Hedwig Bruggeman: ‘Stemmingmakerij van de Nederlandse Afrikaanse Business Council.’

Zowel het Financieel Dagblad als Trouw berichtten over de klacht van de Nederlandse Afrikaanse Business Council (NABC), dat bedrijven worden buitengesloten bij de verdeling van Nederlandse ontwikkelingsgelden in Afrika. De NABC uitte haar ontevredenheid in een brief aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hedwig Bruggeman, directeur van Agri-ProFocus, vindt die stellingname van NABC voorbarig en jammer: ‘Ik vind het stemmingmakerij.’

Het Financieel Dagblad kopte: ‘Bedrijfsleven vist achter net bij ontwikkelingsgeld Afrika’. De krant verwijst naar de brief van de Nederlandse Afrikaanse Business Council (NABC) aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. In die brief stelt de netwerkorganisatie voor ­Nederlandse bedrijven op het Afrikaanse continent dat het bedrijfsleven onterecht wordt buitengesloten bij de verdeling van Nederlandse ontwikkelingsgelden in Afrika.

Het gaat om gelden die via Nederlandse ambassades worden verdeeld in het kader van de meerjarige strategische plannen voor de periode 2012-2015. NABC stelt dat Nederlandse bedrijven heel goed in staat zijn een deel van deze ontwikkelingsplannen uit te voeren, bijvoorbeeld op het gebied van water.

NABC schrijft verder dat Nederlandse ambassades een ‘grote voorkeur aan de dag leggen voor het inhuren van ngo’s’ en dat de gunning van de opdrachten in veel gevallen niet transparant lijkt te zijn.’ In Trouw zegt NABC-directeur Bob van der Bijl: ‘Waarom eerst die tussenstap via ngo’s? Waarom wordt er niet direct met het bedrijfsleven overlegd?’

Hedwig Bruggeman: ‘Voorbarige conclusie!’

Hedwig Bruggeman, directeur van Agri-ProFocus, reageerde op Twitter: ‘Beetje voorbarige conclusie!’ Reden voor Vice Versa om haar te vragen wat ze daar mee bedoelde.

Bruggeman: ‘Ik mis in dit verhaal het feit dat een voedselzekerheid faciliteit is aangekondigd. De Faciliteit Duurzaam ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) heeft voor dit jaar 60 miljoen euro beschikbaar. Het bedrijfsleven is gevraagd om hierin  de lead te nemen.’

Ze vervolgt: ‘Ik vind het inderdaad een voorbarige conclusie, want de toekenningen van de fondsen uit de FDOV worden binnen nu en twee weken bekend gemaakt. Voor deze  fondsen is het bedrijfsleven nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen en naar ik hoor is daar breed gehoor aan gegeven. Daarnaast bestaan er andere bedrijfsleven-instrumentaria. Agentschap NL zet deze met succes in de markt, de belangstelling  blijkt enorm te zijn.’

‘Bij de ambassades zou de toekenning van ontwikkelingsgelden transparanter kunnen. Dat geldt echter niet alleen voor het bedrijfsleven. Ook veel ngo’s, kennisinstellingen en adviesorganisaties zijn die mening toegedaan. Dat moet en kan anders. En daar zijn ook goede ideeën over.’

‘Maar moeten ambassades ook allemaal aanbestedingsprocedures en regels opstellen? Waar zouden ze de capaciteit vandaan moeten halen? En heeft het bedrijfsleven en met name het Nederlandse en lokale MKB daar capaciteit en geld  voor?’

‘En waar komt dat heilige vertrouwen in aanbestedingen toch vandaan? Is dat een garantie voor kwaliteit en efficiëntie? Persoonlijk heb ik Buitenlandse Zaken juist gecomplimenteerd  met het feit dat veel partijen maar vooral het bedrijfsleven ook lokaal geconsulteerd zijn en dat de plannen voor het eerst openbaar zijn en zelfs voor iedereen online in te zien.  Dat is een positieve breuk met het verleden. In Oeganda worden programma voorstellen van de ambassade via de Agri-Hubs online gedeeld met een breed netwerk, iedereen kan dan beoordelen of zijn business plan kan aansluiten. Het is een begin van anders werken.’

Uitgebreid bedrijfsleven-instrumentaria

‘Voor voedselzekerheid is dit jaar 60 miljoen voorzien, maar in totaal behelst die faciliteit 150 miljoen. Dat fonds is niet alleen beschikbaar voor de partnerlanden, maar voor een uitgebreidere lijst van landen.  Het bedrijfsleven is daarbij in de lead.’

‘We staan voor een gezamenlijke uitdaging om deze zaken op gang te brengen. Met haar kennis en kunde kan het Nederlands bedrijfsleven een belangrijke rol spelen. Daar is iedereen van overtuigd. We moeten dit samen oppakken. Het bedrijfsleven kan het niet alleen, ngo’s, kennisinstellingen en overheid  kunnen het niet alleen. Als we als ‘BV Nederland’ een deuk in een pakje boter willen slaan in Afrika vraagt dat om slim samenwerken en teamwerk.’

‘We zijn met zijn allen op een hele goede manier bezig. Dan vind ik zo’n artikel – met alle respect – voor de inzet en ambitie van NABC – stemmingmakerij. Dat vind ik jammer. Het is nergens voor nodig.’