Vice Versa 5: overlevingstips voor de sector van WNF-directeur Johan van de Gronden + special over de kracht van vrouwen in conflictgebieden

‘De wereld is zo ontzettend snel veranderd dat de architectuur waarmee wij nog werken geen antwoord meer biedt op de uitdaging waarvoor wij staan.’ Dat zegt WNF-directeur Johan van de Gronden in Vice Versa 5. In dit nummer ook aandacht voor belastingparadijs Nederland: jaarlijks lopen ontwikkelingslanden miljarden dollars mis door belastingontwijking. Daarnaast een speciale uitgave over de rol van vrouwen in conflictgebieden in het kader van het twaalfjarig bestaan van VN-Resolutie 1325 over ‘Vrouwen, vrede en veiligheid’.

Overlevingstips van Johan van de Gronden

‘Alles in mij zegt dat we met de ontwikkelingssamenwerking zoals die nu georganiseerd is moeten stoppen.’ Johan van de Gronden, jarenlang werkzaam geweest in de ontwikkelingssector en nu directeur van het Wereld Natuur Fonds, is daar met pijn in zijn hart van overtuigd geraakt. Maar hij denkt ook in oplossingen. ‘De sector moet zijn trots terugvinden.’ Een oprecht gesprek over de toekomst van de ontwikkelingssamenwerking.

De Chinezen in Zambia

‘The Chinaman is coming just to invade and exploit Africa’, aldus de Zambiaanse president Sata in 2011. Is dat wel zo? In dit nummer leert Vice Versa meer over de relatie tussen de Chinezen en Zambianen, hun standpunten en blikt vooruit op mogelijke samenwerkingsvormen voor in de toekomst.

Tax Justice Nederland

Ontwikkelingslanden lopen door belastingontduiking- en ontwijking jaarlijks wel 386 miljard dollar mis, volgens schattingen van Tax Justice. Nederland is een van de grootste belastingparadijzen ter wereld. Waarom blijft het hierover zo stil in de sector? We praten hierover met Giuseppe van der Helm (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling), Albert Hollander (Tax Justice Nederland) en Willem Lageweg (MVO Nederland).

Vice Versa leert over vrouwen in conflictgebieden

VN-resolutie 1325 over ‘Vrouwen, vrede en veiligheid’ bestaat dit jaar twaalf jaar. Voor Vice Versa een reden om zich in de nieuwste ‘Vice Versa leert’ te verdiepen in de rol van vrouwen in conflictgebieden.

Hoewel het slachtofferschap van vrouwen in conflictgebieden vaak wordt benadrukt, kijkt Vice Versa in deze special vooral naar hun kracht. Lees in deze special over talentvolle vrouwen in Zuid-Soedan en hun strijd om door te breken tot het hoogste politieke niveau in het pasgeboren land. Over vrouwen in Colombia die, gevangen tussen paramilitairen en de guerilla’s, al veertig jaar knokken voor vrede. Lees over de iconen van de Syrische revolutie, die strijden voor verandering voor hun land, én voor emancipatie. Of over hoe je in Libië met facebook een grondwet opstelt.

Vredesmissies

Daarnaast belichten we het nut van vrouwen op vredesmissies in Afghanistan. Zij blijken bij uitstek in staat om vrouwen te bereiken en zorgen daarmee soms voor waardevolle informatie.

Maar ook vergeten we de mannen niet: voor daadwerkelijke verandering is het essentieel dat je ook hen meeneemt in emancipatieprogramma’s.

VN-resolutie 1325

Ook kijken we naar de rol van de internationale gemeenschap. Hoe lobby je als diplomaat op hoog niveau voor vrouwenrechten? Wat kunnen ngo’s als IKV Pax Christi, Hivos en Cordaid, en een netwerk als Wo=Men doen om vrouwen te versterken? En wat is nu precies de invloed van VN-resolutie 1325: is het meer dan een papieren tijger, en hoe verklein je de kloof tussen beleid en praktijk?

We berichten daarnaast over het Nederlands Nationaal Actieplan 1325 (NAP). Hierbij zijn 39 organisaties en instanties aangesloten, bijvoorbeeld de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie, ngo’s, maar ook diasporaorganisaties en vrouwen-en vredesorganisaties. Als laatste wordt er gefilosofeerd over de vraag of vrouwen nu daadwerkelijk ‘beter’ zijn dan mannen in het stichten van vrede.

Vice Versa is het vakblad over ontwikkelingssamenwerking en wordt uitgegeven door lokaalmondiaal. Vice Versa leert over de kracht van vrouwen in conflictgebieden is mede mogelijk gemaakt door IKV Pax Christi, Cordaid en Hivos.

Wilt u meer informatie ontvangen over dit nummer? Stuur een e-mail naar Marc Broere (marc[a]lokaalmondiaal.net) of Selma Zijlstra (selma[a]lokaalmondiaal.net) of bel naar de redactie (026 370 31 77).

Abonnement nemen en dit nummer nog nagestuurd krijgen? Geef u nu op via www.viceversaonline.nl/abonnementen.

Auteur
Vice Versa

Datum:
24 oktober 2012
Categorieën: