dankzij de inzet van ICDI en het Liliane Fonds. Met daarin o.a. One Family People aan het woord over werken aan je merk. Hoe dit ging en wat het voor hen opleverde.

www.brandoutloud.org