Nieuw fonds voor innovatieve zorgoplossingen in arme landen

Mike Blyth

Een nieuw fonds gaat bedrijven steunen om betaalbare zorgoplossingen te ontwikkelen voor arme mensen in ontwikkelingslanden. Dit Fonds Life Sciences & Health for Development is maandag door minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aangekondigd in de Staatscourant.

Met het fonds wil Ploumen de expertise en innovatiekracht van de Topsector Life Science & Health mobiliseren voor de meest kwetsbare groepen in arme landen. ‘In ontwikkelingslanden zitten talloze mensen gevangen in armoede doordat ze worden getroffen door ziekte. Innovatieve – en vooral betaalbare – medicijnen, tests, vaccins en medische apparaten zijn nodig om deze mensen weer in staat te stellen bij te dragen aan economische groei.’, aldus de bewindsvrouw.

Het fonds biedt subsidie aan samenwerkingsverbanden van bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten in Nederland en ontwikkelingslanden om business cases te ontwikkelen, bijvoorbeeld middels haalbaarheidsonderzoek, prototypes of demonstratieprojecten. Met deze business cases kunnen investeringen worden binnengehaald van financiële instellingen zoals de Wereldbank, Gates Foundation, Clinton Health Access Initiative. Het daadwerkelijk commercieel op de markt brengen van een product wordt niet gefinancierd onder deze regeling. Tot eind 2016 komt uit het fonds 2,7 miljoen euro beschikbaar.

Auteur
Vice Versa

Datum:
23 juni 2014
Categorieën: