Open huis New World Campus: broedplaats voor innovatie

Afgelopen vrijdag hield de New World Campus open huis. Dit initiatief van oud-ICCO topman Jack van Ham en Harry Derksen  moet dé plek voor innovatie binnen de ontwikkelingssector worden. Marc Broere was erbij en geeft zijn persoonlijke mening over het initiatief.

Een jaar of vier geleden, toen Jack van Ham nog directeur was van ICCO,  maakte ik een artikel voor Vice Versa waarboven als kop stond: ‘Jack van Ham, innovator of kamikazepiloot.’ Tijdens de open dag van de New World Campus, afgelopen vrijdag wist ik het zeker. Jack is een innovator.

In 2010 deed ik een dubbelinterview met Van Ham en toenmalig Cordaid-directeur René Grotenhuis. Ik vroeg toen aan beide heren wat ze nu eigenlijk van elkaar vonden. Jack antwoordde toen over René Grotenhuis: ‘Jij bent de denker van onze tweeën, ik de vechter. Jij hebt meer diepgang, je bent een echte filosoof.’ Omgekeerd beschreef Grotenhuis zijn collega van ICCO als ‘praktisch en op bepaalde punten politiek slimmer.’ Zijn gezicht wendend tot Jack van Ham, zei Grotenhuis: ‘Jouw sterke kant is dat je op het juiste moment de juiste dingen doet. Je hebt meer gevoel voor timing.

Innoveren doe je niet alleen

Dat Van Ham een goed gevoel voor timing heeft blijkt ook met het initiatief van de New World Campus. Toen wij met Vice Versa een interview hadden met een van de initiatiefnemers van de High Tech Campus in Eindhoven, Bert-Jan Woertman, en waarin hij het idee opperde voor een campus voor internationale samenwerking, pakte Van Ham –die eind 2010 vertrok bij ICCO-dit meteen op. Volgens Woertman is innovatie typisch iets wat je niet alleen kunt doen, dat doe je samen. De High Tech Campus Eindhoven telt meer dan 100 partners die samen een ‘ecosysteem’ vormen. Van multinationals, midden-en kleinbedrijven, onderzoeksinstituten en facilitaire bedrijven tot techno start ups. Voor een snellere, betere en meer klantgerichte en kosteneffectieve innovatie bepalen bedrijven op de campus welke kennis, kunde en voorzieningen zij delen. Door deze vorm van open innovatie kunnen partijen elkaar inspireren en kennis, ervaringen en faciliteiten delen, maar zich tegelijkertijd ook op hun eigen kerncompetenties richten.

Van Ham pakte het idee samen op met zijn voormalige collega Harry Derksen, die ik in stukken altijd omschreven heb als de ‘huisdenker’ van ICCO. Derksen zegde zijn baan bij ICCO zelfs op om helemaal voor het idee van de Campus te gaan. In 2011 schreef hij een opiniestuk voor Vice Versa waar als kop boven stond. ‘Kom uit die vissenkom.’ Derksen stelt hierin onder meer: ‘Het huidige systeem van ontwikkelingssamenwerking is zijn uiterste houdbaarheidsdatum inmiddels ver voorbij. Dat systeem kenmerkt zich door een beperkt aantal spelers dat steeds meer naar elkaar kijkt en afhankelijker is geworden van Haags denken en geld. De energie is naar binnen gericht. Echt vernieuwende oplossingen creëer je samen met degenen die invloed hebben op de problemen. Er is dus een denk- en ontwikkelingsproces nodig met creatieve denkers uit het bedrijfsleven, de financiële wereld, de overheid, milieuorganisaties en de OS-sector. Ik zou zeggen: stop deze discussie in de Nederlandse OS-goudvissenkom zo snel mogelijk en start een kleiner maar breder ingezet proces.’

Niet meegaan met de waan van de dag

En dat is precies waar het met deze New World Campus om draait. Het gaat om innovatie en om inhoud, niet om het meegaan op de waan van de dag en de hypes in de ontwikkelingssector. ‘De complexiteit van internationale samenwerking vraagt om een interdisciplinaire aanpak vanuit verschillende invalshoeken en visies’, sprak Jack van Ham een jaar geleden in Vice Versa, kort nadat hij het initiatief had ingezet. ‘Het liefst zou ik een campus beginnen waar universiteiten, vertegenwoordigers van de High Tech Campus Eindhoven, de ontwikkelingswereld, mensenrechteninstituten, financiële instellingen en het bedrijfsleven bereid en in staat zijn om deel te nemen.’

Volgens Derksen –in datzelfde artikel- is het vooral de combinatie van mensen die het interessant maakt. ‘Zo bestaan er beginnende sociale ondernemers met fantastische ideeën, maar zonder ervaring om deze naar de praktijk te vertalen. Op zo’n campus kunnen deze jonge start-ups van meer ervaren individuen, organisaties of bedrijven support krijgen voor de uitwerking van hun idee en kunnen we pitching events organiseren voor investeerders die op zoek zijn naar nieuwe investeringen. Dat is voor beginnende ondernemers én investeerder interessant.’

Broedplaats

Derksen en Van Ham hopen dat de Campus deze zomer van start kan gaan en zijn nu druk bezig om mogelijke huurders en investeerders te enthousiasmeren. Op de open middag afgelopen vrijdag presenteerden ze de Campus als ‘Broedplaats voor Innovatie in duurzaam internationaal ondernemen.’  Een lokatie is er ook al. Het prachtige Van Byland Huis op de Benoordenhoutseweg 46 in Den Haag. De opkomst afgelopen vrijdag was groot, met meer dan 150 bezoekers van talloze ontwikkelingsorganisaties (waaronder veel directeuren) en veel sociaal ondernemers. En de wijn en hapjes waren van excellente kwaliteit, veel beter dan op de gemiddelde receptie in de OS-sector. Ook dat is vooruitgang.

Ik hoop echt van harte dat dit initiatief gaat slagen. Samen met Ellen Mangnus mocht ik afgelopen vrijdag een presentatie doen van ons boek ‘Minder hypes, meer Hippocrates’ en vertellen waarom de Campus aansluit bij de filosofie van ons boek. Hoewel Jack van Ham –zoals ik hem ook ken- mij voor de hele zaal voor schut zette en zei dat ik nog wel wat van het morele kompas van Hippocrates kon opsteken, om vervolgens Ellen –overigens zeer terecht- helemaal op te hemelen vanwege haar filosofiecolumns, wens ik deze Campus alle goeds toe. Ik hoop dat deze Campus een broedplaats  wordt van vakmanschap en inhoud. Waar mensen juist niet naar binnen gericht zijn, waar het niet om institutionele belangen gaat, waarin geleerd wordt van elkaar. Waarop kruisbestuiving plaatsvindt tussen de  OS-sector, bedrijven en de wetenschap. Niet omdat er vanwege de nieuwe hypes subsidie te halen is voor dit soort partnerschappen, maar omdat we er echt in geloven.

Voor meer informatie in de New World Campus, neem dan  contact op met Harry Derksen (harry.derksen[at]newworldcampus.nl] of Jack van Ham [jack.van.ham[at]newworldcampus.nl.] Een verslag van de bijeenkomst komt een dezer dagen op de site. Kijk ook op www.newworldcampus.nl

 

Auteur
Marc Broere

Datum:
10 februari 2014
Categorieën:
Tags: