Switchen naar een nieuwe aanpak

Sinds 1 januari jl. zijn COS Zeeland en COS Brabant gefuseerd. Samen gaan zij verder onder de nieuwe naam, Switch. Rob van Mierlo, directeur Cos Brabant, ligt de nieuwe aanpak toe.

De afgelopen jaren kregen veel COSsen het zwaar voor de kiezen. COS Zuid-Holland werd in 2011 failliet verklaard en verschillende andere COSsen moesten een deel van hun personeel laten gaan. Zo ook COS Zeeland en COS Brabant. Rob van Mierlo, directeur Cos Brabant. ‘Bij COS Brabant gingen we de afgelopen jaren van 22 naar 14 werknemers en in Zeeland was de organisatie nog kleiner. Dit leidde tot een fusering. Doordat we nu inhoudelijk samenwerken beschikken we over één grote pool van werknemers en hebben we alle benodigde kwaliteiten tot onze beschikking.’

De fusering lijkt een herstart voor de beide organisaties. Lag de nadruk in het verleden op ontwikkelingssamenwerking, nu gaat het met name over duurzaamheid. Van Mierlo: ‘Wij geloven dat het idee van het rijke Noorden dat het arme Zuiden helpt achterhaald is nu de economie in verschillende Zuidelijke landen zo’n sterke groei en ontwikkeling doormaakt. Daarom is onze focus verschoven naar de global common goods: klimaat, water, voedsel en energie. Wij geloven dat deze thema’s momenteel veel belangrijker zijn dan het oplossen van het armoedevraagstuk.’

De nieuwe aanpak richt zich op het klein maken van grote problemen. Want zoals Van Mierlo stelt, voor veel mensen is ontwikkelingssamenwerking een ver-van-hun-bed-show waardoor het draagvlak erodeert. ‘Wanneer je grote problemen klein weet te maken zijn mensen veel sneller bereid om te luisteren en hun gedrag aan te passen. We proberen mensen bijvoorbeeld te stimuleren om vaker op de fiets naar het werk te gaan, niet alleen omdat het goed voor het milieu is, maar ook omdat het gezonder is.’

Gedragsverandering

Vroeger hielden de COSsen zich vooral bezig met educatie en informatie. Van Mierlo: ‘Dit betekende dat we vooral heel veel informatie ‘rondstrooiden’, maar we merkten dat dit eigenlijk niet zo veel opleverde. Mensen kunnen iets wel weten, maar dat wil niet zeggen dat ze er ook iets mee doen.’

Switch richt zich nu met name op twee groepen mensen: jongeren en MKB’ers. Van Mierlo legt de keuze uit: ‘Jongeren tussen de 12-25 zitten in een fase van hun leven waarin ze op zoek zijn naar hun identiteit. Ze hebben nog een heel leven voor zich en kunnen daarin veel verschil uitmaken in de wereld om hen heen. Daarom maken we jongeren graag co-creator van de activiteiten en projecten die we ondernemen.’ Op soortgelijke wijze stimuleert Switch MKB’ers om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Want, zo stelt Switch, veel MKB’ers willen graag maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar weten niet hoe ze dit moeten doen. Daarom assisteert Switch hen hierin.

Betrokkenheid marktsector

‘Juist omdat wij ons heel sterk richten op de MKB’er, kijken we uit naar de plannen van minister Ploumen. We vinden de combinatie van ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel een hele interessante ontwikkeling. Op die manier draait het niet meer alleen om  de publieke sector, maar wordt de marktsector er ook bij betrokken en we zijn heel benieuwd wat voor verschil dit gaat maken’, aldus Van Mierlo.

Auteur
Selma Zijlstra

Datum:
01 februari 2013
Categorieën: