Vrijdagmiddagborrel: Ontwikkelingssamenwerking in de verkiezingscampagne

De verkiezingscampagne is op volle toeren. Speelt ontwikkelingssamenwerking een rol of helemaal niet? Marc Broere hoopt op twee dingen: dat Roemer zijn belofte om met Wilders in debat te gaan over ontwikkelingssamenwerking nakomt en dat Samsom op dit terrein ook een keer kleur bekent in een groot televisiedebat.

De verkiezingscampagne is afgelopen week in volle heftigheid losgebarsten. Ook ontwikkelingssamenwerking speelt een rol. Er zijn verschillende stemwijzers gekomen, variërend van de meningen van politieke partijen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Gisteravond organiseerde Amnesty International een avond over buitenlandbeleid gericht op mensenrechten, vanavond wordt er in De Balie gediscussieerd over thema’s als asielbeleid, migratie en ontwikkelingssamenwerking. Volgens de organisator, het Diaspora Forum for Development, is de politieke discussie over migratie en ontwikkelingssamenwerking, belangrijker dan ooit.

De discussies rondom aspecten als het vereenvoudigen van inburgeringeisen, het verlagen van de wachttijd op een verblijfsvergunning en de recente discussie rondom het behouden, verlagen, verhogen of helemaal afschaffen van 0.7% van het BNP aan ontwikkelingssamenwerking geven veel voeding voor debat. Het wordt tijd voor een diepere discussie, aldus het Forum.

En dan is er volgende week dinsdag ook nog een debat over internationale politiek van de studentenvereniging SIB in Utrecht, geleid door oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas. Het is goed dat er gedebatteerd wordt.

Een rol in de marge

In de lijsttrekkersdebatten speelt ontwikkelingssamenwerking tot nu toe een rol in de marge.

Was het tijdens de discussies over het Lenteakkoord nog een prominent thema dat bijna dagelijks de kranten haalde, nu lijkt dat over te zijn. Tijdens het eerste debat tussen de vier premierkandidaten van afgelopen zondag, werd het door drie kandidaten even kort ter sprake gebracht.

Vooral Geert Wilders ging tekeer tegen ontwikkelingssamenwerking en tegen nog een heleboel andere zaken. Premier Rutte antwoordde dat hij het met veel wat Wilders zei niet eens was, maar: ‘Over ontwikkelingssamenwerking ben ik het met u eens’, liet hij zich ontvallen. Rutte herhaalde dat de VVD 3 miljard euro wil bezuinigingen.

Het initiatief van vijf VVD’ers die met een opiniestuk in NRC opriepen dat het niet in de traditie van de VVD past om te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking en het al helemaal niet in ons eigen belang was, heeft weinig effect gehad.

Maar wel goed dat het in ieder geval is aangekaart binnen deze partij. In de volgende Vice Versa laat columnist Paul Hoebink overigens zien hoe zeer de VVD uit de pas loopt met andere liberale partijen in Europa: deze andere liberale partijen willen juist wél investeren in ontwikkelingssamenwerking.

Verhoging voor ontwikkelingssamenwerking

Alleen Emiel Roemer nam het op voor ontwikkelingssamenwerking. Hij herhaalde tijdens het debat dat de SP voor een verhoging van ontwikkelingssamenwerking is, en zei het daar later in het debat graag met Wilders over te willen hebben. Helaas pakten de presentatoren deze handschoen niet op.

CDA-leider Sybrand van Haagsma Buma meldde zich later in de week bij Knevel en Van den Brink. Hij vertelde daar dat het CDA voor 0.7% aan ontwikkelingssamenwerking was, maar maakte duidelijk dat dit slechts tot 2015 geldt.

En passent voegde hij er aan toe dat bilaterale ontwikkelingssamenwerking (van overheid naar overheid) niet effectief was en dat je beter de handelsrelaties kunt stimuleren en hulp via particuliere initiatieven kunt laten verlopen. Of hij hiermee de professionele ngo’s of de doe-het-zelvers in de hulp bedoelde werd niet duidelijk.

Rigoureus snijden

Gisteravond tijdens het tweede grote lijsttrekkersdebat – nu ook met Pechtold en Buma erbij – werd ontwikkelingssamenwerking slechts één keer genoemd. ‘Wij snijden rigoureus in ontwikkelingssamenwerking en geven het geld terug aan de Nederlandse burgers’, riep Wilders in het begin van het debat.

Het gaan nog interessante debatten richting de verkiezingen worden. Ik hoop op twee dingen. In de eerste plaats dat Roemer nog een keer terugkomt op zijn opmerking dat hij het graag met Wilders over ontwikkelingssamenwerking wil hebben. Laat ze dat maar eens voor de bühne uitvechten. En in de tweede plaats dat ook Diederik Samsom, die het zo goed doet in de debatten, een keer in het heetst van de strijd zijn visie op ontwikkelingssamenwerking geeft waarmee hij kan laten zien of internationale solidariteit nu nog wel of niet meer een rol speelt bij de PvdA. Wordt vervolgd.

Auteur
Marc Broere

Datum:
31 augustus 2012
Categorieën: