Soedan krijgt teveel vrij spel – Nederland laat de teugels vieren

De afloop van het kamerdebat van woensdag 3 juli stelt ook IKV Pax Christi teleur. Nederland lijkt de kans te missen om werkelijk een verschil te maken in Soedan, betoogt Nico Plooijer van de vredesorganisatie. Voortaan alleen nog inzetten op mensenrechten en humanitaire hulp is eenvoudigweg niet genoeg. Juist nu moet politieke verandering in Soedan worden gesteund. 

Dagelijks bombardeert de Soedanese regering haar eigen bevolking in de Nuba Mountains, waar de bewoners strijden voor gelijke rechten. Het conflict is inmiddels zijn derde jaar ingegaan en een oplossing lijkt nog steeds ver weg. Hulporganisaties, journalisten en waarnemers worden de toegang ontzegd door de regering. In het gebied heerst honger. Er is verder ook weinig bekend over de strijd die wordt geleverd, en of de geruchten over het gebruik van chemische wapens kloppen.

Het is niet het enige conflict in het Noord-Afrikaanse land. Ook in de westelijke regio Darfur vechten groepen voor gelijkheid en vrijheid, of om de Soedanese regering omver te werpen. Een overheid met president Omar Al-Bashir aan het hoofd, die al jaren door het Internationaal Strafhof in Den Haag wordt gezocht. Verder bakkeleit Soedan met Zuid-Soedan, sinds twee jaar onafhankelijk, over grenzen en olie. De conflicten breiden zich volgens het laatste rapport van de International Crisis Group steeds verder uit. Tegelijkertijd is Soedan een steeds belangrijker land in de regio.

Politieke verandering

De Nederlandse overheid is van plan haar beleid ten opzichte van Soedan te wijzigen. Ondanks de groeiende conflicten in het Afrikaanse land wil Nederland zich niet meer inzetten voor conflictoplossingen. Wel wil het mensenrechtenactivisten ondersteunen en humanitaire hulp verlenen. Dat is uiteraard van groot belang, maar verre van genoeg.

Alle mensenrechtenverdedigers die IKV Pax Christi spreekt, delen het inzicht dat vooral de manier van besturen van het land moet veranderen. Zonder een politieke verandering biedt humanitaire hulp en aandacht voor bijvoorbeeld vrouwenrechten geen blijvende oplossing. Het blijft dan een soort dweilen met de kraan open.

Goede reputatie

Nederland heeft nog steeds een goede reputatie in Soedan. Het was een van de medeondertekenaars van het vredesakkoord, dat een einde maakte aan de burgeroorlog die decennia lang woedde tussen Noord en Zuid-Soedan. Hierna hield Nederland toezicht op de uitvoering van het vredesakkoord, juist in de twee provincies die nu worden gebombardeerd. En ook in de derde provincie, Abyei, die Soedan millitair bezet houdt. Dit politiek kapitaal mag niet zomaar verloren gaan.

Als Nederland zegt de mensenrechten te willen bevorderen en een goede humanitaire situatie voorstaat, dan moet het politiek geëngageerd blijven met Soedan. Dat is van een duidelijke toegevoegde waarde in het politieke spel dat nu op het hoogste niveau wordt gespeeld. Pas met politieke steun voor het doorvoeren van de vereiste veranderingen in Soedan, kan pas echt het verschil worden gemaakt.

 

Nico Plooijer is programmaleider Soedan en Zuid-Soedan van IKV Pax Christi

Auteur
Selma Zijlstra

Datum:
08 juli 2013
Categorieën: