aankondiging: 5 Redenen om je alsnog aan te melden voor de training Friendraising in ontwikkelingssamenwerking

Woensdag 26 juni vindt de eerste Vice Versa training plaats in samenwerking met Vera Peerdeman, auteur van het handboek ‘Friendraising’.  Er zijn inmiddels nog een paar plaatsen beschikbaar. Vice Versa zette vijf redenen op een rij om je alsnog voor de friendraising training op te geven.

Behalve organisaties van een praktische handleiding met 21 zeer bruikbare strategieën voorzien, probeert het boek ‘Friendraising’ ook aan te sturen op een grote mentaliteitsverandering, waarbij organisaties hun donateurs als duurzame vrienden en partners te gaan beschouwen. ‘In de ontwikkelingssector verkopen we dromen en idealen, dat is toch het mooiste wat er is? Maar in plaats van dit alleen te zenden, moeten we ook openstaan om te ontvangen; we moeten de dialoog aangaan. Organisaties zullen zichzelf ook krachtiger moeten maken voor de toekomst in plaats van afhankelijk te zijn van de waan van de dag’, aldus Peerdeman

Eerder verscheen op deze site al een interview met Eveline Aendekerk, directeur van dance4life. Haar organisatie werkt met het concept van Friendraising en heeft er al de vruchten van kunnen plukken: ‘Het is een heel belangrijk onderdeel van onze organisatie geworden en het heeft ons veel gebracht. Vooral in deze tijd van bezuinigingen is het belangrijk om een goede band te hebben met je achterban en mensen te hebben die achter jouw organisatie staan. Door de mensen die je steunen dicht bij de organisatie te houden bouw je heel kostbare kennis, macht en ingangen op.’

De Vijf

Als eerste reden om aan de training mee te doen stelt Vera dat Friendraising niet alleen financiële voordelen heeft, maar ook de organisatie hechter kan maken. Zo kan friendraising helpen om een positieve relatie op te bouwen tussen het bestuur en de rest van de organisatie. Onderling verwachtingen afstemmen en denkkracht stimuleren is belangrijk voor het opbouwen van een sterke achterban, vindt Peerdeman. Een hoofdrol is hierin weggelegd voor de directie, die de spil zou moeten zijn van een hecht netwerk. ‘Laat de directeur je beste vriend zijn’, zegt ze daarom ook. Maar hoe maak je dit bespreekbaar? En in welke mate verwacht je dat jouw eigen directeur betrokken is? De cursus leert je dit.

Ook leer je om je eigen ‘case’ duidelijk te maken – het fundament van je organisatie. Het is soms moeilijk om te verwoorden waar je nu eigenlijk voor staat. Belangrijke vragen zijn: waar geloof je in, wie help je, wat zijn je ambities en je dromen? De cursus helpt je om een sterk en inspirerend verhaal te formuleren en overtuigd te raken van je missie. Daarnaast worden manieren in kaart gebracht waarop friends het uitdragen van je verhaal tot een nog groter succes kunnen maken.

‘De enige manier om mensen als vriend aan je organisatie te binden is door zelf een goede vriend te zijn’, schrijft Peerdeman. Door het organiseren van evenementen zoals dance4life dat doet met Sensation, kunnen oude en potentiële nieuwe friends kennis maken met de organisatie en voelen ze zich meer met de doelen van de organisatie verbonden. In de training onderzoeen de deelnemers wie hun doelgroep precies en welke strategie hier het beste op aan sluit. Ook wordt het belang van persoonlijke bedankbrieven en communicatie uitgelegd.

Als vierde laat Peerdeman zien welke steun jouw organisatie kan vragen en bij welke partijen je voor welke steun terecht kunt. Samenwerking met andere organisaties of bedrijven zijn hier een onderdeel van. Vaak willen ontwikkelingsorganisaties primair samenwerken met bedrijven om sponsoring, legt ze uit, maar er zit veel meer in deze samenwerking. Het delen van netwerken, expertise en praktische ervaring is vaak heel waardevol. De angst die organisaties hebben dat er risico’s kleven aan een dergelijke samenwerking, maar zoals Peerdeman in haar training laat zien kan een effectieve friendraising strategie juist ervoor zorgen dat deze samenwerking gelijkwaardig kan worden opgezet.

Tot slot leert de cursus deelneers wat de beste strategie is voor elke individuele organisatie om een netwerk van trouwe vrienden op te bouwen en hoe je als organisatie initiatieven van leden het beste kan steunen. Wat zijn de beste crowdfunding strategieen en hoe kan een organisatie, net zoals dance4life, een vriendenprogramma opzetten om donateurs aan de organisatie te binden.

Zoals het handboek laat zien kan iedereen het. Al ben je groot of klein, rijk of arm, ervaren of onervaren. Friendraising is iets dat geen moeite hoeft te kosten en met het volgen van de training is  iedere organisatie in staat om aan de hand van friendraising succes te boeken. ‘Friendraising is echt de toekomst’, aldus Peerdeman.

Wilt u meer weten over de training kijk dan hier. Meer weten over het concept friendraising? Kijk dan hier. U kunt zich tot 26 juni aanmelden voor de Friendraising training in ontwikkelingssamenwerking door een mail te sturen naar: cheryl[a]nassau.nu

Auteur
Vice Versa

Datum:
19 juni 2013
Categorieën: