New World Campus: Innoveren doe je samen

Een innovatiecentrum voor internationale samenwerking. Met dat idee zijn Jack van Ham en Harry Derksen (ICCO) aan de slag gegaan. Als het aan hen ligt, wordt de zogenaamde New World Campus nog binnen een jaar geopend. Dat staat in de nieuwste Vice Versa, die deze week uit is gekomen.

‘Als het hier in Eindhoven op technologiegebied kan, waarom dan voor ontwikkelingssamenwerking niet?’, was de theorie van Bert-Jan Woertman (High Tech Campus Eindhoven) die het idee van de New World Campus geboren deed worden. Vier maanden later, eind januari 2013, gaan Jack van Ham (oud-directeur ICCO) en Harry Derksen (manager ICCO Investments) aan de slag.

Waarom nu innoveren?

Derksen ligt toe: ‘De noodzaak tot bezuinigen en het afvlakkende draagvlak binnen ontwikkelingssamenwerking schreeuwen om innovatie. We hebben het niet over een organisatie die op een andere manier moet werken, maar over een heel systeem dat moet veranderen.’

Wat er mis is met dat systeem kan Derksen duidelijk uitleggen. ‘De afgelopen tijd heeft het systeem ons steeds meer in een keurslijf gedwongen van regels en stramienen. Er rust nog evenveel druk op organisaties om resultaten te laten zien. Als we praten over de grotere problemen waar wij met zijn allen voor staan, dan zijn die alleen maar complexer geworden. Die laten zich niet vangen in eenvoudige oplossingen. Daar heb je een totaal omgekeerd denken voor nodig waar je ook bereid moet zijn om risico’s te nemen.’ Van der Ham voegt toe: ‘De complexiteit waar wij ons nu in bevinden vraagt om creativiteit en samenwerking.’

Over wat voor innovatie hebben we het dan?

Van Ham: ‘Het gaat om innovatieve producten, zoals LED-lampen of waterfilters, en om nieuwe processen die deze producten op een betaalbare manier kunnen omzetten in een werken model dat bestand is tegen de complexiteit van armoede in ontwikkelingslanden. Dat vraagt om een omgeving die mensen stimuleert om samen te denken en te werken.’

Hoe gaat zo’n innovatieve New World campus er uit zien?

Van Ham: ‘De campus moet één fysieke plek hebben waar men elkaar kan ontmoeten, en kennis kan delen. Een open source platform. De combinatie van mensen is wat de campus volgens Derksen zo interessant maakt. Betrokken partijen zijn bijvoorbeeld universiteiten die een betere verbinding zoeken met samenlevingen over de wereld, of Nederlandse ondernemers die een bedrijfje willen beginnen in ontwikkelingslanden of bestaande bedrijven die willen investeren in duurzaamheid. ‘Deze initiatieven hebben elkaar nodig, maar zijn lang niet altijd bekend met elkaar.’, verduidelijkt Derksen.

Of dit haalbaar is? ‘Niet elke werknemer of afdeling van een organisatie hoeft zich te vestigen op de campus. Van bedrijven kunnen dat ook alleen de Research en Development Units zijn of van universiteiten alleen de ontwikkelingscentra. Deze zouden een paar dagen per week een aantal werkplekken kunnen huren op de campus.’ Interactie vindt dan plaats op de werkvloer, maar ook in een informele setting, met name tussen mensen die elkaar doorgaans niet snel zouden ontmoeten.

Wie mag er dan de agenda bepalen?

Van Ham: ‘Het gaat op de campus niet om macht of zeggenschap, maar om creativiteit en om wat je samen kunt ontwikkelen. Daar komen de deelnemers wel uit, omdat zij elkaar wat gunnen en alleen samen zoveel op gang kunnen brengen.’ Realistisch blijft Van Ham wel: ‘We zullen het net zo moeilijk bij de opstart krijgen als de High Tech Campus. Maar wie had ook daarbij kunnen bedenken dat honderd bedrijven die elkaar normaal gesproken op leven en dood beconcurreren, hun research, development en marketing op één plek zouden zetten? Er werken nu achtduizend mensen en die campus is door de Financial Times neergezet als de directe navolger van het Amerikaanse Silicon Valley.’

Derksen en Van Ham benadrukken dat hun ideeën nog in volle ontwikkeling zijn. Zij nodigen verschillende partijen dan ook van harte uit om de komende maanden mee te denken over de verdere vormgeving van de campus.

Na het brainstormproces volgt de zoektocht naar investeerders, met de stille hoop en verwachting om met een mooi businessplan eind 2013 de deuren van de zogeheten New World Campus te mogen openen.

Het hele artikel lezen? Neem dan een abonnement op Vice Versa en krijg dit nummer nagestuurd!

Auteur
Emma-Jane Tolenaar

Datum:
22 februari 2013
Categorieën: