Aankondiging: IGNITE! Jongeren en ondernemerschap in fragiele landen

Op 20 november organiseert Spark IGNITE!: de conferentie over jongeren en ondernemerschap in post-conflict gebieden. Deze internationale conferentie met deelnemers uit de publieke en private sector vindt plaats in de Rode Hoed in Amsterdam, van 10.00 – 17.00 uur. Met bijdragen van Dick Scherjon (Rabobank), Colin Shepherd (CASA – IFC), Karl Cottrell (Chevron), Donato Kiniger-Passigli (ILO), Rania Ghneim (Anound Company), Chid Liberty (Ignite Fund) en vele anderen.

Ook m.m.v DCED, Enclude, UT, MSM, Co-Motion Consult, SpringFactor, SA IDEAS, Wereldbank Doing Business, Instituut Clingendael, GIZ en Shell. Voor meer informatie zie www.spark-online.org.

In de laatste tien jaar is duidelijk geworden dat in fragiele landen zowel de private als de publieke sector niet in staat is om voldoende banen te creëren voor het sterk stijgende aantal jongeren op de arbeidsmarkt. Deze ontwikkeling vormt een directe bedreiging voor de stabiliteit van deze landen. Dit is een reden waarom ondernemerschap en het ondersteunen van MKB bedrijven zo in de belangstelling staat. Al die jongeren zouden aan de slag moeten. De juiste vaardigheden en instelling missen echter vaak, en ook het ondernemersklimaat laat veel te wensen over in fragiele landen. Ondernemen is geen vanzelfsprekendheid. Business management trainingen om een bedrijf op te starten of om een bedrijf te laten groeien zijn dan ook populair tegenwoordig.

Alleen trainen is natuurlijk niet genoeg. Coaching, en startende ondernemers goed begeleiden is erg belangrijk. Ondersteuning door middel van leningen of andere vormen van financiering is noodzakelijk om lokale ondernemers op weg te helpen. En het ondernemersklimaat in fragiele landen verbeteren is topprioriteit. En dat terwijl de link tussen werkgelegenheid en stabiliteit niet onomwonden bewezen is.

Tijd dus om de stand van zaken rondom jongeren en ondernemerschap in fragiele landen op te nemen. Is ondernemerschap een wondermiddel? Zorgt een betere werkgelegenheid inderdaad voor meer stabiliteit? Wat is dat eigenlijk ‘ondernemerschap’? Kan iedereen zomaar ondernemer worden? Op welke jongeren richt je je? Hoe verbeter je het ondernemersklimaat in een fragiele staat? Hoe lobby je voor hervormingen die ondernemers ten goede komen? En welke rol spelen NGO’s en internationale bedrijven in dit geheel? Hoe meet je de resultaten van al die verschillende ondernemerschapsprogramma’s? Zo maar een paar vragen die tijdens de IGNITE! conferentie aan bod komen.

IGNITE! Youth Entrepreneurship Development in Conflict Affected Environments
20 november 2013
Rode Hoed Amsterdam
10.00-17.30 uur

Auteur
Vice Versa

Datum:
18 november 2013
Categorieën: