50 jaar WOTRO: studenten zijn de toekomst

 

Hoe kunnen boeren in Afrika efficiënter met water omgaan? Hoe kunnen mensen na een burgeroorlog weer met elkaar samenleven? Hoe kunnen jongeren in ontwikkelingslanden beter worden betrokken bij voorlichting over seks? Ben jij student en barst je van de goede ideeën over ontwikkelingssamenwerking? In de Battle of Ideas maakt het team met de beste en meest creatieve ideeën om bij te dragen aan het oplossen van problemen in ontwikkelingslanden kans op 7500 euro.

WOTRO Science for Global Development financiert onderzoek naar mondiale vraagstukken als armoedebestrijding, ecologische duurzaamheid en mondiale rechtvaardigheid en bestaat dit jaar 50 jaar. Met de wedstrijd wil WOTRO studenten motiveren mee te denken over vernieuwende oplossingen voor mondiale vraagstukken en laten zien dat de beste oplossingen tot stand komen door samenwerking tussen mensen met verschillende opleidingen, beroepen en achtergronden.

Hoe doe je mee?

Maak een team van 2 tot 5 hbo en/of wo-studenten van verschillende studies en kom samen met een creatief en innovatief idee in 1200 woorden over één van de vijf thema’s: Voedsel, Water, Veiligheid en Rechtstaat, Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten of Inclusieve Ontwikkeling.

De drie beste teams mogen 15 oktober in een denktank-sessie hun voorstel verder uitwerken. Dat doen ze samen met wetenschappers, beleidsmakers, mensen uit het bedrijfsleven en van ontwikkelingsorganisaties.

In de live finale pitcht elk team hun definitieve idee. Het publiek, waaronder ook de minister voor Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen, kiest dan het winnende team. Daarvan krijgt elk teamlid maar liefst 1500 euro om hun kennis over hun onderzoeksthema te vergroten, bijvoorbeeld door het land waar het probleem speelt te bezoeken.

Enthousiast en geïnteresseerd? Meer informatie over de Battle of Ideas vind je hier. Kijk ook op de facebook-pagina.

Auteur
Marjolein Quist

Datum:
12 juni 2014