Ploumen: Ik ben de eerste minister in de geschiedenis die alles in samenhang gaat bekijken

De nieuwe minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen (PvdA) zal de eerste minister in de geschiedenis te zijn die werk maakt van coherentie. Dat zei Ploumen vanochtend op de Afrikadag, georganiseerd door de Evert Vermeer Stichting. Bij de bezuinigingen wil ze niet te lang stilstaan, maar ze belooft geen kaasschaaf te hanteren bij de bezuinigingen.

Lilianne Ploumen wil op de Afrikadag niet te lang stil staan bij de bezuinigingen. ‘Ik weet heel goed dat dit akkoord niet iedereen gelukkig maakt. Natuurlijk zijn de bezuinigingen pijnlijk ─ ik draai er niet omheen. Maar het heeft geen zin hier na vandaag nog heel lang bij stil te staan. Je kunt je energie steken in bittere verwijten, heilige verontwaardiging en verlammende protesten tegen dit kabinet. Of je kunt vooruit kijken. Ik kies voor het laatste. En ik hoop dat jullie dat ook doen.’

Vooruit kijken doet ze dan ook de rest van haar speech. De wereld verandert en volgens Ploumen is het onze taak ‘om de wereld van gisteren te verlaten en de wereld van morgen te omarmen.’

Alles hangt met elkaar samen, volgens Lilianne Ploumen. En daarom moet het beleid ook op een samenhangende manier worden vormgegeven. ‘ Hoe zetten wij ons leger in? Welke investeringen doen onze bedrijven? Waar levert ons geld het meest op voor armoedebestrijding en tegen klimaatverandering? Allemaal vragen die je alleen in samenhang kunt bekijken. Ik ben de eerste minister in de geschiedenis die dat ook echt gaat doen. Jarenlang is erover gesproken, jarenlang had iedereen de mond vol van coherentie, jarenlang gebeurde er te weinig. Dit kabinet durft wel een nieuwe weg in te slaan.’

Tijdens een handelsmissie in Turkijke zei Ploumen bijvoorbeeld afspraken te hebben gemaakt over de aanpak van kinderarbeid in de Turkse hazelnootpluk. ‘Dat bedoel ik met samenhang.’ Ploumen zegt trots te zijn dat honger, armoede en achterstand ─ voedsel, water en klimaat ─ vrijheid, veiligheid en bedrijvigheid allemaal in haar pakket zit.

‘We gaan dus iets nieuws doen.We hebben oog voor hulp én handel.’

De bezuinigingen zullen zorgvuldig gaan, zegt Ploumen, zonder kaasschaaf. ‘Minder geld, evenveel resultaat: daar streef ik naar.’

Lees hier de hele speech.

Auteur
Selma Zijlstra

Datum:
17 november 2012
Categorieën: