‘Buitenlandse investeringen moeten oog hebben voor duurzaamheid’

BUENOS AIRES (IPS) – Directe buitenlandse investeringen moeten vooral oog hebben voor de duurzame ontwikkeling in het ontvangende land. Dat stelt de VN-handelsorganisatie Unctad in zijn jaarrapport.

‘Dit is een nieuwe zienswijze’, zegt de Argentijnse econoom Fernando Porta van onderzoekscentrum Redes. ‘Men pleit voor een nieuw soort investeringsbeleid dat zich niet enkel bekommert om het aantrekken van investeringen maar ook om het maximaliseren van hun verhoopte effect.’

De investeringsakkoorden houden steeds meer rekening met de belangen van het ontvangende land, zegt Porta. ‘Het gaat erom een gunstig investeringsklimaat te creëren en tegelijk een expliciete ontwikkelingsagenda aan te houden.’

Nieuwe indicator

Het Unctad-rapport, dat afgelopen donderdag werd gepresenteerd, lanceerde een nieuwe indicator die de directe buitenlandse investering aan haar gevolgen voor de ontwikkeling wil koppelen. ‘Vroeger waren de indicatoren vooral kwantitatief. Men probeert dit nu te verbeteren’, zegt Porta.

Volgens het rapport zijn de directe buitenlandse investeringen vorig jaar met 16 procent gestegen ten opzichte van het jaar voordien. Voor dit jaar verwacht het een vertraging als gevolg van de onzekerheid door de internationale financiële crisis.
De ontwikkelingslanden en de zogeheten overgangseconomieën zijn goed voor de helft van die kapitaalstroom.

De investeringen in China en India stegen maar in westelijk Azië en het Midden-Oosten vielen ze terug. In Afrika gingen de investeringen hoofdzakelijk naar de regio ten zuiden van de Sahara, vooral naar Nigeria en Zuid-Afrika; Noord-Afrika viel terug.

In Latijns-Amerika noteerde Zuid-Amerika een stijging met 34 procent, terwijl Centraal-Amerika zich met 4 procent tevreden moest stellen. Vooral in Brazilië en Colombia groeiden de buitenlandse investeringen fors.

 

Auteur
Marcela Valente

Datum:
10 juli 2012