Vrede en veiligheid prominent op lijst aanbevelingen voor VN-ontwikkelingsagenda

Waar vrede en veiligheid in de millenniumdoelstellingen geen plaats kregen, neemt het thema in het eindrapport over de post-2015 agenda van het VN High Level Panel een belangrijke plaats in. Jan Gruiters, directeur van IKV Pax Christi en Peter van Tuijl, directeur van het Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC), zijn verheugd met deze vernieuwde aandacht.

Vrijheid van angst, conflict en geweld vormt het meest fundamentele mensenrecht en een noodzakelijk element voor de opbouw van een vreedzame en welvarende samenleving. Dat staat in het eindrapport van het VN High Level Panel dat aanbevelingen doet voor de internationale ontwikkelingsagenda van VN na 2015. In tegenstelling tot de Millenniumdoelen kennen de nieuwe aanbevelingen nu wél een prominente plek toe aan human security. Daarmee vormen zij een doorbraak ten opzichte van de millenniumdoelen en overtreffen zij als opvolgers van deze doelen met vlag en wimpel hun voorgangers.

Het rapport getiteld A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development is het startpunt voor een internationaal debat dat als doel heeft de ontwikkelingsdoelstellingen voor de periode na 2015 op te stellen. Belangrijk ijkpunt in dit internationale debat is de speciale bijeenkomst van algemene raad van de VN over dit onderwerp in september. Vrijheid van angst, conflict en geweld is volgens deze aanbevelingen voor alle landen de kern voor welvaart en geen ‘optioneel extraatje’. Ditzelfde geldt voor het beëindigen van geweld tegen vrouwen, stelt het rapport.

Deze aanbevelingen vormen absoluut een doorbraak. De grootste omissie in de Millenniumdoelen vormde het ontbreken van doelstellingen op het gebied van vrede en human security. Uit het World Development report uit 2011 blijkt zelfs dat er in door conflict getroffen staten geen van de huidige Millenniumdoelen wordt gehaald. Nu heeft de wereld de kans om human security de plaats te geven die het verdient en de voorwaarden te scheppen voor  afname van geweld en conflict. Het is dan ook van groot belang dat landen het advies van het High Level Panel omarmen, en vrede en vrijheid van angst benoemen als voorwaarde voor duurzame ontwikkeling.

Een ander belangrijk verschil met de huidige millenniumdoelen is het voorstel om in te zetten op het verminderen van het aantal slachtoffers als gevolg van geweld en het aanpakken van externe factoren die bijdragen aan conflict. Geweld en instabiliteit vormen de belangrijkste obstakels voor ontwikkeling. Daarom is het zo belangrijk dat we met deze aanbevelingen de mogelijkheid krijgen om juist in door conflict getroffen staten betere resultaten te gaan behalen. De belangrijkste uitdaging is nu om verschillende regeringen er van te overtuigen de doelstellingen aangaande stabiele en vreedzame samenlevingen op te nemen. Daarnaast moeten er duidelijke indicatoren worden vastgesteld om de voortgang van de nieuwe doelstellingen te kunnen meten.

Veiligheid is een van de belangrijkste voorwaarden om andere ontwikkelingsdoelen te bereiken. Het feit dat human security in de eerste aanbevelingen van de VN over deze doelen een prominente plek inneemt, geeft hoop voor een toekomst waarin het streven hiernaar ook wereldwijd wordt omarmd.

Jan Gruiters is algemeen directeur van vredesorganisatie IKV Pax Christi

Peter van Tuijl is directeur van het Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (Gppac)

 

 

 

 

Auteur
Vice Versa

Datum:
19 juni 2013
Categorieën: