Vice Versa #02 en textielspecial – Een jaar na Rana Plaza

De textielsector staat midden in de belangstelling van ontwikkelingssamenwerking. Een jaar na de ramp in de fabriek Rana Plaza ontstaan steeds meer initiatieven om de textielsector veiliger te maken. Maar er is nog een lange weg te gaan, zo blijkt uit het speciale thema-katern over de wereldwijde kledingindustrie in de nieuwe Vice Versa die vandaag is verschenen.

Zo deed journaliste Manon Stravens onderzoek in Bangladesh waar ze onderzocht  hoe vakbonden, werkgevers, overheid en internationale donoren naar evenwicht zoeken tussen bedrijfsbelangen en betere omstandigheden. Werkgevers maken zich zorgen over de hoeveelheid  ‘westerse’  standaarden die worden opgelegd.  ‘Die kunnen we niet van de ene op de andere dag doorvoeren. We hebben tijd nodig’, meent de directeur van de Bengaalse werkgeversorganisatie BGMEA.

Selma Zijlstra ging naar Cambodja waar textielarbeiders begin dit jaar massaal de straat op gingen voor een hoger loon.  De stakingen werden wereldnieuws.  Maar in de kledingindustrie, verantwoordelijk voor een miljardenomzet, blijkt het nog niet zo simpel naar behoren te betalen.  Ook de sociale dialoog is niet makkelijk. Voor de vakbonden rest meestal niets anders dan te staken. Tegelijkertijd vrezen werkgevers en overheid dat industrieën het land zullen verlaten. Bovendien kent Cambodja de opmerkelijke situatie dat kledingmakers nog altijd meer verdienen dan soldaten, politie en zelfs leraren. Zijlstra bezocht families van mensen die in de textielsector werken. Dat levert aangrijpende verhalen op over omstandigheden in de fabrieken. ‘Het is in de fabriek zo benauwd dat ik amper kan ademhalen’, aldus een werkneemster.

In het katern ook aandacht voor positieve initiatieven van Nederlandse organisaties en vakbonden. Zo werk het Initiatief Duurzame Handel (IDH) aan de verduurzaming van de textielketen en heeft Solidaridad een partnerschap gesloten met kledingbedrijf H&M, waarin ecologische en sociale projecten zijn opgezet.

Interview Dirk Jan Koch

In een openhartig interview pleit Dirk Jan Koch, auteur van het net verschenen boek De Congo Codes,  voor meer beloning naar prestaties voor mensen uit de ontwikkelingssector. De net 34 geworden Koch, die nu directeur is van een grote ngo in Afrika,  verliet Buitenlandse Zaken onder andere vanwege het personeelsbeleid. ‘Het grote probleem van Buitenlandse Zaken is dat er in het personeelsbeleid amper naar prestaties wordt gekeken. ‘  Koch vindt dat diplomaten en ontwikkelingswerkers veel meer moeten blijven leren en studeren. ‘We zijn een professionele sector! Net  zoals een huisarts op nascholing gaat en daar zijn punten moet behalen, zouden ook in de ontwikkelingssector eisen voor bijscholing moeten bestaan. Dat je gewoon je certificaat verliest als je niet genoeg bijschoolt.  Ik zie ontwikkelingssamenwerking echt als een vak.’

Kritiek op subsidiebeleid Ploumen

Begin mei doet het ministerie van Buitenlandse Zaken het nieuwe subsidiekader voor ontwikkelingsorganisaties uit de doeken. Strategische partnerschappen vormen daarvan de kern. Stefan Verwer, directeur van Lokaalmondiaal, plaatst in een opiniestuk een aantal kanttekeningen bij dit nieuwe beleid.  Een belangrijk  criterium voor de strategische partnerschappen is dat ontwikkelingsorganisaties moeten aansluiten bij de agenda van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.  Verwer: ‘Hoe moet je een partnerschap met de overheid vormen als je belang hecht aan de strijd tegen Europese vrijhandelsverdragen, die door diezelfde overheid worden ondertekend? En kun je nog actie voeren tegen de Nederlandse rol in de internationale wapenhandel?’

Hoe Nederland vertrekt uit Latijns Amerika

Afgelopen jaar stopte onze ontwikkelingssamenwerking met Latijns-Amerika. Het gaat beter in de regio en daarom zou er minder behoefte zijn aan hulp. IOB evalueerde de manier waarop Nederland zijn ontwikkelingsrelaties met het continent opzegt. ‘Een meer geleidelijke terugtrekking was gewenst geweest. Dat moeten we onthouden bij de uitfasering in andere landen.’ Hoogleraar  en Latijns-Amerika expert Dirk Kruijt: ‘De oude ontwikkelingssamenwerking wordt terecht aan de kant gezet, maar we missen een heldere visie voor de lange termijn. ‘ Duurzaamheid, vredesmissies, veiligheid, migratie -allemaal thema’s die elkaar raken. ‘De minister legt er in de beleidsreactie een dun dekentje overheen door te beginnen over het belang van handel. Maar dat is iets te makkelijk. Laten we eens goed nadenken over welke rol voor ons in ontwikkelingslanden is weggelegd.’

Het hele nummer lezen? Neem nu een abonnement! De eerste 25 aanmeldingen krijgen gratis het boek ‘Congo Codes’ van Dirk Jan Koch cadeau. U kunt het nummer ook los bestellen. 

Auteur
Vice Versa

Datum:
23 april 2014
Categorieën: