New World Campus: de eerste stappen gezet

Eind vorig jaar lanceerden Harry Derksen en Jack van Ham het idee van een New World Campus. Het doel? Stimuleren van vernieuwing in internationale samenwerking door middel van open innovatie en co-creatie. Met de input van veel verschillende stakeholders heeft het idee inmiddels reële vormen aangenomen. De eerste aandeelhouders zijn on board, het bestuur is gevormd en de website is on air.

In het februari nummer van Vice Versa spraken Van Ham en Derksen over het idee van de New World Campus. Hoe samen te innoveren om de complexe mondiale uitdagingen rondom armoede en duurzaamheid het hoofd te bieden? De High Tech Campus Eindhoven inspireerde hen. Een creatieve plek waar tal van partijen samen innoveren en werkende business modellen formuleren én implementeren voor een inclusieve mondiale ontwikkeling.

Als dominees Nederland rond

Ruim vier maanden later spreken Van Ham en Derksen enthousiast over de voortgang van het idee. ‘Het begint met een vaag concept, met zoveel onbekende eindjes dat het een sprong in het duister is. Maar langzamerhand begint het duidelijk te worden dat er reële mogelijkheden liggen,’ aldus Derksen.

Van Ham: ‘We hebben daarbij een stevige ambitie; begin april volgend jaar moet er in ieder geval een begin staan.’

Om het concept van de New World Campus te introduceren zijn Derksen en Van Ham dit jaar samen langs tal van verschillende partijen in Nederland geweest; maatschappelijke en groene organisaties, universiteiten, financiële instellingen, de overheid en sociale ondernemers in alle soorten en maten. Van Ham: ‘Met veel enthousiasme en veel plezier gaan we als een soort dominees Nederland rond om te vertellen over hoe innovatie ook kan. Vooral jonge organisaties zien direct mogelijkheden in de campus. Daar wordt ik ontzettend enthousiast van. Maar ook de universiteiten komen gelijk met goede perspectieven. Het feit dat over het algemeen positief wordt gereageerd, werkt zeer enthousiasmerend.’

Rob van Tulder van het Partnerships Resource Centre is één van de frontrunners die met zijn organisatie graag meewerkt aan de opzet van de campus. ‘Veel problemen ontstaan door gebrek aan samenwerking en ‘out-of-the-box’ denken. De New World Campus biedt de mogelijkheid om middels co-creatie echte problemen met echte oplossingen te lijf te gaan,’ zo motiveert hij zijn deelname.

Co-creatie

Zoals het business plan van de campus leest is de primaire functie van de campus om de juiste omstandigheden te creëren om het proces van open innovatie en co-creatie te faciliteren en te versnellen. Dit kan leiden tot nieuwe startende ondernemingen, tot joint ventures tussen bedrijven, organisaties en kennisinstellingen en tot vernieuwing binnen organisaties en bedrijven op het terrein van internationale samenwerking.

Ook in de opzet van de campus zijn open innovatie en co-creatie leidende principes. Want, zo meent Derksen, ‘als we in de opstartfase niet het principe van co-creatie hanteren slaan we de plank mis.’ Naast de vele gesprekken de afgelopen maanden hebben Van Ham en Derksen zich daarom ook laten inspireren door verschillende brainstormsessies: in januari met ontwikkelingsprofessionals op High Tech Campus Eindhoven, in maart met jonge sociale ondernemers in de Utrechtse houtzaagmolen en deze maand met de zogenaamde frontrunnergroep en inspiratieraad.

De frontrunners zijn de organisaties, bedrijven en universiteiten, zoals het Partnerships Resource Centre, die graag meewerken aan de opzet van de campus. De inspiratieraad zal de komende tijd onder voorzitterschap van professor Arie de Ruiter de opzet kritisch volgen en Van Ham en Derksen bijstaan met inspiratie, raad en daad. Ook is inmiddels het driekoppige bestuur van de campus gevormd, bestaande uit Betteke de Gaay Fortman, Frans van den Boom en Bram van Leeuwen.

Opschalen

Niet alleen de contouren van de campus, maar ook de eerste financiering is getekend. Een zestal investeerders zijn geënthousiasmeerd om ofwel bij te dragen in de vorm van een subsidie, ofwel in de vorm van een investering. Derksen: ‘Dat laatste, niet geven maar investeren, moet in principe het model achter de campus worden. Een aandeelhoudersmodel waarbij een kerngroep een financieel en inhoudelijk belang in de campus neemt. Dat is aantrekkelijk voor ons, maar ook voor hen. Want de aandeelhouders worden mede-eigenaar en kunnen meebeslissen over de toekomst van de campus. Dat aandeelhouders zelf mee gaan denken over de ontwikkeling van het concept strookt ook met de gedachte achter de campus van co-creatie.’

Ook hebben de heren de eerste internationale contacten gelegd in Zuid-Afrika, Brazilië, India, Indonesië en de Filipijnen. In deze opkomende landen zijn de eerste reacties op het zelf opzetten van een New World Campus in eigen land overwegend positief.

Net zo nieuwsgierig

‘Er zijn sommige mensen die vragen wat er nou precies uitkomt na een jaar.’ Van Ham lacht. ‘Wij zijn net zo nieuwsgierig naar wat het proces teweeg gaat brengen. We weten dat het een omgeving is waar vernieuwing mogelijk is. Maar of deze vernieuwing er uiteindelijk ook uitkomt zal in hoge mate afhankelijk zijn van de partners die wij kunnen verleiden om naar de campus toe te komen. Op die campus moet het gaan gebeuren. Het moet niet omdat Van Ham en Derksen het willen, maar omdat mensen dat zelf willen en kunnen door een chemie die op dit soort plekken doorgaans ontstaat.’

Van Ham vervolgt: ‘Vernieuwing is niet wat je kunt voorspellen. We kunnen het proces faciliteren. We kunnen de juiste mensen naar de campus bewegen. We kunnen een idee hebben over waar het naar toe kan leiden. Maar waar de New World Campus daadwerkelijk toe leidt en wat er uitkomt, dat is nou precies de kern van de campus. Spannend, maar vooral ook heel erg leuk.’

Op de website van de New World Campus, die sinds vorige week online is, moedigen Derksen en Van Ham iedereen aan om vooral mee te denken en praten over de campus.

 

Auteur
Selma Zijlstra

Datum:
17 juni 2013