Master Class voor landbouwjournalisten uit ontwikkelingslanden

Voor de International Federation of Agricultural Journalists (IFAJ) organiseert Agriterra ook deze zomer een Master Class voor landbouw­journalisten uit landen die geen lid zijn van de IFAJ. Het gaat dan veelal om landen die geen persvrijheid kennen.

De 2012 Master Class vindt plaats in augustus in Stockholm (Zweden) op de twee dagen voorafgaande aan het jaarcongres van de wereld­federatie voor landbouwjournalisten. Tien landbouwjournalisten uit landen in Afrika en Latijns-Amerika zijn voor dit evenement uitgenodigd. De meeste van hen zijn direct verbonden aan een belangenbehartigende organisatie of een coöperatie van boeren in hun eigen land, waarmee ook deze organisatie van de kennisopbouw profiteert. De tien deelnemers worden gesponsord vanuit het landbouwbedrijfsleven.

De Master Class biedt een zeer professioneel leerprogramma voor de deelnemende journalisten uit ontwikkelingslanden. Daarnaast krijgen journalisten uit westerse landen toegang tot collega’s in landen die een belangrijke rol spelen in het wereld voedselvraagstuk. Op die manier draagt de Master Class bij aan meer bekendheid over en draagvlak rond de rol en positie die boeren en hun organisaties wereldwijd (moeten) innemen als het gaat over de economische ontwikkeling van de landbouwsector.

De workshops gedurende de tweedaagse bijeenkomst worden gegeven door IFAJ journalisten, waardoor het een echt leer- en uitwisselings­traject  tussen collega’s is. Aan de orde komen o.a. journalistieke vaardigheden, ethiek en nieuwe media.

 

Auteur
Vice Versa

Datum:
06 juni 2012
Categorieën: