De voedselzekerheid kennisagenda: ‘Het moet wel wat toevoegen.’

Op een enigszins verwarrende maar sfeervolle bijeenkomst werd gisteren de Food & Business Knowledge Agenda gepresenteerd. Dit platform heeft als doel kennis te vergaren over en netwerken te versterken op het gebied van voeding en voedselzekerheid. Vice Versa was aanwezig tijdens het evenement om hierover mee te denken.

Met de lancering van dit kennisplatform zet Minister Ploumen in haar beleid de lijn voort van haar voorganger staatsecretaris Ben Knapen. In 2011 besloot hij vijf kennisfora op te richten; één voor elk van de vijf speerpunten van het Nederlandse beleid; water, voedselzekerheid, seksuele gezondheid en rechten, veiligheid en rechtsorde en één voor kennis over innovatieve aanpak van thema-overstijgende kwesties.

Verwarring

In de afgelopen weken heeft het journalistieke platform over globalisatie en ontwikkelingssamenwerking The Broker een online discussie gehouden over het kennisforum en voedselzekerheidskwesties. In dit debat lag de nadruk op de rol die kennis en innovatie kunnen spelen in het aanpakken van de wereldvoedselproblematiek.

De georganiseerde bijeenkomst bood ruimte voor reflectie op dit debat en op de opzet van het platform. Professionals uit de ontwikkelingssector, het bedrijfsleven en de overheid werd gevraagd om mee te denken over het ontwerp en de uitvoering van het platform. Tenminste, dat bleek tegen het einde van de dag, want tijdens de eerste helft van het evenement was het voor veel van de aanwezigen gissen wat eigenlijk het doel van de bijeenkomst en het platform was, en welke rol zij verwacht werden te spelen. Tijdens de koffiepauze beschreef een van de aanwezigen het gevoel van de zaal adequaat: ‘Het is alsof je een vergadering binnenloopt waarvan je het eerste uur hebt gemist.’

Ondanks dat het evenement werd georganiseerd in het hart van het Nederlandse bedrijfsleven- het VNO-NCW kantoor aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag- waren deze private partijen, zoals wel vaker het geval is, ondervertegenwoordigd in de discussie en bestond het publiek veelal uit oude bekenden. Desondanks lieten vertegenwoordigers van bedrijven zich tijdens de discussie wel horen. Zo stelde Ger Willems, Directeur Scientific Affairs & Intellectual Property van Friesland Campina, dat dit kennisplatform wel moet zorgen dat het echt iets toevoegt: ‘Als bedrijf hebben we niet nog meer platforms nodig, maar een gerichte plek waar we naar toe kunnen gaan voor concrete informatie voor een specifiek probleem.’ Een open platform en een open discussie, zoals die geïnitieerd door The Broker, is volgens hem geen goede manier om het bedrijfsleven er bij te betrekken: ‘Het is breed en te open, zo weet je niet met wie je praat en wat er met de informatie gebeurt.’

Tijdens de discussie werden er nog wel een aantal interessante punten naar voren gebracht over hoe de link naar het bedrijfsleven versterkt kan worden. Echter, concrete antwoorden op de vragen die tijdens de discussie werden gesteld, kon de ‘steering committee’, ofwel het besturend orgaan van het platform, niet geven. Antwoorden als ‘we weten nog niet wat we gaan evalueren, maar we gaan het in ieder geval wel goed en gefocust doen’, waren niet voldoende om de aanwezigen te overtuigen. Er ontstond tijdens de presentaties veel verwarring bij het publiek, zowel over het doel van het platform als de praktische uitvoering er van.

Verlossing

Maar toen kwam de verlosser van de dag: Henk Molenaar, Directeur van WOTRO-NWO, een onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Rustig en met enige humor legde hij uit wat naar zijn inzicht de bedoeling was van het forum en hoe de procedure van aanmelding voor onderzoeksfinanciering in zijn werk zou gaan. Gedurende zijn praatje werd steeds duidelijker waar de bijeenkomst eigenlijk over ging en wat de uiteindelijke werking is van het platform.

Zo is het doel van het platform om verschillende partijen en netwerken bijeen te brengen om samen tot innovatieve oplossingen te komen voor praktische problemen aan de ene kant- toegepaste kennis- en tot een ‘deeper understanding’ van theoretische kwesties te komen aan de andere kant. Het kennisplatform en de steering committee bepalen de onderzoeksonderwerpen en daarop kunnen verschillende partijen intekenen om financiering voor hun onderzoeksprojecten te verkrijgen.

Het laatste gedeelte van de bijeenkomst gaf het gevoel dat je soms hebt bij films; dat je tegen het eind van de film eindelijk het plot begrijpt en dus nu ook openingsscène snapt, maar eigenlijk wel de film nog een keer moet zien om ook echt de inhoud te begrijpen. De zaal deelde blijkbaar deze ervaring, want tijdens dit laatste praatje lichtten de ogen van veel aanwezigen op en klonk het “Oh, nu snap ik het” en “aaah!”. Zoals een van de deelnemers aan het evenement na afloop concludeerde is het dapper dat de partijen zich in dit stadium al open stelden voor kritiek, maar zou het nog effectiever zijn geweest als de aanwezigen wisten waar ze precies feedback op moesten geven.

Auteur
Siri Lijfering

Datum:
14 mei 2013
Categorieën: