Jaar: 2012

  

Vice Versa 5: overlevingstips voor de sector van WNF-directeur Johan van de Gronden + special over de kracht van vrouwen in conflictgebieden

‘De wereld is zo ontzettend snel veranderd dat de architectuur waarmee wij nog werken geen antwoord meer biedt op de uitdaging waarvoor wij staan.’ Dat zegt WNF-directeur Johan van de Gronden in Vice Versa 5. In dit nummer ook aandacht voor belastingparadijs Nederland: jaarlijks lopen ontwikkelingslanden miljarden dollars mis door belastingontwijking. Daarnaast een speciale uitgave over de rol van vrouwen in conflictgebieden in het kader van het twaalfjarig bestaan van VN-Resolutie 1325 over ‘Vrouwen, vrede en veiligheid’.

>

Alternatief ontwikkelingstraject Afrika 2: ‘Het blinde geloof’

Leonardo van den Berg (Stichting OtherWise) en Max Koffi (Africa in Motion) presenteren een drietal essays waarmee ze tot een alternatief ontwikkelingstraject voor Afrika komen. In de eerste aflevering concludeerde het duo dat de verdiensten van Afrika voor Nederland en de Europese Unie vele malen hoger zijn, dan het geld wat we aan haar doneren. Deze situatie bracht ook negatieve effecten mee voor het continent. In deze tweede aflevering focussen de twee zich op het belang van onafhankelijke maatschappelijke organisaties en schadelijke Westerse ontwikkelingsmodellen.

>

Vijf vragen aan… Henk van Stokkom

In de tweede week van het Smart Aid-debat gaat het over nieuwe financieringsmogelijkheden voor de sector. Vice Versa sprak daarom met Henk van Stokkom, eigenaar van DoenDenkers. Dat is een adviserend bedrijf voor vermogensfondsen en vermogende particulieren. ‘In de internationale samenwerking is het rendementdenken een trend, terwijl het in andere sectoren juist op z’n retour is. Het gevaar is dat sociale doelen door de mangel gehaald gaan worden en er alleen nog financieel verantwoorde hulp overblijft.’

>

Knapen: ‘Geen eenduidige mening’

Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken heeft een Kamerbrief met zijn bevindingen van de gesprekken en discussies over de rol van het maatschappelijk middenveld in internationale samenwerking en de relatie met de Nederlandse overheid gepubliceerd. De brief volgt op een toezegging tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 en onder meer een online discussie op de Vice Versa-website vanaf december 2011 tot en met maart 2012.

>

Smart Ideas: OS als topsport

Het Smart Aid-debat is in volle gang. Als onderdeel hiervan vragen wij ook aan ontwikkelingsorganisaties om hun licht te schijnen op de discussie met Smart Ideas vanuit de sector. Wat is hun kijk op innovatie? Hoe zijn zij zelf al innovatief bezig? Of welke tips kunnen zij meegeven aan andere organisaties? In deze allereerste aflevering bijt Hivos de spits af.

>

Re: ‘Commercie is geen vies woord’

Op de website van Vice Versa verscheen gisteren het interview met professor Harry Hummels van SNS REAAL Impact Investing die pleitte voor een betere samenwerking tussen ngo’s en de private sector. Hierbij is een goede rolverdeling tussen deze partijen van groot belang. Impact investeringen waarbij er naast financieel rendement ook een maatschappelijk doel is, is volgens Hummels een belangrijke trend om innovatief op in te spelen. Drie professionals uit de ontwikkelingssamenwerkingssector reageren enthousiast.

>

‘Frank van der Linde moet andere klok luiden’

Vorige week maakte het interview met Frank van der Linde op de Vice Versa-website veel discussie los. PME-coördinator Lieke Ruijmschoot van de Fair, Green and Global Alliance reageert namens haar organisatie op het betoog van Van der Linde. Want volgens haar is overheidsfinanciering nog altijd een belangrijke, substantiële aanvulling die het, ‘voor ons soort organisaties mogelijk maakt om ons werk te blijven doen’.

>

Harry Hummels: ‘Commercie is geen vies woord’

De tweede week van het Smart Aid-debat is aangebroken. Deze week gaan wij op zoek naar nieuwe financieringsmogelijkheden in de breedste zin van het woord. Want door de financiële crisis staat de financiering van internationale samenwerking op zijn kop. Hoe kunnen wij hier nou innovatief op inspelen, in plaats van bij de pakken neer te zitten? Om een aantal bestaande en nieuwe financieringsmogelijkheden in kaart te brengen, spraken wij met prof. Harry Hummels, verbonden aan SNS REAAL Impact Investing.

>

Smart Five over de organisatie van innovatie

De eerste week van het Smart Aid-debat over de organisatie van innovatie is al weer bijna voorbij en daarmee is het tijd om de balans op te maken met de Smart Five, het panel van deskundigen dat elke week reflecteert op Smart Aid. De Smart Five bestaat uit René Grotenhuis, Stefan Verwer, Amma Asante, Harmen van Doorn en Sara Kinsbergen. Wat zijn er deze week voor inspirerende ideeën geopperd door individuen van buiten en binnen de sector? En wat kunnen we daar nu van leren volgens het panel?

>

‘Inclusie steeds meer gemainstreamd’

Ondertussen worden er ook nog buiten de site van Vice Versa debatten gevoerd. Over inclusie van mensen met een handicap, welteverstaan. Merel Schreurs en Janneke Juffermans van de Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD) geven een inkijkje in de wereld van inclusie waar gisteren over werd gedebatteerd en doen verslag van het debat.

>

Alternatief ontwikkelingstraject Afrika 1: ‘Economisch zelfbelang de norm’

Leonardo van den Berg (Stichting OtherWise) en Max Koffi (Africa in Motion) presenteren een drietal essays waarmee ze tot een alternatief ontwikkelingstraject voor Afrika komen. De Europese Unie en Nederland zijn samen de grootste donor van ontwikkelingsgelden aan Afrika. Maar in hun eerste bijdrage schrijven Van den Berg en Koffi dat de EU en Nederland geen onzelfzuchtige en hulpgevende relatie hebben met het continent. Onze eigen economische belangen prevaleren. Zelfs als dit ten koste gaat van de armste bevolking van Afrika.

>

‘Brains4Development is een uitdaging die ik graag zou aangaan’

Aan het begin van deze week opperde Bert-Jan Woertman het idee van een OS-campus. Jack van Ham, oud-directeur van ICCO en van het Rode Kruis, borduurt hierop verder en lanceert Brains4Development. ‘Brains4Development is een creatieve campus voor internationale ontwikkeling waarin creatieve geesten uit Noord en Zuid samenkomen en budgetten voor research en development bij elkaar worden gebracht. Het kan de cultuur van wantrouwen en scepsis doorbreken en een nieuwe agenda voor de toekomst neerzetten.’

>

‘Voer graag de dialoog, maar wel op basis van feiten en inhoud’

Frank van der Linde haalde gisteren onder meer hard uit naar branchevereniging Partos. Directeur Alexander Kohnstamm van de branchevereniging reageert en stelt dat het belang van het werk van een ontwikkelingsorganisatie zich niet altijd laat aflezen aan het aantal donateurs, noch aan een eventueel aandeel dat de overheid in de inkomsten heeft. Ontwikkelingsorganisaties kunnen dingen die de overheid niet kan en hebben stevige wortels in de Nederlandse samenleving en in de landen waar zij met hun partners werken. Cofinanciering vanuit de overheid is onderdeel van een effectief ontwikkelingsbeleid, aldus Kohnstamm.

>

Vijf vragen aan… Joseph Kessels

In het kader van het Smart Aid debat spraken wij deze week met hoogleraar Joseph Kessels over de voorwaarden van professioneel leren en innoveren. ‘Begin met een gezonde leeromgeving waarin iedere medewerker de ruimte krijgt om zijn persoonlijke gedrevenheid na te streven. En stimuleer tegelijkertijd het sociaal kapitaal om alle medewerkers te verbinden met de bredere missie van de organisatie.’

>

‘Je droomt niet als jonge jongen om ooit klokkenluider te worden’

Frank van der Linde, oud-bestuurder van brancheorganisatie Partos en oud-directeur van Fairfood International, ontpopt zich tot een kritische stem in het debat over de toekomst van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. In een opiniestuk voor Vice Versa bepleitte hij onlangs het stopzetten van de overheidssubsidie aan ontwikkelingsorganisaties. En vorige week schreef hij in Trouw dat er voortaan alleen nog maar directe financiering van Zuidelijke ngo’s zou moeten plaatsvinden en organisaties als Cordaid en OxfamNovib zich alleen nog maar op het beïnvloeden van incoherentie van de Nederlandse politiek zouden moeten richten. Wat drijft Frank van der Linde en wat wil hij bereiken?

>

Re: Better world campus

Op de website van Vice Versa verscheen gisteren het interview met Bert-Jan Woertman waarin onder andere het idee van de Better World campus werd opgeworpen. Vandaag is het tijd voor een reflectie op dit idee en op de verdere visie van Woertman. Ook de praktische invulling van deze ideeën in de OS sector is een belangrijk punt van discussie. Ter reflectie vroeg Vice Versa mensen van zowel binnen als buiten de OS sector om reactie.

>

Adviesraad: ‘Beleid voor ontwikkelingssamenwerking moet anders’

Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid moet zich niet alleen richten op arme landen, maar ook op arme mensen in opkomende landen. Dat stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken in het recent verschenen rapport ‘Ongelijke werelden: armoede, groei, ongelijkheid en de rol van internationale samenwerking.’

>

Better World Campus: ontwikkelingssamenwerking 3.0.

Deze week staat het Smart Aid debat in het teken van de ‘organisatie van innovatie’. Om de discussie te prikkelen sprak Vice Versa met een expert van buiten de sector: Bert-Jan Woertman, Business Development en Communication manager bij High Tech Campus Eindhoven. Hoe zou Woertman innovatie in de OS-sector vormgeven en organiseren?

>

UPDATE – Vrijdagmiddagborrel: Smart Aid

Door een technische fout verscheen gisteren maar de helft van de vrijdagmiddagborrel van Marc Broere. Lees hier de hele versie. – Vanaf komende maandag barst het los op de Vice Versa-website met Smart Aid. Dat is een nieuw journalistiek project van Vice Versa in samenwerking met Cordaid. Marc Broere blikt vooruit.

>

OS blijft belangrijk, maar steun budget neemt af

Het belang dat de Nederlandse bevolking hecht aan ontwikkelingssamenwerking blijft in 2012 onverminderd groot. Ondanks deze aanhoudende steun vindt bijna de helft van de bevolking dat het overheidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking moet worden verkleind. Dit blijkt uit de peiling Nederlanders & Mondiaal Burgerschap 2012, voorheen de Barometer Internationale Samenwerking.

>

‘De Nederlandse regering neemt risico’s’

Vorige week kondigde staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken aan dat hij 10 miljoen euro gaat korten op de begrotingssteun die Nederland aan Ghana geeft. De reden hiervoor is dat de Ghanese regering, ondanks herhaaldelijke verzoeken en gesprekken, niet of onvoldoende meewerkt aan de uitzettingen van illegale Ghanezen in Nederland. Maar de Staatssecretaris zou zich hiermee nog wel eens in de vingers kunnen snijden, betoogt de Ghanese Amma Asante.

>