Passie voor het vrouwencondoom

Ze is vriendelijk en heeft een stralende lach, maar zodra ze vol passie over haar project vertelt verschijnt er vuur in haar ogen. Als voorvechter van het vrouwencondoom zet Lily Claire Ekobika zich in voor het Universal Access to Female Condoms Joint Programme (UAFC) in Kameroen. ‘Vrouwen moeten altijd en overal toegang hebben tot het vrouwencondoom wanneer ze het willen gebruiken.’

Het is Valentijnsdag en we bevinden ons in op het Ministerie van Buitenlandse Zaken waar Ekobika ’s middags haar verhaal doet op een UAFC conferentie. Ekobika: ‘Het programma loopt nu vier jaar en er is een heel groot verschil zichtbaar tussen de beginperiode in 2009 en de reacties die we vandaag de dag krijgen. In 2009 wilde niemand iets van het vrouwencondoom weten. Vrouwen (en mannen) stonden niet open voor wat we te zeggen hadden. Ze wisten niet wat een vrouwencondoom was, of hoe het werkte en dat wilden ze ook niet echt weten. De afgelopen jaren is deze houding sterk veranderd. Er is veel meer openheid gekomen, er worden vragen gesteld en er is steeds meer vraag naar het condoom.’

Kapsalons

Het UAFC is een samenwerkingsverband bestaande uit Oxfam Novib, Rutgers WPF, i+solutions en het ministerie van Buitenlandse Zaken.  In Kameroen wordt dit programma uitgevoerd door Association Camerounaise pour le Marketing Social (ACMS). Deze organisatie werkt nauw samen met lokale ngo’s in hun vrouwencondoomprogramma. Het programma richten zich met name op vrouwen tussen de 25-35 jaar in stedelijke en rand-stedelijke gebieden. ‘Natuurlijk willen we het vrouwencondoom bij een veel groter publiek introduceren, maar onze focus ligt vooralsnog op deze vrouwen.’

‘We laten vrouwen kennis maken met het vrouwencondoom door samen te werken met kapsters. In Kameroen gaan de meeste vrouwen minstens 1 of 2 keer per maand naar de kapper. Dit zorgt er voor dat kapsters echt een band kunnen opbouwen met hun klanten. Vanuit deze relatie is het mogelijk om gevoelige onderwerpen als seksualiteit bespreekbaar te maken. In de kapsalons leggen we folders neer en hangen we posters op. De kapsters bespreken het onderwerp met hun klanten en demonstreren hoe het vrouwencondoom werkt.’

‘Met het vrouwencondoom krijgen vrouwen een instrument aangereikt om zelf initiatief te nemen op het gebied van veilige seks en gezinsplanning. Daarnaast zorgt het condoom ook voor extra seksuele bevrediging, oftewel: prevention, pleasure en planning.’

Lobbyen

‘Voordat we met het project begonnen hebben we eerst veel gelobbyd. We gingen in gesprek met opniniemakers, traditionele, religieuze en politieke leiders. Om ons project te laten slagen is het heel belangrijk hun goedkeuring en steun te hebben.’

‘De reacties waren overwegend positief. De katholieke leiders staan natuurlijk niet achter het gebruik van anticonceptiemiddelen, dus we begrepen dat zij het gebruik van vrouwencondooms niet zouden stimuleren, maar we hebben hen nadrukkelijk gevraagd om zich in ieder geval niet negatief uit te laten over de vrouwencondooms en daar gingen zij gelukkig mee akkoord.’

Rollenpatroon

‘We waren blij verrast om te zien hoe enthousiast mannen reageerden op het vrouwencondoom. In eerste instantie hadden veel mannen moeite met het woord empowerment. De slogan van onze campagne was: “Je prends Ies choses en main” oftewel “Ik heb alles onder controle”. Mannen kwamen naar ons toe en vroegen wat dit betekent. “Hebben vrouwen het nu ineens voor het zeggen in Kameroen? Nemen zij voortaan de beslissingen?” Binnen de cultuur in Kameroen is dit heel ongebruikelijk, de man heeft duidelijk een leidinggevende rol ten opzichte van de vrouw. We hebben dit misverstand snel de wereld uit geholpen. We legden de mannen uit dat we vrouwen niet aanmoedigen de rol van mannen over te nemen, maar we maken hen bewust dat zij ook een belangrijke rol spelen binnen een relatie. Het is belangrijk dat ze initiatief durven nemen in het gebruik van het vrouwencondoom en dat ze het bespreekbaar durven maken.’

‘Vanwege het traditionele rollenpatroon in Kameroen is het heel belangrijk dat mannen deel uitmaken van het vrouwencondoomprogramma. Mannen nemen de beslissingen, dus hun acceptatie van het vrouwencondoom is van cruciaal belang voor het slagen van ons programma. Daarom willen we kappers opleiden om mannen voor te lichten op dezelfde manier als de kapsters dit doen bij vrouwen. Daarnaast willen we zorgen dat er informatie beschikbaar is op ontmoetingsplekken waar mannen samenkomen; cafés, hotels, clubs, etcetera.’

Toekomstplannen

‘Ook willen we er het komende jaar voor zorgen dat stellen die het condoom voor het eerst gebruiken, ook vaste gebruikers worden. Ten slotte willen we dat er nieuwe condooms op de markt komen zodat gebruikers een condoom kunnen kiezen dat bij hen past. Er is toch ook niet maar één mannencondoom beschikbaar?’

De toekomstplannen voor het vrouwencondoom richten zich op drie speerpunten: toegankelijkheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid. Momenteel is het vrouwencondoom voor veel vrouwen te duur om het op de lange termijn te blijven gebruiken. Een vrouwencondoom kost drie keer zo veel als een mannencondoom. Om dit op te lossen is het belangrijk dat de vraag stijgt, zodat de productie- en transportkosten dalen, waardoor de verkoopprijs ook daalt. We zijn momenteel ook in gesprek met onze donoren over de mogelijkheden voor een prijsverlaging. We laten hen de behaalde resultaten zien en hopen dat dit er voor zorgt dat zij het belang van een prijsdaling inzien. De condooms zijn nu ook nog niet overal beschikbaar en dit moet veranderen. Vrouwen moeten toegang hebben tot het vrouwencondoom, waar en wanneer ze dat willen.’

 

Auteur
Emma-Jane Tolenaar

Datum:
18 februari 2013
Categorieën: