Voorbeschouwing tweede termijn Algemeen Overleg: ‘De intenties van de minister zijn goed, maar de tijd van vrijblijvendheid is voorbij’

Woensdag wordt het Algemeen Overleg over de beleidsnota van minister Ploumen voortgezet. Met drie oppositieleden blikt Vice Versa terug op het lange debat van afgelopen donderdag en vraagt hen naar hun verwachtingen en plannen voor morgen.

ChristenUnie-woordvoerder Joël Voordewind roerde zich donderdag nadrukkelijk in het debat over Ploumens beleidsnota. Volgens hem heeft het algemeen overleg voor zijn partij ‘belabberd weinig’ opgeleverd, al waardeerde hij de inzet van de minister om ILO-normen te hanteren bij het maken van afspraken bij bedrijven in de textielketen. ‘Maar alsnog blijft het de vraag of deze normen bindend zijn’, zegt hij.

Het is niet de enige kwestie waarbij Voordewind een slag om de arm houdt. ‘De intenties van de minister zijn goed, maar daar moet het niet langerbij blijven. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij.’ Voordewind maakt zich met name zorgen over het Dutch Good Growth Fund (DGGF). ‘Ik heb geprobeerd om scherpe vragen te stellen over dit ‘bedrijfslevenfonds’, maar uiteindelijk ben ik nog steeds benieuwd wat er nu van terecht komt.’

Tegenover de onzekerheid over de besteding van het fonds staat dat Voordewind blij is dat hij op bijval van de oppositie kon rekenen. ‘Er werden een hoop vraagtekens gezet bij de besteding van het fonds. Tot nu toe heeft de minister hier nog geen enkele toezegging over gedaan. In de tweede termijn zal ik hier nog specifieker op ingaan.’ Ook belooft hij te hameren op het versterken van de rol van het maatschappelijk middenveld.  ‘Als ik nu naar de begroting kijk dan vrees ik voor een disbalans van de uitgaven waar het maatschappelijk middenveld de dupe van zal zijn. Om er voor te zorgen dat de activiteiten van het maatschappelijk middenveld op peil worden gehouden zal ik dan ook een motie indienen.’

Onverschrokken reactie

Sjoerd Sjoerdsma kijkt terug op een goed debat waarbij de oppositie van links tot rechts scherpe vragen stelde. ‘Ik denk dat de minister een goed, kritisch weerwoord is geboden. Al vond ik haar reactie hierop wat onverschrokken.’

Ook Sjoerdsma haalt het DGGF aan als heikel discussiepunt. ‘Je merkte donderdag dat er tal van twijfels bestaan over het te besteden bedrag en de hiervoor gestelde termijn. Het was goed om te zien dat de oppositie hiervoor genoeg alternatieven aandroeg, nu is het aan de minister om hier iets mee te doen. Ik ben benieuwd wat zij er in de tweede termijn over zegt.’

Hoewel Sjoerdsma tevreden is over de reuring die het DGGF teweeg brengt, is hij verbaasd over de rol die de PvdA in het debat aannam. ‘De PvdA hield zich stil op dit punt. Maar ik kan me absoluut niet voorstellen dat zij blij zijn met het voorstel zoals dat er nu ligt.’  Het bevreemdt Sjoerdsma dan ook dat uitgerekend de VVD, bij monde van Ingrid de Caluwé, zich juist niet onwelwillend uitsprak over besteding van het budget over een langere periode dan drie jaar. ‘Als De Caluwé dit standpunt inneemt , dan verwacht je niet dat de PvdA de kaken op elkaar houdt. Maar goed, als de VVD iets dergelijks zegt dan heb ik goede hoop dat er een mooi alternatief uitkomt.’

Citeren uit brief Pronk

Jasper van Dijk (SP) valt direct na de bekendmaking dat Jan Pronk zijn PvdA-lidmaatschap heeft opgezegd met de deur in huis: hij is van plan om de brief  morgen mee naar de tweede termijn te nemen en de minister stevig onder vuur te nemen. ‘De alinea over ontwikkelingssamenwerking uit Pronks brief staat als een huis. Het legt genadeloos bloot wat er mis is met het beleid van minister Ploumen’, zegt Van Dijk. ‘Daarom ga ik Ploumen, maar ook haar partijgenote Marit Maij, vragen te reageren op een aantal passages uit de brief. Het overleg van afgelopen donderdag was een fundamenteel debat over de richting van ontwikkelingssamenwerking, daar sluiten de argumenten in de brief van Pronk een-op-een bij aan.’

Hiernaast zal Van Dijk een motie indienen over de belastingfraude van zogenaamde brievenbusfirma’s. ‘Ik ben blij met de toezegging van de minister dat zij met staatssecretaris Weekers (financiën, red. ) gaat overleggen over de aanpak van multinationals die op deze manier belasting ontduiken. De vraag is alleen, gaat er ook een grondig onderzoek komen? Om druk op de zaak te zetten zal ik hiervoor een motie indienen. Ook omdat ik het idee heb dat Ploumen best open staat voor onderzoek, maar bij Weekers houding plaats ik mijn vraagtekens.’

Tenslotte zal ook Van Dijk opnieuw het DGGF ter discussie stellen. ‘Ik zal er voor pleiten dat een deel van het geld uit het fonds wordt gehaald en naar onderwijs en aids-bestrijding gaat. Mocht er niet aan het budget getornd worden dan stel ik voor dat het geld niet beschikbaar wordt gesteld voor exportfinanciering en dat de besteding van het fonds gefaseerd wordt.’

De tweede termijn van het debat heeft woensdag 29 mei tussen 10.00 en 12.00 uur plaats in de Thorbeckezaal. Het debat kan via deze link live gevolgd worden.