Simone Filippini: nieuwe directeur van Cordaid

De Raad van Toezicht van Cordaid heeft een nieuwe algemeen directeur aangesteld: Simone Filippini. Op dit moment vervult zij de functie van consul-generaal in Miami. Filippini geeft aan de nieuwe koers die onder haar voorganger Grotenhuis is ingezet, verder vorm en inhoud te willen geven.

Vandaag is er een nieuwe algemeen directeur benoemd voor de ontwikkelingsorganisatie Cordaid: Simone Filippini. Filippini (1959) is op dit moment consul-generaal in Miami. In het verleden heeft zij verschillende functies vervuld binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zowel in Den Haag als in het buitenland. Van 2007 tot 2011 is zij ambassadeur geweest in Macedonië op de Nederlandse Ambassade in Skopje. Filippini was van 2004 tot 2007 lid van het Landelijk Bestuur van D66. Ook is zij van 2005 tot 2007 werkzaam geweest bij het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD), een non-profit organisatie die is opgericht door Nederlandse politieke partijen ter ondersteuning van politieke partijen in nieuwe en in ontwikkeling zijnde democratieën.

Filippini is enthousiast: ‘Het is een eer om voor Cordaid aan de slag te mogen. Ik kijk erg uit naar het werken met de medewerkers en partners van Cordaid, zowel in Nederland als in de landen waar de organisatie actief is. Hun betrokkenheid, kennis en ervaring zijn immers bepalend voor de resultaten die Cordaid behaalt. Ik wil de nieuwe koers die onder leiding van mijn voorganger René Grotenhuis de afgelopen jaren is uitgezet, verder vorm en inhoud geven. Ik ben overtuigd van het belang en de waarde van het bouwen aan bloeiende gemeenschappen, in het bijzonder in landen waar de bestuurlijke structuren nog fragiel zijn en de rol van achtergestelde personen en groepen, onder wie vrouwen, moet worden versterkt.’

Ook Ernst Hirsch Ballin, voorzitter van Cordaid’s Raad van Toezicht, is erg over de beslissing te spreken: ‘We hebben iemand gevonden met grote internationale ervaring, die de unieke positie van Cordaid in het veranderende veld van ontwikkelingsorganisaties verder vorm wil geven. Volgend jaar bestaat Cordaid 100 jaar. Mevrouw Filippini is geworteld in de katholieke identiteit die Cordaid eigen is, en naar onze overtuiging zeer gekwalificeerd om het boegbeeld te zijn in de huidige interne en externe veranderingsprocessen’.

Filippini komt over als een bevlogen en ambitieus persoon. Op haar Linkedin-profiel zegt Filippini: ‘Ik wil een verschil maken. Vooral in de complexe nationale en internationale omgeving waarin ik werk zijn er specifieke kwaliteiten nodig om dit voor elkaar te krijgen. Ik ben sterk in het creëren van een visie, in strategische en tactische aanpak. Ik ben een non-conformist, in staat tot het buiten de lijnen denken en ik hou ervan om mensen en organisaties samen te brengen. Ik laat niet los totdat ik mijn doel heb bereikt of ik ervan overtuigd ben dat het onmogelijk is’.

Auteur
Selma Zijlstra

Datum:
04 juli 2013