DEBAT OVER MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Wat is de rol van bedrijven in internationale samenwerking en het verduurzamen van onze wereld? Een debat over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO )met o.a. Daniel Knoop, Nederlands bekendste ondernemer in Congo en Gerhard van den Top, directeur van drinkwaterbedrijf Vitens-Evidens International en diverse bedrijven in Fryslân op woensdag 27 juni van 18.30u-20.00u in Debatcentrum De Bres.

Afgelopen vrijdag werd de conferentie in Rio de Janeiro afgesloten. Terwijl overheden niet kwamen tot een verregaande bindende slotverklaring voor een duurzame planeet, zijn het nu bedrijven die zich opwerpen als de voortrekkers op het gebied van duurzaamheid. ‘Het bedrijfsleven kan met name met zijn innovatieve vermogen een bijdrage leveren aan het oplossen van ingewikkelde problemen’, schreven vertegenwoordigers uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven in een
verklaring voor de Rio top.

Het is een trend: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bungelt al lang niet meer onderaan het prioriteitenlijstje, maar is door veel bedrijven centraal onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Bedrijven beginnen projecten in ontwikkelingslanden, gaan samenwerkingsverbanden aan met ontwikkelingsorganisaties en committeren zich aan duurzame productie. Bedrijven worden door velen gezien als dé motor voor economische groei en daarmee ook
ontwikkeling. Vormen bedrijven dé toekomst van ontwikkelingssamenwerking en zijn daar ook kritische kanttekeningen bij te plaatsen? Over deze en andere vragen gaan we in gesprek met diverse interessante gasten.

Daniel Knoop heeft een tijdlang bij de Food and Agriculture Organization (FAO) gewerkt, maar besloot uit onvrede met de ‘ommuurde wereld van de VN’ te stoppen en begon zijn eigen bedrijf in de Democratische Republiek Congo (DRC). Hij
werkt er met lokale boeren, koopt hun cassave op, fabriceert daar hoogwaardig meel van en verkoopt dat weer. Hij is een graag geziene gast bij debatavonden en bij talkshows op tv. Onlangs bepleitte hij bij Pauw & Witteman een grote rol voor
bedrijven bij ontwikkelingssamenwerking.

Gerhard van den Top was voor zijn huidige directeurschap van Vitens-Evidens International o.a. universitair docent Milieu en Ontwikkeling aan de Universiteit Leiden en Directeur Natuurbescherming bij het Wereld Natuurfonds. VitensEvides International is betrokken bij de drinkwatervoorziening van meer dan 20 miljoen mensen in onder meer Ghana, Mozambique, Jemen, Vietnam en Mongolië. De aanpak is gericht op samenwerking met lokale partners, overdragen van
kennis en ervaring vanuit Vitens en Evides en financiële ondersteuning door internationale donoren.

En wat doen Friese bedrijven op dit gebied? We horen praktijkverhalen en visies van bedrijven in Fryslân die zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Roos Geerinck vertelt
over het Millennium Netwerk Fryslân,waarin bedrijven, organisaties en overheden zich inzetten voor de Millenniumdoelen. Een kritische noot horen we van Ellen Mangnus, een jonge onderzoekster bij het Koninklijk Instituut
voor de Tropen (KIT). Zij schrijft filosofisch getinte columns voor Vice Versa en weet met haar filosofische insteek een ieder te prikkelen. Ook Gert-Jaap van Ulzen, ondernemer uit Leeuwarden, plaatst een kritische kanttekening.

U bent van harte uitgenodigd voor dit debat! Tijdens het debat is ook de gelegenheid voor eigen inbreng.

Locatie: Debatcentrum De Bres, Schoolstraat 4 in Leeuwarden
Tijdstip: 18.30 uur – 20.00 uur (zaal open vanaf 18.00 uur)
Toegang: Gratis, reserveren mogelijk via info@ericatervelde.nl.

Deze avond maakt deel uit van een debatreeks over de Friese betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking en is een initiatief van Debatcentrum De
Bres, Vice Versa vakblad voor ontwikkelingssamenwerking en Erica Tervelde en wordt mede mogelijk gemaakt door het NCDO.

Auteur
Selma Zijlstra

Datum:
23 juni 2012
Categorieën: