Jaar: 2012

  

Ton Zijlstra: Denken vanuit een digitaal ecosysteem

We zijn alweer aangekomen bij de vierde week van het Smart Aid-debat, die deze week in het teken staat van de digitale revolutie en open data. In een technologisch snel veranderende omgeving is het belangrijk om up to date blijven met nieuwe digitale mogelijkheden en deze te gebruiken om tot innovatieve oplossingen voor ontwikkelingsvraagstukken te komen. Voor advies over deze kwesties spraken wij deze week met Ton Zijlstra, zelfstandig adviseur op het gebied van kennis- en verandermanagement en voorvechter van open data in Europa.

>

Opvolger Millenniumdoelen is in aantocht

IPS – Nu de Millenniumdoelen (MDG’s) hun deadline in 2015 naderen, bezinnen de Verenigde Naties (VN) zich op een ander langetermijn-actieplan: de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

>

Smart Five over het veranderende internationale speelveld

Veel ideeën zijn de afgelopen week tijdens het Smart Aid-debat aangedragen om innovatief in te spelen op het verschuivende mondiale krachtenveld. De Smart Five, bestaande uit Amma Asante, René Grotenhuis, Stefan Verwer, Harmen van Doorn en Sara Kinsbergen, laat haar gedachte gaan over deze week met een schuine knipoog naar de actualiteit en de eerdere twee Smart Aid-weken.

>

Marit Maij (PvdA): ‘bezuinigingen zijn pijnlijk, maar acceptabel’

Een paar dagen na de presentatie van het regeerakkoord met de daarin aangekondigde bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking zijn de gemoederen nog niet bedaard. De kritiek die de afgelopen dagen via verschillende media, waaronder ook op de website van Vice Versa, werd geuit klinkt nog schel in de oren. Marit Maij, OS-woordvoerder van de PvdA, reageert op de kritieke geluiden. ‘Naar de omstandigheden zijn de forse bezuinigingen een acceptabele beslissing.’

>

Michiel Baud: ‘Latijns-Amerika een regio met een ongelooflijk potentieel’

In het Smart Aid-debat van deze week sprak Peter Konijn over de grote emerging powers China, India en Brazilië. Anselm Iwundu en Bob van der Bijl voegden daar het continent Afrika aan toe. Eén van de continenten die minder vaak genoemd wordt, is Latijns-Amerika. En hierbij moeten wij volgens directeur Michiel Baud van het Centre for Latin American Research and Documentation (CEDLA) Amsterdam, verder kijken dan Brazilië. ‘Terwijl we hijgend achter Brazilië aanlopen, dreigen er in Latijns-Amerika vijf ambassades te worden gesloten, nieuwe regering, letten jullie op! En worden andere Latijns-Amerikaanse landen genegeerd. Dat is om veel redenen geen goed idee!’

>

‘Vooral de PvdA heeft veel weggegeven’

Het regeerakkoord was een kwestie van geven en nemen. Volgens Lau Schulpen van het Centre for International Development Issues Nijmegen (CIDIN) en schrijfster Mirjam Vossen mocht de VVD een punt scoren op ontwikkelingssamenwerking. Maar wie volgens de twee het akkoord goed leest, ziet dat de PvdA op dit beleidsterrein veel meer heeft weggegeven dan 1 miljard.

>

Reacties uit de politiek en de sector op bezuinigingen

De keuze van de VVD en de PvdA om de komende jaren enkele miljarden te gaan bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking doet nogal wat stof opwaaien in de ontwikkelingssector. OS-woordvoerders van andere politieke partijen en ontwikkelingsorganisaties reageren geschokt en kijken voornamelijk de PvdA aan voor uitleg.

>

Transactietaks in het regeerakkoord: de hoop voor internationale samenwerking?

In het regeerakkoord staat dat de toekomstige regering toestemt met een belasting op financiële transacties. Dit betekent een breuk met het vorige beleid, want voorheen heeft demissionair minister van Financiën De Jager zich hier altijd tegen verzet. Organisaties als Oxfam Novib lobbyen om een deel van dat geld aan te wenden voor internationale samenwerking. Maar volgens Ted van Hees, lobbyist bij Oxfam Novib, omarmt Nederland de transactie op een halfslachtige manier doordat het pensioenfondsen vrijwaart.

>

Alternatief ontwikkelingstraject Afrika 3: Bouwen op de potentie van Afrika

Leonardo van den Berg (Stichting OtherWise) en Max Koffi (Africa in Motion) komen in de allerlaatste editie van hun drietal essays tot een alternatief ontwikkelingstraject voor Afrika. Volgens de twee heeft Afrika de grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen, kennis en markten om zichzelf te ontwikkelen.

>

Vijf vragen aan… Prof. Dr. Rolph van der Hoeven

In de derde week van het Smart Aid-debat staan de veranderingen in het internationale speelveld centraal. Vice Versa sprak daarom met Rolph van der Hoeven, professor Employment and Development Economics aan het Institute of Social Studies (ISS). Van der Hoeven is daarnaast voorzitter van de commissie Armoedebestrijding en verschuivende armoedepatronen van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). ‘Coherentie is heel belangrijk. Ontwikkelingsprogramma’s moeten meer op de Nederlandse politiek afgestemd zijn.’

>

Manon Stravens: de Afrikaanse achtertuin

De gemiddelde Malinees denkt dat Frankrijk zich nog intensief bezighoudt met haar voormalige koloniën, concludeert Manon Stravens tijdens haar werk voor ICCO in Bamako, Mali. Ze gaat daarom op zoek naar waar deze breed gedragen overtuiging vandaan komt, wat er van klopt en wat het ontwikkelingstechnisch betekent. Françafrique in een notendop.

>

RE: Peter Konijn over het opengebroken internationale speelveld

Op de website van Vice Versa verscheen gisteren het interview met Peter Konijn van Knowing Emerging Powers over de veranderende internationale verhoudingen. Dit verschuivend mondiaal krachtenveld van Westerse naar opkomende landen dwingt, zo meent Konijn, de sector internationale samenwerking tot nieuwe manieren van denken en werken. Zijn advies: kom van je voetstuk af, stel je open voor mondiale kennisuitwisseling en stimuleer een sterke consumentenbeweging in opkomende landen. Drie professionals reageren en dragen ieder hun eigen steentje bij aan de discussie.

>

Commentaar: vragen bij het regeerakkoord

Nog eens een miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Wie dacht dat bij het afscheid van de PVV de bedreiging verdwenen was, komt bedrogen uit. Welke vragen roept het regeerakkoord op?

>

1 miljard bezuinigingen op OS; beleid Knapen voortgezet

Er wordt 1 miljard bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking in de periode 2013-2017. Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking worden gecombineerd onder 1 ministerspost. De speerpunten van het beleid van staatssecretaris Ben Knapen, water, voedselzekerheid, veiligheid en rechtsorde en seksuele en reproductieve rechten en gezondheid, blijven ook in het nieuwe kabinet prioriteit. Dat staat in het regeerakkoord tussen PvdA en VVD dat vandaag bekend is geworden.

>

Verbeter de wereld, begin bij de favela

Een samenwerking tussen een hulporganisatie en favelabewoners, met als doel de dagelijkse levensomstandigheden in de favela een beetje draaglijker te maken. Werkt dat wel? En wat zijn de randvoorwaarden om zo’n project te laten slagen?

>

Peter Konijn over het opengebroken internationale speelveld

Na twee weken Smart Aid-debat is het deze week tijd om onze visie ook mondiaal te verbreden. Want in een wereld waar globalisering een voldongen feit is, vraagt de verandering in het internationale speelveld om innovatief reactievermogen van de sector internationale samenwerking in Nederland. Wij spraken deze week met een expert op dit gebied, Peter Konijn, oprichter en directeur van Knowing Emerging Powers.

>

Partos netwerkbijeenkomst: nieuwe woordvoerders OS hameren op effectiviteit en politiek

Wie zijn de nieuwe woordvoerders ontwikkelingssamenwerking en waar staan ze? Wat worden hun speerpunten de komende tijd en wat denken ze over onderwerpen als milieu, gender en de rol van het maatschappelijk middenveld? Prangende vragen nu er een nieuwe club OS-woordvoerders is beëdigd. Partos organiseerde voor die gelegenheid een netwerkbijeenkomst voor OS-woordvoerders en vertegenwoordigers uit de ontwikkelingssector. Effectiviteit, politiek en de plaats van middeninkomenslanden waren de thema’s die de boventoon voerden.

>

Boekrecensie: Mogelijkheden scheppen

Het vrije markt paradigma, dat al lange tijd de wereld domineert, lukt het nog altijd niet om een rechtvaardige wereld te creëren zonder armoede en ongelijkheid. Integendeel. Tijd voor een nieuw paradigma? Hans Beerends, auteur van diverse boeken over de geschiedenis van de derdewereldbeweging, recenseert het onlangs verschenen boek van de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum ‘Mogelijkheden scheppen: Een nieuwe benadering van de menselijke ontwikkeling’.

>

Smart Five over de zoektocht naar nieuwe financieringsmogelijkheden

De week van de zoektocht naar nieuwe financieringsmogelijkheden loopt op zijn einde en dus is het tijd om de balans op te maken met de Smart Five, het panel van deskundigen dat elke week reflecteert op Smart Aid. De Smart Five bestaat uit Sara Kinsbergen, Harmen van Doorn, Amma Asante, Stefan Verwer en René Grotenhuis. In hoeverre zijn zij het eens met de nieuwe financieringsmogelijkheden die deze week zijn geopperd door individuen van buiten en binnen de ontwikkelingssector? En welke lessen kunnen we daar volgens het panel uit trekken?

>

‘Innovatie onontbeerlijk en integraal onderdeel van sociaal ondernemen’

Vorige week heeft het Social Enterprise World Forum plaatsgevonden in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Het is het enige mondiale forum dat zich alleen richt op sociaal ondernemen. Directeur Fons van der Velden van de international cooperation-organisatie Context is hierbij aanwezig geweest en doet verslag.

>

‘Van anoniem vragen om geld naar echte relaties’

In het Smart Aid-debat van deze week staan nieuwe financieringsmogelijkheden voor organisaties in ontwikkelingssamenwerking centraal. Dat is geen onbekend thema voor Vera Peerdeman. Zij werkt als senior fondsenwerver en partner bij fondsenwervingsbureau Nassau en brengt graag de rol van de particuliere gever als financier van ontwikkelingsorganisaties onder de aandacht. Het vrijgevige landschap van filantropie in Nederland is de afgelopen jaren namelijk sterk aan het veranderen volgens haar. Ook dit heeft zijn weerslag op de financiering van ontwikkelingssamenwerking.

>