Budget Internationale Veiligheid ook aangewend voor vredesmissies

Het ministerie heeft besloten hoe het Budget Internationale Veiligheid (BIV) besteed zal worden. Daaruit zullen delen van vredesmissies worden gefinancierd.

Uit het BIV kunnen activiteiten worden gefinancierd, variërend van bijvoorbeeld de ondersteuning van vredesmissies, opleiding en training van politieagenten, grensbewaking, bescherming van goederenstromen en verbetering van de rechtspraak. Voorbeelden zijn de Nederlandse bijdrage aan UNMISS in Zuid-Soedan, de ISAF-missie in Afghanistan, het vredesopbouwprogramma in Burundi en de anti-piraterijoperaties EU-Atalanta en Ocean Shield in de Golf van Aden en de EU-trainingsmissie in Somalië. Tevens valt te denken aan de inzet van transportvliegtuigen en de kosten van beveiliging van diplomaten en ambassades in gebieden waar dat noodzakelijk is’ schrijft het ministerie.

‘Met het BIV wil Nederland werken aan een goed functionerende internationale rechtsorde. Daarmee dient het budget ook Nederlandse economische en veiligheidsbelangen, waarbij het uitgangspunt is dat de activiteiten ontwikkelingsrelevant zijn en bijdragen aan het oplossen van problemen in ontwikkelingslanden en fragiele regio’s. Dat houdt in dat de Nederlandse inzet onder andere een bijdrage levert aan de bescherming van de burgerbevolking, het voorkomen van humanitaire crises, het bevorderen van mensenrechten, duurzame veiligheid en stabiliteit, en het invullen van bondgenootschappelijke verplichtingen’, aldus het ministerie.

Er worden geen noodhulpactiviteiten uit het fonds betaald.

Lees hier de gehele Kamerbrief.

 

Auteur
Vice Versa

Datum:
12 juli 2013
Categorieën: