Jaar: 2012

  

Smart Five over de worteling in de Nederlandse samenleving

Met de Smart Five ronden we het laatste thema van het Smart Aid-debat af. Het was een bijzondere week over de worteling in de Nederlandse samenleving met bijdrages vanuit Engeland, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld, en van Pieter Winsemius, Ralf Bodelier en Jack van Ham. Wat is de laatste kritische bijdrage van de Smart Five, bestaande uit Stefan Verwer, Sara Kinsbergen, Harmen van Doorn, Amma Asante en René Grotenhuis, aan het Smart Aid-debat?

>

Jack van Ham: ‘Armoedebestrijding een op zijn einde lopende werksoort’

‘De illusie is doorgeprikt dat een verzameling goedwillende organisaties met te weinig invloed en middelen, het diep gewortelde onrecht in de dagelijks chaotischer wordende wereld kan oplossen’, begint Jack van Ham, oud-directeur van ICCO en van het Rode Kruis, stevig. Maar volgens Van Ham hoeven we dit niet te accepteren en pleit hij voor een andere benadering bij ontwikkelingssamenwerking. ‘We moeten geleerd hebben dat de verwachtingen die we mogen hebben niet te hoog gespannen moeten zijn.’

>

Ralf Bodelier: ‘Christian Aid helemaal 2013’

Na de eerdere reacties op het gesprek met Paul Valentin, de internationale directeur van Christian Aid UK, en het spraakmakende interview met Pieter Winsemius, is het vandaag de beurt aan Ralf Bodelier. Bodelier, journalist, debatleider, schrijver en onderzoeker van beroep, promoveerde dit voorjaar met zijn proefschrift over mondiaal burgerschap. Hoe kijkt hij aan tegen de woorden van Valentin en welke lessen kunnen ontwikkelingsorganisaties in Nederland van onze Britse buren leren?

>

‘Liever 0,2% van het BNP naar effectieve ontwikkelingssamenwerking’

Nederland voldoet door de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking dadelijk niet meer aan de 0,7%-norm. Maar welke rol moet die norm in het debat over de bezuiniging spelen? Volgens Stefan Verwer moeten we namelijk niet meer discussiëren over deze norm, want dat is een achterhoedegevecht dat niet meer te winnen valt. Daarom moeten we onze pijlen voortaan richten op het huidige Nederlandse ontwikkelingsbeleid.

>

Vijf vragen aan… Pieter Winsemius

In alweer de laatste week van Smart Aid staat de worteling in de Nederlandse samenleving centraal. Pieter Winsemius is lid van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid (WRR). In mei bracht de WRR het rapport Vertrouwen in burgers uit, dat gaat over burgerbetrokkenheid in de Nederlandse samenleving. Een onderwerp dat ook goed toepasbaar is op de ontwikkelingssector. ‘Maatschappelijke organisaties moeten de overheid meer durven aanspreken op zaken waar ze het niet mee eens zijn.’

>

‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’

De bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking doen de Ghanese Amma Asante pijn. Maar de korting biedt ook kansen. Asante hoopt namelijk dat hij zorgt voor opschudding, hervorming en innovatie, want ‘traditionele ontwikkelingsorganisaties zijn ondertussen ingehaald door de realiteit’.

>

Re: ‘Als partners in een relatie’

Week vijf van het Smart Aid debat opende gisteren op de website van Vice Versa met het interview met Paul Valentin, Internationaal directeur van Christian Aid. Valentin: ‘Specialiseer je in een bepaald thema, weet wie je achterban is en zoek op ooghoogte het contact met deze achterban.’ Wat is volgens de vier professionals van deze week, Jan-Willem Vosmeer van HEINEKEN, Ilco van der Linde van Masterpeace, Fatumo Farah van HIRDA en Brenda Smith van Douwe Egberts, de beste strategie voor een succesvolle worteling in de Nederlandse samenleving?

>

Tax Justice: De blinde vlek van de ontwikkelingssector

In het laatste Vice Versa vakblad verscheen een artikel over het schrijnende thema van tax justice. Giuseppe van der Helm van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, Albert Hollander van Tax Justice Nederland en Willem Lageweg van MVO Nederland deelden hun visie op de belastingontduiking in Nederland, vaak ten nadele van ontwikkelingslanden.

>

Paul Valentin: ‘Als partners in een relatie’

Na vier weken online debat bijten we nu de spits af van het vijfde en laatste thema van het online Smart Aid-debat, waarin we op zoek gaan naar de worteling in de Nederlandse samenleving. Met een frisse buitenlandse blik van Paul Valentin, de internationale directeur van Christian Aid UK, praten we over de essentie van burgerbetrokkenheid. Hoe kunnen maatschappelijke organisaties tegen het licht van de huidige economische crisis een achterban betrekken bij hun overzeese projecten?

>

‘Verrassing’ Ploumen krijgt zware kluif aan ministerstaken

Één minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is een feit. De post, die een onderdeel vormt van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, wordt sinds maandag 5 november 2012 bekleed door PvdA’er Lilianne Ploumen. Wie is de kersverse Minister?

>

Effectief samenwerken? Dat kan!

Effectief samenwerken ondanks eerdere spanningen? Het kan, stellen Sam Boering en Ger Roebeling, senior trainer/consultants bij MDF Training & Consultancy, met de ‘Circle of Coherence’, een model dat laat zien wat mensen nodig hebben op verschillende momenten in een samenwerkingsproces, met als doel om zich verbonden voelen met de inhoud en met elkaar.

>

Smart Five over de digitale revolutie en open data

Hoe kan de sector internationale samenwerking innovatief inspelen op de snel veranderende digitale wereld en de open datatechnologie? Dat is de vraag die centraal staat deze week. Samen met de Smart Five, vertegenwoordigt door Sara Kinsbergen, Harmen van Doorn, René Grotenhuis, Stefan Verwer en Amma Asante, nemen we de week nog eens kritisch onder de loep. Waar liggen de mogelijkheden en waar schuilen de adders onder het gras?

>

‘Ongemakkelijke kanten transnationalisme’

De Groningse nomade Brenda Bartelink is onderweg naar de Randstad en vraagt zich af wat de invloed is van nationale grenzen op ontwikkelingssamenwerking. Wordt de ontwikkelingssector beïnvloed door methodologisch nationalisme waarin ze er vanuit gaat dat nationale grenzen natuurlijke grenzen zijn?

>

Nieuwe realiteit, nieuwe spelregels

In het Smart Aid-debat van deze week nemen we de digitale en open data mogelijkheden onder de loep. Dat is geen onbekend terrein voor Mariken Gaanderse van Open for Change. Volgens haar heeft open data en open development de ontwikkelingssector al definitief veranderd.

>

Kom naar het LIVE Smart Aid debat in Den Haag!

Donderdag 22 november zal het na vijf weken van inspirerend online debat tijd zijn voor het Smart Aid Live debat van Cordaid en Vice Versa. Wat zijn de meest spannende en inspirerende Smart Aid ideeën die naar voren zijn gekomen? Samen met een aantal nieuwe politieke woordvoerders leggen we deze bloot en gaan we op zoek naar de eerste concrete invulling van Smart Aid. Meld u nu aan!

>

Holland op z’n smalst

De droom dat met een kabinet van VVD en PvdA de twee kinderen van de Franse Revolutie (vrijheid en rechtvaardigheid) elkaar zouden omhelzen is niet uitgekomen, stelt Hans Beerends. Nederland laat zich van zijn smalste kant zien. Toch is de toenemende afkeer die politiek en maatschappij van ontwikkelingshulp lijken te hebben geen teken dat de internationale solidariteit in Nederland afneemt.

>

5 vragen aan Anne-Marie Heemskerk en Rolf Kleef

De vierde week van Smart Aid gaat over de digitale revolutie en open data. Vice Versa interviewde daarom Rolf Kleef van Open for Change, een netwerk van innovatieve organisaties in ontwikkelingssamenwerking, en Anne-Marie Heemskerk van branchevereniging Partos. Partos en Open for Change stimuleren ontwikkelingsorganisaties om te werken aan open data op basis van de IATI-standaard.

>

Hoe een journalist de OS-sector omploegde

‘Waar Knapens voorgangers Herfkens, Van Ardenne en Koenders er nauwelijks in waren geslaagd een vernieuwingsslag voor elkaar te krijgen, lukte dat Knapen wel’, blikt lobbyist Paul van den Berg van Cordaid terug op oud-staatssecretaris Ben Knapen voor Ontwikkelingssamenwerking. Wat is de erfenis van Knapen?

>

Re: Denken vanuit een digitaal ecosysteem

In het interview dat gisteren op de website van Vice Versa verscheen, betoogde Ton Zijlstra, expert op het gebied van kennis en open data het belang van het delen van kennis en het gebruik maken van digitale mogelijkheden. Hierin stelde hij dat ondanks dat er een bemoedigend begin is gemaakt met het IATI-platform er voor de OS-sector nog een lange weg is te gaan. Het positieve beeld dat Zijlstra in het artikel schetste, nemen vandaag een drietal professionals onder de loep, die gevraagd zijn extra kritisch te kijken naar de voorstellen van Zijlstra en de praktische toepassing op de OS-sector.

>

AANKONDIGING: AFRIKADAG 2012

Op 17 november is het zover: de Afrikadag 2012! Dé dag over Afrika en Internationale Samenwerking. Dit jaar in Amsterdam: in Paradiso, de Balie en het Barlaeus Gymnasium. Met als hoofdgasten de burgemeester van de Somalische hoofdstad Mogadishu, Mohamoud Nur, over de hoopvolle toekomst van deze door oorlog geteisterde stad, burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam, de kersverse Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen en hoofdaanklager van het International Criminal Court, Fatou Bensouda.

>

Open brief aan ledenvergadering Partos

In een open brief aan de directeuren van de lidorganisaties van Partos, roept Frank van der Linde de OS-sector op om over te gaan tot grondige zelfreflectie en heroriëntatie. ‘Weer schreeuwen dat de bezuinigingen belachelijk zijn, heeft niet alleen geen nut, maar maakt het probleem alleen maar erger.’

>