Aankondiging event: women in warzones

Vrouwen laten opnieuw van zich horen op het Tahrirplein, ze zijn de online ruggengraat van de revolutie in Syrië en willen dolgraag meepraten in de ‘peace talks’ van Colombia. Te midden van al het brute oorlogsgeweld verdienen de stemmen van deze vrouwen het om gehoord te worden. Zonder hen geen duurzame vrede.

De ondertekenaars van het Nederlands Actieplan 1325 Vrouwen, Vrede, Veiligheid organiseren daarom op dinsdag 11 december 2012 het interactieve event Women in Warzones: Peace Lords for Change. Over het moeilijke en moedige werk van vrouwen in (post)conflictgebieden, in al hun verscheidenheid en hun kracht. En over wat wij in Nederland doen om politieke participatie en het leiderschap van deze vrouwen te steunen.

Nederland wordt internationaal geroemd als voortrekker op dit gebied. Op geen ander thema weten de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie, verschillende kennisinstituten, een groot aantal ngo’s en diaspora- en (vrouwen)vredesbewegingen elkaar te vinden. Een jaar geleden ondertekenden zij het Nederlands Actieplan 1325 (NAP 1325) voor de periode 2012-2015. Hiermee committeerden zij zich aan langdurige inzet voor de uitvoering van de VN Veiligheidsraadresolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid. Maar hoe staat het er een jaar na dato voor?

Tijd voor een update! Op 11 december maken arabiste Petra Stienen en interviewer Frénk van der Linden met de partners van NAP 1325 de balans op: wat gebeurt er op dit moment vanuit Nederland om deze krachtige vrouwen te ondersteunen? En vooral: hoe kan dit nog beter?

Er wordt onder andere ingezoomd op de Arabische regio, waar jonge meiden keihard moeten knokken voor hun vrijheid. Tegen welke problemen lopen zij aan? En wat kan er vanuit hier gedaan worden om in deze precaire transitiefase vrouwelijk leiderschap en politieke participatie te waarborgen en vergroten? Ook is er aandacht voor de rol en meerwaarde van vrouwen bij vredesmissies in landen als Afghanistan.

Aan het woord komen onder meer genderspecialisten Jos Hoenen namens het ministerie van Buitenlandse Zaken en Elisabeth van der Steenhoven, directeur van het Dutch Gender Platform WO=MEN. Maar ook zal Elise Kant (ICCO) namens het Nederlands maatschappelijk middenveld een speech geven. Eveneens zullen ervaringsdeskundigen Joost Andriessen, directeur Stabiliteit en Humanitaire Hulp bij Buitenlandse Zaken, kolonel Wilfred Rietdijk van Defensie, Hivos-lobbyiste Jetteke van der Schatte Olivier en Floortje Klijn, Associate Country Director Afghanistan bij Oxfam Novib aanschuiven.

Vrouwenactivistes als Hibaaq Osman uit Egypte, Yanar Mohammed uit Irak én het publiek, voelen tot slot onze politici aan de tand: wat gaan zij de komende tijd doen voor de implementatie van VN Veiligheidsresolutie 1325 in het Nederlandse beleid? Onder andere Tweede Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66), Angelien Eijsink (PvdA) en Bram van Ojik (GroenLinks) geven hierop hun visie.

Women in Warzones: Peace Lords for Change

Dinsdag 11 december 2012 | 14.00 – 17.15 uur | Paard van Troje | Prinsegracht 12 | Den Haag

Toegang is vrij, aanmelden is verplicht! Meer informatie en aanmelden via www.nap1325.nl

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Coolpolitics, Vice Versa en WO=MEN.

Auteur
Vice Versa

Datum:
03 december 2012
Categorieën: