Cordaid zoekt lid van de Raad van Toezicht

(Advertorial) – Cordaid zoekt een nieuw lid van de Raad van Toezicht met deskundigheid op het terrein van internationale samenwerking. Solliciteren kan tot 1 augustus.

Cordaid zet zich in voor rechtvaardige en duurzame ontwikkeling en een wereld waarin ieder mens telt. Waar armoede, conflict en uitsluiting samenlevingen verscheuren, verbinden wij mensen en gemeenschappen. Ook staan we voor professionalisme, expertise en medemenselijkheid over alle grenzen heen, om het verschil te maken waar dat het hardst nodig is.

Hand in hand met ruim 800 gedreven katholieke en andere partnerorganisaties in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika verbeteren wij structureel de levensomstandigheden van de armste en meest uitgesloten bevolkingsgroepen – de bottom billion. Dat doen we waar natuurrampen toeslaan, waar conflicten gemeenschappen verscheuren en waar onderontwikkeling gezinnen in de greep houdt van extreme armoede. In Nederland presenteren wij ons onder de namen Cordaid, Cordaid Memisa, Cordaid Mensen in Nood, Cordaid Kinderstem, Cordaid Microkrediet en Cordaid Bond zonder Naam.

De Raad van Toezicht van Cordaid bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. De raad vergadert 5-6 keer per jaar. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de Directieraad en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat de Directieraad met raad en daad terzijde. In de Raad van Toezicht zijn deskundigheden vertegenwoordigd op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, katholieke sociale leer, rechten van de mens, fondsenwerving en financieel management en personeelsbeleid.

Wegens het aflopen van de zittingstermijn van een van zijn leden zoekt de Raad een:

Lid van de Raad van Toezicht

met deskundigheid op het terrein van internationale samenwerking

Van een lid van de Raad van Toezicht verwachten wij, dat hij/zij:

  • een onafhankelijk denker is met voldoende maatschappelijke ervaring en relevante netwerken;
  • beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en relevante expertise en ervaring;
  • evenwicht weet te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • in staat is missie en visie van Cordaid mee uit te dragen;
  • beschikt over overtuigingskracht, besluitvaardigheid en omgevingsbewustzijn;
  • de Nederlandse en de Engelse taal als werk- en vergadertalen kan bezigen.

Gelet op de huidige velden van deskundigheid in de Raad van Toezicht zoeken wij naar een lid dat binnen het brede terrein van internationale samenwerking in het bijzonder ervaring heeft in:

  • publiek-private samenwerking op het brede terrein van basis dienstverlening (onderwijs, water, gezondheidszorg, micro-krediet);
  • private sector ontwikkeling; en
  • sociaal ondernemerschap (als doel van werken en als vorm van Cordaids bedrijfsvoering).

Benoeming en voordracht

Benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht voor een termijn van vier jaren. Het lidmaatschap van de raad is onbezoldigd. Wel hebben de leden aanspraak op een vacatiegeld ter dekking van onkosten.

Wijze solliciteren

Graag zien wij uw kandidaatstelling voorzien van een uitvoerige toelichting plus cv per mail tegemoet vóór 1 augustus 2014: Ballin[a]uvt.nl

Nadere informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij de voorzitter prof. dr. Ernst Hirsch Ballin. Hij is bereikbaar per mail via Ballin[a]uvt.nl

Wij nodigen vrouwen uitdrukkelijk uit om te reageren.

Bezoek voor meer informatie over Cordaid onze website: www.cordaid.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: vacature Lid Raad van Toezicht Den Haag, Ontwikkelingssamenwerking, Bestuurder, Toezichthouder, Zuid-Holland.

Auteur
Vice Versa

Datum:
18 juli 2014
Categorieën: