Jaar: 2012

  

Paul Okumu: ‘Zuidelijke ngo’s moeten niet een verlengstuk, maar een partner zijn van noordelijke ngo’s’

In de discussie over de rol van het maatschappelijk middenveld, is de opkomst van zuidelijke ngo’s een belangrijk thema. Maar wat vinden zuidelijke ngo’s eigenlijk zelf? Vandaag een stem uit het Zuiden: de Keniase Paul Okumu, een civil society activist uit Afrika. Okumu: ‘Veel noordelijke cso’s hebben taken in het Zuiden overgenomen die uitgevoerd zouden moeten worden door zuidelijke ngo’s. Noordelijke ngo’s zijn voor ons uitgerend en laten ons zitten met de kruimels.’

>

Contractboeren en projectslaven

Hier kijkt men vanuit de dagelijkse praktijk in het veld tegen de discussie over de rol van NGO’s aan? Vandaag een bijdrage van SNV’er en ontwikkelingsveteraan Rinus van Klinken vanuit Tanzania. ‘Veel nationale NGO’s in Tanzania hebben het contact met hun basis verloren. Hun voeling met de urbane middenklasse is beter dan met het soort kleine organisaties waar ik hier mee werk, die op het Tanzaniaanse platteland werkelijke veranderingen op gang proberen te brengen.’

>

Oude vlam

Manon Stravens keerde vorige week terug in Mali na haar vakantie in Ghana. Na onlusten in de buurlanden lijkt nu ook Mali in de ban van een (oude) vlam. ‘En wat doe ik zelf? Vurig hopen op een staakt-het-vuren en nog een, het zoveelste, akkoord. Alles beter dan dat levensgevaarlijke spel van eigen rechters en legertjes. En ondertussen veel lezen en luisteren. Maar het is moeilijk grip krijgen op wat, wie en wiens agenda er daadwerkelijk speelt.’

>

Music Freedom Day in Tropentheater, Amsterdam

Debat over muziekcensuur wereldwijd en de rol van internet, Tibetaanse muziek en film ‘Tibet in Song’ Op zaterdag 3 maart…

>

Van een beetje lezen en schrijven gaat de maïs niet harder groeien

Hoogleraar Ontwikkelingsstudies Annelies Zoomers maakte enige tijd geleden voor Vice Versa een uitgebreide analyse van de beleidskeuzes van staatssecretaris Knapen. Ze heeft terecht zorgen, vindt Wiet Janssen. De activiteiten van de ‘nieuwe partnerlanden’ kunnen we echter niet tegenhouden. Maar we kunnen wel degelijk de armoede helpen verminderen! Maar of ngo’s hierin een rol kunnen spelen? Wetenschapper Janssen denkt van niet. ‘Wat betreft de hulp aan het ‘Maatschappelijk middenveld: er kon in de evaluatie “Maatgesneden Monitoring: ‘Het verhaal achter de cijfers’, Beperkte beleidsdoorlichting Medefinancieringsstelsel 2007-2010” geen enkel resultaat worden gevonden.’

>

Tweede debat Rode Hoed: voedsel in Afrika

Vanavond 14 februari is de tweede avond van de debatreeks (totaal zes avonden) georganiseerd door Centrum voor Landbouw en Milieu…

>

‘Veel geld beschikbaar bij islamitische banken voor ontwikkelingssamenwerking’

Professor Gerrie ter Haar bekleedde dertien jaar lang de leerstoel Religion and Development aan het Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag. Vorige week nam zij afscheid. Ter gelegenheid van haar pensioen organiseerde het ISS samen met het Knowledge Centre of Religion & Development en Islamic Relief Nederland de conferentie Islamic Development Finance.

>

‘De Nieuwe Liefde’: Docu en debat over (on)eerlijke handel, leefbaarheid en het voedselsysteem

Dit voorjaar organiseert International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) samen met Oxfam Novib in vijf filmtheaters in Nederland een programma…

>

‘Paul Hoebink zou zich moeten verdiepen in EU-trukendoos’

In zijn recente column ‘EU-Landbouw’ stelt Paul Hoebink, hoogleraar bij het CIDIN, dat de Europese Unie exportsubsidies tot een minimum zijn gedaald. Met als gevolg dat de verstorende werking van het Europese landbouwbeleid op de wereldmarkt sterk is verminderd. Bert Meertens, consultant bij het International Centre for Development oriented Research in Agriculture (ICRA) in Wageningen, vraagt zich af of Hoebink wel voldoende op de hoogte is van de ‘EU trukendoos’. Volgens hem zorgen tal van andere mechanismes voor nog desastreuzer effecten op boeren in ontwikkelingslanden.

>

Seva Business Club presents: ‘Women & Entrepreneurship’

The Seva Business Club is an initiative to promote businesses in the countries of origin of the Diaspora communities in…

>

‘Nederland luilak in ontwikkelingssamenwerking’

Nederland scoort slecht als het gaat om ontwikkelingssamenwerking (OS). Dit blijkt uit de European Foreign Policy scorecard van 2012. De European Council on Foreign Relations (ECFR) meten jaarlijks de prestaties van Europese landen in de omgang met de rest van de wereld. Mirjam van Reisen, professor aan de Universiteit van Tilburg, vindt niet dat we het slecht doen, maar dat Nederland juist meer moet inzetten op OS: ‘Nederland zou het initiatief moeten nemen door de armste landen aan het woord te laten.’

>

De kracht van ngo’s is innovatie

In de ‘N van ngo’ discussie wordt veel gepraat over politieke keuzes en aanhaken bij het bedrijfsleven, maar wat hebben ngo’s nu zelf in te brengen? Wat is er zo uniek of eigen aan ngo’s, dat hen ook de komende jaren nog steeds bestaansrecht geeft?

>

Reactie Farah Karimi: goede buren, verre vrienden

Farah Karimi, directeur van Oxfam Novib, neemt Knapens uitnodiging tot debat aan. Ze voegt een vijftal internationale trends aan het non-paper toe die bepalend zijn voor de rol van het maatschappelijk middenveld. Karimi: ‘Iedere bewindspersoon heeft bondgenoten nodig: maatschappelijke organisaties die hem steunen als een goede buur, maar ook uitdagen als een verre vriend.’

>

Recordbedrag naar goede doelen

Het Goed Geld Gala 2012 van de Postcode Loterij heeft gisterenavond voor 284 miljoen euro aan goede doelen gegeven. Dat is 12 miljoen euro meer dan vorig jaar. Onder aanwezigheid van menig directeuren en voorzitters van ontvangende organisaties is het geld verdeeld in het Rijksmuseum.

>

Smartphones in Centraal-Afrika

Professor Mirjam de Bruijn van het Afrika-Studiecentrum Leiden ontving vorige week een Vici-subsidie ter waarde van 1,5 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het geld is bedoeld voor haar onderzoek naar de invloed van sociale media op politieke ontwikkelingen in conflictgebieden in Centraal-Afrika. ‘Hoe vindt ‘de normale man’ zijn weg in een conflict, en wat voor rol spelen communicatie en sociale media daarbij?’

>

ICCO: ‘Het sociale kapitaal is van ons allemaal’

Afgelopen week verscheen ICCO’s visiedocument ‘Het sociale kapitaal van het maatschappelijk middenveld.’ Met dit stuk levert de organisatie een bijdrage aan de discussie over de ‘waarde en effectiviteit van particuliere ontwikkelingsorganisaties.’ ICCO is van plan de banden met de achterban aan te halen en in de nabije toekomst een internationaal coöperatief netwerk te worden.

>

Macht der ontwikkeling?

De tussenkop ‘macht’ springt er uit in het artikel ‘de organisatieanalyse – geen meting maar proces’ dat verscheen in de laatste editie van Vice Versa. Het stuk gaat over de verplichte organisatieanalyse die Nederlandse ngo’s doen voor het MFS-II-programma middels het ‘five capabilities model’ (5C-model). Trainer en consultant Ellen Tijkotte van MDF Training & Consultancy reageert: ‘Wie heeft er macht als het gaat om capaciteitsopbouw?’

>

SID lezing en discussie met René Cuperus

Op maandag 12 maart ortganiseert SID Nederland een lezing en discussie met René Cuperus (Wiardi Beckman Foundation): ‘All Politics is…

>

‘Samenleving heeft behoefte aan sociale media’

De goede doelen in Nederland twitteren, facebooken en zitten op Hyves. In november 2011 is gemeten wat de Twitter status is van de accounts van de 250 grootste goede doelen in Nederland. Hiervan is een overzicht gepubliceerd op de website van Fundraiser Online. Vooral Pink Ribbon doet het goed. De stichting heeft 25.709 volgers op Twitter en krijgt er elke dag een paar bij. De sociale media strategie van Pink Ribbon heeft in korte tijd de aandacht weten te trekken en ze wierven hiermee naast donaties, ook leden én andere actievoerders. Moeten ngo’s meer gebruik maken van sociale media?

>

Reacties op NCDO speech Knapen: ‘De overheid schuift de verantwoordelijkheid van zich af’

Ben Knapen hield afgelopen zaterdag een toespraak bij de viering van het 40-jarig bestaan van NCDO. In tegenstelling tot in het non-paper, liet de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in deze speech zijn visie op de toekomst van Nederlandse ngo’s doorschemeren. Hoe wordt er vanuit de sector en de academische wereld gereageerd op zijn idee dat de ‘klassieke, brede ontwikkelingssamenwerking’ onder andere vervangen moet worden door ‘mondiaal burgerschap en (…) particuliere initiatieven’?

>

Knapen: ‘geen fraude of megastallen met ontwikkelingsgeld’

Er is geen sprake geweest van fraude met ontwikkelingsgeld, noch zijn er megastallen gebouwd met ontwikkelingssubsidie. Dat zegt staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken in een Kamerbrief naar aanleiding van een uitzending van televisieprogramma Radar. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier heeft het onderzoek gedaan voor de bewuste uitzending en spreekt de beweringen in de Kamerbrief tegen.

>