Aankondiging: Masterclass Ontwikkelingssamenwerking 2013 met Jan Pronk

Vanaf oktober 2013 organiseert Coolpolitics voor de derde keer een Masterclass Ontwikkelingssamenwerking met Jan Pronk. Deze keer wordt er nauw samengewerkt met Vice Versa, het vakblad over ontwikkelingssamenwerking. De masterclass richt zich op de nieuwe generatie beleidsmakers en opinion leaders en focust op ontwikkelingsprocessen en de wijze waarop de huidige richting van globalisering een nieuwe relevantie biedt voor internationale (ontwikkelings)samenwerking. 

 

Ontwikkelingssamenwerking is tegenwoordig al lang geen vanzelfsprekendheid meer. Niet alleen gaan de budgetten omlaag, maar steeds meer mensen twijfelen openlijk aan het nut van het geven van geld aan het arme deel van de wereld. Corruptie en de (vooronderstelde) gebrekkige effectiviteit van hulpinitiatieven zijn volgens critici voldoende aanleiding om geheel te stoppen met ontwikkelingssamenwerking. Terwijl er veel resultaten zijn geboekt, noopt globalisering ons tegelijkertijd voor een herijking van de wijze waarop we nu ons buitenlands ontwikkelingsbeleid hebben vorm gegeven.

Reden genoeg voor Coolpolitics om je – samen met één van de iconen van ontwikkelingssamenwerking; Jan Pronk – de kans te bieden om ontwikkelingsprocessen te doorgronden. In een reeks van colleges kijken we naar de impact van globalisering en de ethiek, de ratio, het belang en de effecten van ontwikkelingssamenwerking. Vanuit historisch perspectief kijken we naar de uitdagingen voor het ontwikkelingsbeleid van vandaag en morgen.

Daarnaast krijg je in het kader van de masterclass de mogelijkheid om een gevarieerd programma te volgen van trainingen, zoals voor het schrijven van blogs.

Aan het einde van de Coolpolitics Masterclass stelt Coolpolitics een digitale publicatie samen over jullie visie op ontwikkelingssamenwerking, bestaand uit de beste content (woord en beeld) van de deelnemers van deze Masterclass.

Deelnemen?

De Coolpolitics Masterclass Ontwikkelingssamenwerking richt zich op professionals: potentiele deelnemers hebben hun studie afgerond en er is geen leeftijdsgrens. Een achtergrond in ontwikkelingssamenwerking is handig, maar geen vereiste. Een passie voor het onderwerp wel. Deelnemers met hele diverse achtergronden worden uitgenodigd om zich in te schrijven voor de Masterclass. Er zijn 20 plekken beschikbaar voor de Coolpolitics Masterclass.

Naast het bijwonen van de colleges, verwachten we in de masterclass een actieve houding, door middel van schrijven van blogs, het voorbereiden van de colleges, het maken van opdrachten en het lezen van relevante literatuur. Pronk behandelt case studies, maar heeft ook aandacht voor praktische zaken, zoals het analyseren van teksten en methodieken van onderhandelen. Onder zijn begeleiding leer je via verschillende praktische opdrachten ontwikkelingssamenwerking in de praktijk kennen.

Er vindt een voorselectie voor de Coolpolitics Masterclass plaats. Wij vragen van alle deelnemers een motivatiebrief en een CV, aangevuld met een presentatie van jezelf waaruit jouw interesse voor Ontwikkelingssamenwerking blijkt. Deze presentatie is vrij van vorm en kan bijvoorbeeld bestaan uit een scriptie, essays, publicaties, een fotoreportage, video of een combinatie van verschillende media.

Voor meer informatie over de Coolpolitics Masterclass of jouw aanmelding kun je contact opnemen met Hannah Eigeman via masterclass@coolpolitics.nl. Het insturen van aanmeldingen kan tot 10 september 2013 via hetzelfde adres.

De selectie van de Coolpolitics Masterclass Ontwikkelingssamenwerking wordt bekend gemaakt op 21 september 2013, de eerste bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 4 oktober 2013 (onder voorbehoud) in Arnhem of Amsterdam.

Kosten

De kosten voor de Masterclass bedragen 400,- euro per persoon. Hieruit worden zowel de begeleiding vanuit Coolpolitics als de aanvullende trainingen betaald en wordt de lunch verzorgd tijdens de trainingen. Jan Pronk werkt kosteloos mee aan de masterclass. Kosten voor de aanschaf van andere materialen en eventuele reiskosten zijn voor eigen rekening.

Colleges Jan Pronk

De oud-minister voor ontwikkelingssamenwerking en milieu gaat in op de essentie van ontwikkelingsprocessen en internationale samenwerking en over eigenbelang in een context van mondialisering. Het gaat over de successen en de mislukkingen van ontwikkelingssamenwerking, en de uitdagingen voor de toekomst. Pronk ontrafelt de relatie tussen conflict, ontwikkeling en globalisering en gaat in op actuele thema’s zoals mensenrechten, economische relaties en mondiale duurzaamheid.

Inmiddels verbonden als professor van het Institute for Social Studies in Den Haag analyseert Pronk de veranderingen die zijn opgetreden sinds hij in 1973 voor de eerste keer aantrad als minister voor ontwikkelingssamenwerking: Was het bestrijden van armoede in ‘onze’ voormalige koloniën toen nog de belangrijkste reden voor het geven van ontwikkelingshulp, inmiddels is de ontwikkelingsagenda veel breder. De wereld wordt geconfronteerd met grote problemen, zoals klimaatverandering, ongelijke handelsverhoudingen en mondiale conflicten. “Daarom is ontwikkelingssamenwerking nog steeds zo relevant als destijds”, aldus Pronk.

Jouw output

Je schrijft in totaal 4 weblogs gedurende de cursusreeks, welke geplaatst worden op www.coolpolitics.nl en/of www.viceversaonline.nl. De redactie van Vice Versa helpt met het bedenken van de onderwerpen. Daarnaast zijn er opdrachten van Jan Pronk, ter voorbereiding op de colleges, zoals het schrijven van een boekrecensie en een beleidsmemo voor Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon of Minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking. Coolpolitics stelt aan het einde van de masterclass een digitale publicatie van de beste content samen, over jullie visie op ontwikkelingssamenwerking.

Lesprogramma

Vanaf oktober 2013 tot april 2014 vindt er op zaterdag een bijeenkomst plaats in Den Haag (Institute of Social Studies), waarna er op 26 april een afsluitende bijeenkomst wordt georganiseerd.

Data (onder voorbehoud)

5 oktober 2013

2 november 2013

16 november 2013

1 februari 2014

22 februari 2014

12 april 2014

Reservedatum: 19 april 2014.

De twee trainingsdagen vinden plaats in Arnhem of Amsterdam, in december 2013/ janauri 2014 en maart 2014. Die data worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Notitie: op 26 april plannen we een terugkomdag voor alle deelnemers van de Masterclasses Ontwikkelingssamenwerking 2011-2012 en 2012-2013.

Auteur
Vice Versa

Datum:
28 augustus 2013