BuZa en WASH-alliantie werken samen aan duurzaamheidmodel

V.l.n.r.: Kitty van der Heijden, Rolien Sasse en Cees van de Guchte van Deltaris

Ontwikkelingsorganisatie Simavi hield afgelopen donderdag een symposium ter ere van het vertrek van directeur Rolien Sasse. Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte tijdens dit evenement bekend met Simavi en de WASH-alliantie verder samen te willen werken aan het duurzaamheidmodel FIETS. Ook werd een nieuw rapport van Simavi op het gebied van moedersterfte gepresenteerd.

‘Ik krijg een tandem; ik geef een rapport terug,’ gaf Rolien Sasse donderdag lachend mee tijdens haar afscheidssymposium in Theater Diligentia in Den Haag. De tandem stond symbool voor de verdere samenwerking tussen de WASH-alliantie – een samenwerkingsverband voor WAter, Sanitatie en Hygiëne, waar Simavi penvoerder van is -, kennisinstituut Deltares en het ministerie BuZa op het gebied van FIETS.

Duurzaamheidmodel

FIETS is een duurzaamheidmodel dat als doel heeft waterprogramma’s in ontwikkelingslanden toekomstbestendig te maken en kwalitatief op een hoger plan te tillen. Het model, ontwikkeld door WASH, dankt zijn naam aan Rolien Sasse en staat voor duurzaamheid op Financiel, Institutioneel, Ecologisch, Technisch en Sociaal gebied. De overheid gebruikt het FIETS-model om aanvragen met een omvang van 150 miljoen euro te beoordelen voor het Fonds Duurzaam Water.

‘Geen programma is compleet als het niet aan de eisen van dit model voldoet,’ zegt Kitty van der Heijden, ambassadeur Duurzame Ontwikkeling en Directeur van de Directie Klimaat, Energie, Milieu en Water van Buitenlandse Zaken. Van der Heijden gaf donderdag een speech waarin zij de relevantie van het model benadrukte en stilstond bij het vertrek van ‘topper Rolien’. ‘FIETS is een Nederlandse goudmijn,’ stelt Van der Heijden verder. ‘Duurzaamheid is de troef. Als het model laat zien dat een programma duurzaam is, dan is het raadzaam.’

Waardigheid

Simavi houdt zich voornamelijk bezig met het verbeteren van de gezondheidszorg en toegang tot water in ontwikkelingslanden. De organisatie richt zich daarbij speciaal op moeders. ‘Wil je wat bereiken in ontwikkelingslanden, dan moet je bij moeders beginnen,’ zegt Kitty van der Heijden. ‘Water is voor vrouwen in het Zuiden letterlijk en figuurlijk een last om te dragen. Hierdoor kunnen ze niet naar school of aan het werk. Inmiddels hebben ruim 2 miljoen mensen in ontwikkelingslanden toegang tot water, maar nog steeds heeft 1 op de 10 personen geen veilig drinkwater. Om nog maar niet te spreken over sanitaire mogelijkheden. Dit gaat niet alleen om gezondheid; het gaat ook om de waardigheid van vrouwen.’

‘De levensloop van vrouwen gaat gepaard met veel problemen,’ zegt Seema Gupta, regiodirecteur van de Voluntary Health Association of India. Deze ngo krijgt steun van Simavi in het verbeteren van de gezondheidstoegang in India. ‘Er bestaat een grote kloof tussen de gemeentes in India en de klinieken en ziekenhuizen. Daarom zijn wij bezig met mobilisatie en onderwijs aan jonge kinderen,’ vertelt Gupta verder. ‘We onderwijzen de onderwijzers en pleiten voor een beter gezondheidssysteem. Dankzij Simavi krijgen we meer mensen actief in onze gezondheidsprogramma’s. Geen vrouw zou moeten sterven terwijl ze leven geeft.’

Moedersterfte

Ook bood Rolien Sasse aan Kitty van der Heijden een rapport over moedersterfte aan. Het rapport, getiteld ‘Getting it Right’, toont het belang van veilig drinkwater, sanitatie en goede hygiëne aan om moedersterfte terug te dringen. Vooral de allerarmste landen in sub-Sahara Afrika en in Zuid-Azië scoren slecht op beide terreinen. ‘Het gebrek aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen zorgen nog steeds vaak voor bloedingen tijdens bevallingen. Bovendien veroorzaakt slechte hygiëne tijdens de bevalling fatale infecties,’ benadrukt Rineke van Dam, Policy Officer bij Simavi. De organisatie hoopt met het rapport het ministerie van Buitenlandse Zaken aan te sporen tot verdere samenwerking op dit gebied.

‘We wonen met z’n allen op één aardbol,’ stelt Rolien Sasse ten slotte als ze haar motivatie voor ontwikkelingswerk verwoordt. ‘Er is ooit een afspraak gemaakt voor bepaalde grenzen, maar dat wil nog niet zeggen dat onze verantwoordelijkheid daar ophoudt.’ En hoewel ze nu Simavi gaat verlaten en met haar gezin naar Kenia vertrekt, kan ze zich niet voorstellen dat ze stopt met het werken voor de armste mensen. ‘Ik ga rustig aan kijken wat ik ga doen, maar ik denk dat ik uiteindelijk toch weer beland in de sector.’

Auteur
Sanne van Grafhorst

Datum:
08 oktober 2012
Categorieën: