‘Frank van der Linde moet andere klok luiden’

Vorige week maakte het interview met Frank van der Linde op de Vice Versa-website veel discussie los. PME-coördinator Lieke Ruijmschoot van de Fair, Green and Global Alliance reageert namens haar organisatie op het betoog van Van der Linde. Want volgens haar is overheidsfinanciering nog altijd een belangrijke, substantiële aanvulling die het, ‘voor ons soort organisaties mogelijk maakt om ons werk te blijven doen’.

Vorige week dinsdag verscheen op Vice Versa een interview met Frank van der Linde, waarin hij zichzelf tot klokkenluider van de OS-sector uitriep, nog zonder dat hij de klepel daadwerkelijk een zet had gegeven. De vele reacties, gepassioneerd dan wel vermoeid, bewijzen dat er genoeg gedreven mensen in de sector werken die niet schromen om in gesprek te gaan. Of, zoals Van der Linde het waarschijnlijk zelf zou zien, dat hij zijn doel bereikt heeft door het debat, ‘weer op gang te brengen’.

Een tweede keer lezen bevestigt de indruk dat het eigenlijk een lange tirade is, waarin de sector wordt afgebeeld als een zooitje onprofessionele non-corporate organisaties, die simpele en dogmatische boodschappen de wereld insturen. Verregaande inteelt belemmert het kritische debat onderling en met de politiek. Het alternatief dat Van der Linde biedt, is niet meteen duidelijk. Hij is het niet eens met de buitenlandpolitiek van de VVD, maar hoopt wel dat de liberale partij het ministerschap wint. De overheid moet Zuidelijke organisaties rechtstreeks gaan financieren, maar niet via een NLAID. Nederlandse maatschappelijke organisaties moeten weer echte cso’s worden, die zelf hun broek ophouden, maar mogen niet ‘naar het bedrijfsleven rennen’. De hoop dat we na dit alles, ‘weer kunnen gaan bouwen’, doet vermoeden dat Van der Linde met zijn oproep tot verandering toch vooral afbraak beoogt.

Jeuken

Het eerdere artikel in Trouw is helderder over zijn toekomstbeeld, zoals vooral blijkt uit de laatste zin: ‘De Nederlandse ontwikkelingsorganisaties kunnen zich dan richten op het elimineren van de vele “onvolkomenheden” in het regeringsbeleid zoals ons overmatig gebruik van moeder aarde, oneerlijke handel door multinationals of de beperkte bijdrage van de overheid tegen wapenhandel.’ Door deze zin gingen mijn vingers jeuken, niet van irritatie, maar van enthousiasme. Eureka! Willen wij als OS-organisaties echt een deuk in een pakje boter slaan, dan moeten we ons richten op de schadelijke handelingen van onze eigen overheid. Niet alleen omdat daarmee het grootste effect te behalen is, maar ook omdat daar onze meerwaarde ligt: Wij zitten ten slotte hier en kunnen makkelijker “lokaal” beleid beïnvloeden, net zoals dat voor onze partnerorganisaties geldt. Met zijn punch-line schaart Van der Linde zich bij Bram van Ojik, die in de vorige Vice Versa de OS-organisaties hartstochtelijk aanmoedigde om zich meer te richten op de coherentie van het Nederlandse beleid.

Een aantal OS-organisaties doet dit werk al jaren. Het MFS-II-programma van de zes organisaties in de Fair, Green and Global Alliance is zelfs volledig op dit type werk gericht. Dit gaat echter niet zomaar met, ‘tien man zonder subsidie’, zoals Van der Linde zo utopisch stelt. Om een overtuigend protest te laten horen tegen een Nederlands belastingparadijs, is grondig onderzoek nodig naar kloppende voorbeelden. En als je een zinnige bijdrage wilt leveren aan een consultatieronde van de Europese Commissie, over haar nieuwe mandaat om investeringsverdragen af te sluiten, dan helpt het om dergelijke processen langer te volgen. Kortom, voor dit type werk is er behoefte aan kennis en dat is geen vliedende Google kennis, maar echte verdieping met een lange adem.

Betrekken

Maar dat is niet het enige. Om met Nigeriaanse boeren een rechtszaak te beginnen en de olieramp die Shell in hun land veroorzaakt te bestrijden, zijn contacten met de mensen ter plaatse nodig. Om te laten zien dat een hogere bijmengverplichting voor biobrandstof de druk op land dusdanig verhoogt dat voedselverbouwing in veel landen in gevaar komt, is het nodig om inwoners van die landen te betrekken zodat zij de gevolgen kunnen documenteren en overbrengen. Oftewel, ook samenwerking met maatschappelijke organisaties in de landen die last hebben van het Nederlandse beleid is van wezenlijk belang. Anders wordt het verhaal een lege huls van dogmatische kaders, niet ingekleurd met een realiteit, een gezicht en een beeld.

In vergelijking met andere activiteiten binnen de OS, en zeker in verhouding tot de impact die dit werk oplevert voor armoedebestrijding en gelijkheid in de hele wereld, is hier relatief weinig geld voor nodig. Het programma van de FGG-Alliantie bedraagt in totaal 1,3% van de totale MFS-subsidie. Toch is dat geld vinden niet simpel. Het is natuurlijk niet wenselijk dat organisaties die als luis in de pels optreden, volledig afhankelijk zijn van de vacht waarin zij zich vastzetten. Andere vormen van financiering worden dan ook gezocht.

De organisaties die grote publiekscampagnes voeren, kunnen rekenen op inkomsten van donateurs en leden. Voor organisaties die de onverantwoorde bedrijfsvoering van multinationals aan de kaak stellen, ligt aankloppen bij datzelfde bedrijfsleven voor financiering niet voor de hand. Toch wordt dit zorgvuldig ook door enkelen geprobeerd. Ook met andere mogelijkheden, zoals diensten aanbieden en crowdfunding, wordt gewerkt. Maar de harde realiteit is dat overheidsfinanciering nog altijd een belangrijke, substantiële aanvulling is die het voor ons soort organisaties mogelijk maakt om ons werk te blijven doen. Het soort werk waar Van der Linde zich hard voor maakt. Het zou hem dan ook sieren als hij bij zijn volgende betoog déze klok luider zou doen spreken, dan het moddergooien dat nu helaas de boventoon voert.

Auteur
Lieke Ruijmschoot

Datum:
22 oktober 2012
Categorieën: